Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Dersleri

Chlamydia ve Rickettsia (Ali AĞAÇFİDAN)

Herpes Grubu Viruslar-1 HSV1-2 ve HHV-6-7-8 (Ali AĞAÇFİDAN)

Herpes Grubu Viruslar-2 EBV ve CMV (Ali AĞAÇFİDAN)

Kızamık ve Kabakulak (Ali AĞAÇFİDAN)

Kızamıkçık ve Su Çiçeği (Ali AĞAÇFİDAN)

Virus İnfeksiyonlarında Sürveyans ve Kontrol (Ali AĞAÇFİDAN)

Virus İnfeksiyonlarında Tanı Yöntemleri (Ali AĞAÇFİDAN)


Enterobacteriaceae-I-B (Betigül Öngen)

Enterobacteriaceae-II-B (Betigül Öngen)

V. cholere Campylobacter, Helicobacter, Legionella ve Spirillum cinsleri (Betigül Öngen)


 

Bakterilerin Üremesi, Besinsel ve Fiziksel Gereksinimleri, Besiyerleri, Koloni Morfolojileri (Bülent GÜRLER)

Mikroorganizmalar Arası İlişkiler (Bülent GÜRLER)

Tıbbi Mikrobiyolojinin Gelişimi (Bülent GÜRLER)


Gram Negatif Koklar (Derya AYDIN)

Diğer Gram Negatif Koklar (Derya AYDIN)

Mycoplasma Ureaplasma (Derya AYDIN)


Antifungal Maddeler (Meltem UZUN)

Mantarların Virulans Faktörleri (Meltem UZUN)

Monofazik Mayalar (Meltem UZUN)

Mycobacterium Tuberculosis Kompleksi (Meltem UZUN)


Anaerop Bakteriler (Nezahat GÜRLER)

Gram Pozitif Koklar (Nezahat GÜRLER)

 


 

Antiviral İlaçlar (Osman Şadi Yenen)


Blastocytis Hominis (Özden BORAL)

Ecginococcus Granulosus (Özden BORAL)

Entamoeba Histolytica (Özden BORAL)

Nagleria Fowleri (Özden BORAL)

Plasmodium Spp (Özden BORAL)

Sivrisinekler (Özden BORAL)

Taenia Saginata (Özden BORAL)


Artropodlar (Y. Ali ÖNER)

Bağırsak Nematodları (Y. Ali ÖNER)

Kan ve Doku Nematodları (Y. Ali ÖNER)

Keneler ve Böcekler (Y. Ali ÖNER)

Kirpikli ve Sporlu Protozoonlar (Y. Ali ÖNER)

Leishmania Cinsi Protozoonlar (Y. Ali ÖNER)

Parazit ve Parazitlik (Y. Ali ÖNER)

Parazitler Hakkında Genel Bilgiler (Y. Ali ÖNER)

Trematodlar (Y. Ali ÖNER)


Dermatofitler (Zayre ERTURAN)

Diğer Mikobakteriler ve Nocardia Cinsi (Zayre ERTURAN)

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved