Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dersleri

Yenidoğan Sarılıkları Tanı (Asuman ÇOBAN)

Yenidoğan Sarılıkları Tedavi (Asuman ÇOBAN)

Yenidoğan Sepsisi (Asuman ÇOBAN)

Yenidoğanda Metabolik Sorunlar (Asuman ÇOBAN)


Kalp Yetersizliği (Aygün DİNDAR)

Konjenital Kalp Hastalıkları (Aygün DİNDAR)


Çocuk İstismarı ve İhmali (Ayşe KILIÇ)

Çocuklarda Akut Sinüzitlere Yaklaşım (Ayşe KILIÇ)


Çocuklarda Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (Fatma OĞUZ)

Hekimle Hasta Arası İletişim (Fatma OĞUZ)

Rahitis-Raşitizm (Fatma OĞUZ)


Çocuklarda Obezite (Feyza DARENDELİLER)

Ergenlik (Feyza DARENDELİLER)

Püberte Bozuklukları (Feyza DARENDELİLER)


Çocuklarda Birincil Bağışıklama Programı (Gülbin GÖKÇAY)

Engelli Çocukların İzlemi (Gülbin GÖKÇAY)

Toplumda Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri (Gülbin GÖKÇAY)


Doğumsal Metabolizma Hastalıkları I (Gülden GÖKÇAY)

Doğumsal Metabolizma Hastalıkları II (Gülden GÖKÇAY)

Hipovitaminozlar (Gülden GÖKÇAY)


Pediatrik Transfüzyon (Gülyüz ÖZTÜRK)


Çocuklık Çağı Akut Lösemileri (Leyla AĞAOĞLU)

Çocuklık Çağı Anemileri (Leyla AĞAOĞLU)


Konvülziyon ve Epilepsi Sınıflaması (Meral ÖZMEN)

 


Nörolojik Gelişim (Mine ÇALIŞKAN)


Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi (Mübeccel DEMİRKOL)

Yenidoğan Tarama (Mübeccel DEMİRKOL)


Çocuklarda Baş Ağrıları (Nur AYDINLI)

Konvülsiyona Yaklaşım (Nur AYDINLI)


İnsan Herpes Virüsleri (Nuran SALMAN)

Viral Hepatitler (Nuran SALMAN)

 


Doğumsal (Konjenital) Hipotiroidi (Nurçin SAKA)


Kanama Hastalıkları (Ömer DEVECİOĞLU)


Akut İshal (Özlem DURMAZ)

Çocuklarda Seyrek Görülen Gastrointestinal Hastalıklar (Özlem DURMAZ)

Kronik Hepatitler (Özlem DURMAZ)

Kronik İshal (Özlem DURMAZ)

Süt Çocuğunda Kolestaz (Özlem DURMAZ)


Akut Romatizmal Ateş (Rukiye EKER ÖMEROĞLU)

Enfektif Endokardit Perikardit Myokardit Kardiyomyopatiler (Rukiye EKER ÖMEROĞLU)


Boy Kısalığı (Ruveyde BUNDAK)

Diabetes Mellitus (Ruveyde BUNDAK)


Çocukta Onkolojik Hastalıklar (Sema ANAK)


Akut Böbrek Yetersizliği ve Crush Sendromu (Sevinç EMRE)

Akut Glomerulonefrit (Sevinç EMRE)

Çocuklarda Hipertansiyon (Sevinç EMRE)

Kronik Böbrek Yetersizliği (Sevinç EMRE)

Nefrotik Sendrom (Sevinç EMRE)

Post İnfeksiyöz Akut Glomerulonefrit (Sevinç EMRE)

Sıvı Elektrolit ve Asit Baz Denge Bozuklukları (Sevinç EMRE)

Üriner Sistem Enfeksiyonları (Sevinç EMRE)


Asiyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları (Ümrah AYDOĞAN)


Doğum Travmaları (Zeynep İNCE)

Geastasyona Göre Düşük ve Yüksek Tartılı Yenidoğanlar (Zeynep İNCE)

Perintal Asfiksi ve Hipoksik-İskemik Ensefalopati (Zeynep İNCE)

Preterm Doğan Bebeğin Sorunları ve Bakımı (Zeynep İNCE)

Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğana Yaklaşım (Zeynep İNCE)


Çocukluk Çağı Anemileri (Zeynep KARAKAŞ)


Alerjik Hastalıkların Etyopatogenezi (Zeynep TAMAY)

Çocuklarda Kronik Akciğer Hastalığı ve Kistik Fibroz (Zeynep TAMAY)

Deri Sindirim Sistemi ve Sistemik Allerjilere Yaklaşım (Zeynep TAMAY)

Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım (Zeynep TAMAY)

Solunum Yolu Alerjilerine Yaklaşım (Zeynep TAMAY)

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved