İç Hastalıkları Dersleri

Allerjik Rinit Besin Allerjileri Üritker Anjioödem (Aslı GELİNCİK)

Astım Klinik Tabloları ve Tedavisi (Aslı GELİNCİK)


Kan Basıncı Regülasyonu ve Böbrek (Aydın TÜRKMEN)

Gebelik ve Böbrek Hastalıkları (Aydın TÜRKMEN)


Lösemiler I (Deniz SARGIN)

Lösemiler II (Deniz SARGIN)

Lösemiler III (Deniz SARGIN)


Kaneser – Biyolojisi, Metastaz ve Kinetiği (Faruk TAŞ)


Cushing Hastalığı (Ferihan ARAL)

Hiperlipidemilerin Tedavisi (Ferihan ARAL)

Hirsutizm ve Virilizan Sendromlar (Ferihan ARAL)

Osteoporoz (Ferihan ARAL)


Kalp Dışı Cerrahi Girişim Yapılacak Kardiyak Hastaların Operasyon Öncesi Değerlendirilmesi (Hasan KUDAT)


GIS Kanamaları (Kerim GÜLER)

Zehirlenmeler (Kerim GÜLER)


Bağ Dokusunun Kalıtsal Hastalıkları (Kıvanç ÇEFLE)

Erkek ve Kadın İnfertilitesi (Kıvanç ÇEFLE)


Spondiloartropatiler I (Lale ÖCAL)

Spondiloartropatiler II (Lale ÖCAL)


Meme Kanseri (Maktav DİNÇER)


Aplastik Anemi (Melih AKTAN)

Koagulasyon Bozukluklari (Melih AKTAN)

Miyelodisplastik Sendromlar (Melih AKTAN)


Anemi (Meliha NALÇACI)

Lenfomalar (Meliha NALÇACI)

Polisitemiler (Meliha NALÇACI)

 


Hipertansiyon (Mehmet Temel YILMAZ)

Hipoglisemi-Akut Komplikasyonlar (Mehmet Temel YILMAZ)


Ezilme Sendromu (Mehmet Şükrü SEVER)

Kronik Böbrek Yetersizliği (Mehmet Şükrü SEVER)

Kronik Böbrek Yetersizliğinde Konservatif Tedavi (Mehmet Şükrü SEVER)


Hipkalsemiler (Neşe ÇOLAK)

Lipidmetab (Neşe ÇOLAK)

Obezite (Neşe ÇOLAK)


Diyabette Geç Dönem Komlikasyonları (Nevin DİNÇÇAĞ)

Özel Durumlarda Diyabet Yöntemleri (Nevin DİNÇÇAĞ)


Primer Glomerül Hastalıkları I (Nilgün AYSUNA)

Primer Glomerül Hastalıkları II (Nilgün AYSUNA)

Sekonder Glomerüler Hastalıklar (Nilgün AYSUNA)


Romatoid Artrit (Orhan ARAL)

Romatolojide Görüntüleme (Orhan ARAL)


Hipovolemik Şok (Osman ERK)


Karın Ağrılı Hastaya Yaklaşım (Sacide ERDEN)


Anemili Hastaya Yaklaşım (Selim YAVUZ)

Megaloblastik Anemiler (Selim YAVUZ)

Talasemiler ve Anormal Hemoglobinler (Selim YAVUZ)

Trombosit Hastalıkları (Selim YAVUZ)


GIS Kanamaları (Seyit Mehmet KAYACAN)

 


Anafilaksi ve Tedavisi (Suna BÜYÜKÖZTÜRK)

İlaç Allerjisi (Suna BÜYÜKÖZTÜRK)


Arteryel Hipertansiyon Tedavisi (Şeref DEMİREL)


 

Genetik Tanı Testleri (Şükrü ÖZTÜRK)


Erişkin Dönemde Sık Görülen Genetik Hastalıklar (Şükrü PALANDÜZ)

Lösemili Olgulara Sitogenetik Yaklaşım (Şükrü PALANDÜZ)


Asit – Baz Dengesi ve Bozuklukları (Tevfik ECDER)

Böbreğin Kistik Hastalıkları (Tevfik ECDER)

Hipertansiyon (Tevfik ECDER)

Sıvı – Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi (Tevfik ECDER)

Sıvı – Elektrolit ve Asit – Baz Dengesi Bozuklukları (Tevfik ECDER)

Tubulointerstisyel Nefropatiler (Tevfik ECDER)


Akut Pulmoner Ödem (Vakur AKKAYA)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved