Organ-Doku Nakli Komisyonu

Organ Nakli Komisyonu, İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 17/03/2009 tarihli  kararıyla, kurumumuzda organ nakli alanında çalışan herkesin iletişimini ve işbirliğini güçlendirmek, kurumsal eşgüdüm sağlamak amacıyla kurulmuştur.

17/07/2009 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, kemik iliği nakli çalışma grubu eklenmiş ve komisyonun adı, Organ ve Doku Nakli Komisyonu olarak değiştirilmiştir

–BAŞKAN:

–Prof.Dr. İlgin ÖZDEN (Organ ve Doku naklinden sorumlu)

AKCİĞER ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Alper TOKER aetoker@superonline.com
Prof. Dr. Şükrü DİLEGE sdilege@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Esen KIYAN ekiyan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mert ŞENTÜRK senturkm@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Dilek YILMAZBAYHAN bayhand@superonline.com
Uzm. Dr. Yasemin ÖZLÜK yasozluk@gmail.com
Op. Dr. Serkan TANJU stanju@istanbul.edu.tr
BÖBREK-PANKREAS ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Ali Emin AYDIN alieminaydin@hotmail.com
Prof. Dr. İsmet NANE nane@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlmay BİLGE ilmaybilge@superonline.com
Prof. Dr. Işın KILIÇASLAN ikaslan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER severm@hotmail.com
Prof. Dr. Aydın TÜRKMEN mayturkmen@hotmail.com
Prof. Dr. Temel YILMAZ
Prof. Dr. Orhan ZİYLAN ziylan@doruk.net.tr
Doç. Dr. Ali Osman GÜROL
Op.Dr. Hüseyin BAKKALOĞLU drhuseyin@yahoo.com
Uzm. Dr. Yasemin ÖZLÜK yasozluk@gmail.com
KALP ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU enverdayioglu@yahoo.com
Prof. Dr.Ümrah AYDOĞAN uaydogan@tnn.net
Prof. Dr.Emre ÇAMCI camci@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU rukiye@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet TUĞRUL mtugrul@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Dilek YILMAZBAYHAN bayhand@superonline.com
Doç. Dr. Ahmet Kaya BİLGE ahmetkayabilge@hotmail.com
Uzm. Dr. Yasemin ÖZLÜK yasozluk@gmail.com
Op. Dr. Ömer SAYIN oasayı n@hotmail.com
KARACİĞER ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. İlgin ÖZDEN iozden@hotmail.com
Prof. Dr. Aydın ALPER draydinalper@gmail.com
Prof. Dr. Fatih BEŞIŞIK besisikef@yahoo.com
Prof. Dr. Orhan BİLGE obilge@superonline.com
Prof. Dr. Özlem DURMAZ odsuoglu@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Ali EMRE aemre@turk.net
Prof. Dr. Sebahattin KAYMAKOĞLU kaymakoglus@hotmail.com
Doç. Dr. Vildan ERTEKİN vildanertekin@hotmail.com
Doç. Dr. Mine GÜLLÜOĞLU mggulluoglu@yahoo.com
Doç. Dr. Çetin KARACA cetinkaraca@yahoo.com
Yard.Doç. Dr. Ayşen YAVRU aysenyg@superonline.com
Uzm. Dr. Serdar CANTEZ mscantez@yahoo.com
Uzm. Dr. Yasemin ÖZLÜK yasozluk@gmail.com
Uzm.Dr. Binnur PINARBAŞI binnurcapc@yahoo.com
KORNEA ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Nilüfer ALPARSLAN niluferalparslan@gmail.com
Prof. Dr. Koray AKARÇAY k.akarcay@gmail.com
Uzm. Dr. Barış YENİAD byeniad@yahoo.com
YÜZ VE EKSTREMİTE NAKLİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Celal Metin ERER metinerer@hotmail.com
Prof. Dr. Atilla ARINCI aarinci@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Türker ÖZKAN drozkan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Murat TOPALAN mopalan@ttnet.tr
Doç. Dr. Atakan AYDIN atakanaydin@yahoo.com
Uzm. Dr. Erdem GÜVEN drerdemguven@hotmail.com
Uzm. Dr. Burcu CELET ÖZDEN burcucelet@hotmail.com
İMMÜNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Mahmut ÇARİN mahmutcarin@yahoo.com.tr
Doç Dr. Fatma OĞUZ SAVRAN faoguz2000@yahoo.com
BEYİN ÖLÜMÜ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Ümrah AYDOĞAN uaydogan@tnn.net
Prof. Dr. Orhan BARLAS barlaso@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Barış BASLO mbbaslo@istanbul.edu.tr
Prof.Dr. Lütfi TELCİ telci@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Halil Atilla İDRİSOĞLU haidris@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN muozcan@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Serra SENCER altayser@superonline.com
Doç. Dr. Özkan AKINCI iozkana@yahoo.com
Doç. Dr. Burak TATLI buraktat@yahoo.com
RADYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Bülent ACUNAŞ acunas@hotmail.com
Prof. Dr. İzzet ROZANES rozanesi@yahoo.com
Prof. Dr. Arzu POYANLI aopoyanli@superonline.com
Doç. Dr. Koray GÜVEN korayguven@yahoo.com
Y. Doç. Dr. Artür SALMASLIOĞLU andtur@superonline.com
Uzm. Dr. Adem UÇAR ucaradem@yahoo.com
ENFEKSİYON ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Selim BADUR selimbadur@hotmail.com
Prof. Dr.Haluk ERAKSOY heraksoy@superonline.com
Prof. Dr. Zayre ERTURAN zerturantr@yahoo.com
Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN cigdemb@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Nuran SALMAN nuransalman@superonline.com
Prof. Dr. Ayper SOMER aypersomer@hotmail.com
Prof. Dr. Salih TÜRKOĞLU turkoglu@istanbul.edu.tr
YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Nahit ÇAKAR cakarn@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Figen ESEN esenf@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Agop ÇITAK agopcitak@hotmail.com
Doç. Dr. Demet DEMİRKOL ddsoysal@superonline.com
Doç. Dr. Perihan ERGİN pergin@istanbul.edu.tr
PSİKİYATRİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Sedat ÖZKAN sedatozkan@yahoo.com
Prof. Dr. Mine ÖZKAN mineozkan_KLP@yahoo.com
Doç. Dr. Behiye ALYANAK behiyealyanak@hotmail.com
Doç. Dr. Osman ABALI osmanabal@hotmail.com
ETİK ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Doğan ŞAHİN dsahin60@yahoo.com
KEMİK İLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Sema ANAK semaanak@superonline.com
Prof. Dr. Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK sevgikalayoglu@yahoo.com
Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK gulyuzo@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Deniz SARGIN denizsargin@yahoo.com
Doç. Dr. Fatma Oğuz SAVRAN faoguz2000@yahoo.com
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Hakkı TANYERİ tanyerih@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Serhat YALÇIN yalcinserhat@yahoo.com
Prof. Dr. İlknur ÖZCAN iozcan@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. Meltem KORAY mkoray@istanbul.edu.tr
Dr. Sertan ERGUN sertanergun@gmail.com
Dr. Duygu YAMAN duyguyaman@yahoo.com
Dr. Safa TUNCER safatuncer@gmail.com
Dr. Duygu OFLUOĞLU duyguofluoglu@gmail.com 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved