Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Giriş) Dersleri

Cerrahi İnfeksiyonlarına Giriş (Ali Emin AYDIN)


Akut Karın Hastalıkları (Cemalettin ERTEKİN)

Akut Karın Semiyolojisi (Cemalettin ERTEKİN)


Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu (Sümer YAMANER)

Acil Hastanın Değerlendirilmesi (Agop ÇITAK)

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım (Agop ÇITAK)

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği (Agop ÇITAK)

 


Normal Yenidoğan ve Muayenesi (Asuman ÇOBAN)

Yenidoğanın Doğumhanede Bakımı ve Beslenmesi (Asuman ÇOBAN)


Kalp Sesleri ve Üfürümlerin Değerlendirilmesi (Aygün DİNDAR)


Çocukluk Çağında Deri Döküntüleri (Ayper SOMER)


Çocuklarda Sarılıklara Yaklaşım (Ayşe KILIÇ)

Pediatride Öykü (Ayşe KILIÇ)


Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları (Ayşegül ÜNÜVAR)

 


Ateş Patogenez ve Nedenleri (Fatma OĞUZ)

Kusma (Fatma OĞUZ)

Pediatride Fizik Muayene (Fatma OĞUZ)


Çocuklarda Sağkalım İlkeleri ve Toplumda Çocuk Sağlığı Ölçütleri (Gülbin GÖKÇAY)

Emzirme Danışmanlığının İlkeleri (Gülbin GÖKÇAY)

Toplumda Sağlıklı Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesi (Gülbin GÖKÇAY)


Çocuk ve Adölesan Beslenmesi (Gülden GÖKÇAY)

Süt Çocuğunda Beslenme İlkeleri (Gülden GÖKÇAY)


EKG (Kemal NİŞLİ)


Konvülziyon Sınıflaması (Meral ÖZMEN)

Süt Çocuğunda Nörolojik Muayene (Meral ÖZMEN)


Nörolojik Gelişim (Mine ÇALIŞKAN)


Doğumsal Metabolizma Hastalıkları (Mübeccel DEMİRKOL)

Sağlıklı Beslenme İlkeleri (Mübeccel DEMİRKOL)

Sağlıklı Beslenme İlkeleri I (Mübeccel DEMİRKOL)

Sağlıklı Beslenme İlkeleri II (Mübeccel DEMİRKOL)


Büyük Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme (Nur AYDINLI)


Büyüme ve Gelişme (Nurçin SAKA)


Çocukta Lenfadenopati ve Batın Kitleleri (Ömer DEVECİOĞLU)


Dışkılama İle İlgili Semptomlar (Özlem DURMAZ)


Çocuklarda Eklem Ağrıları (Rukiye EKER ÖMEROĞLU)

Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü-Fizik-Muayene-Tanı Yöntemleri (Rukiye EKER ÖMEROĞLU)


Endokrin Hastalıkların Tanısı (Ruveyde BUNDAK)


Hematolojide Öykü ve Fizik Muayene (Sema ANAK)


Böbrek Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene (Sevinç EMRE)

Ödem (Sevinç EMRE)


Siyanoz (Ümrah AYDOĞAN)


Çocuklarda Sindirim Sistemi Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene (Vildan ERTEKİN)


Düşük Doğum Tartılı Yenidoğanlar (Zeynep İNCE)


Soluk Çocuk (Zeynep KARAKAŞ)


Allerjik Sistem Hastalıkları (Zeynep TAMAY)

Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü, Fizik, Muayene ve Tanı Yöntemleri (Zeynep TAMAY)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved