Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Nesimi BÜYÜKBABANİ
Prof.Dr.İbrahim Öner DOĞAN
Prof.Dr.Işın KILIÇASLAN
Uzm. (Doç.)Dr. Semen ÖNDER
Uzm. Dr. Melek BÜYÜK
Uzm.(Doç.)Dr.Gülçin YEGEN
Uzm.(Doç.)Dr.Şule ÖZTÜRK SARI
Uzm.(Doç.)Dr.Gökçen (GÜNDOĞDU) ÜNVERENGİL
*Dermatopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nesimi BÜYÜKBABANİ
*Jinekopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ekrem YAVUZ
*Nöropataloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
*Pediatrik Patoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
*Sitopatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Emine Dilek YILMAZBAYHAN
Prof.Dr.Mine GÜLLÜOĞLU
Doç.Dr.Mesude Yasemin (İREN) ÖZLÜK
BİLİM DALI VE SEKSİYONLAR
 • Dermatopatoloji
 • Jinekopatoloji
 • Pediatrik Patoloji
 • Nöropatoloji
 • Sitopatoloji
 • Endokrin Sistem Patolojisi
 • Gastrointestinal Sistem ve Pankreas Patolojisi
 • Hematopatoloji
 • Karaciğer Patolojisi
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Nefropatoloji
 • Solunum Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
 • Üropatoloji
TARİHÇE

Tarihçe

Ülkemizde modern patolojinin kurucusu Hamdi Suat Aknar’dır (1873-1936). Hamdi Suat, 1907 yılında Kadırga’da kurulan Mülkiye Tıbbiye’sinde teşrih-i marazi müderrisliğine getirilmiş ve 1933 Üniversite Reformu’na dek bu görevini başarıyla sürdürmüştür.

O zamana dek otopsi ve mikroskopi uygulamaları bulunmayan öğretim sistemine yenilik getirerek, otopsi kursları düzenlemiş, 90 kişilik olan sınıflarda iki öğrenciye bir mikroskop düşecek gereçler sağlayarak uygulamalı çalışmaları öğretime sokmuş, öğretim için preparat arşivi düzenlemiştir.

Hamdi Suat, 1800 parçadan oluşan bir makroskopi müzesi kurmuş ve piyeslerin kendi renkleriyle korunması için bir karışım hazırlamış ve bu karışım tıp literatürüne de “Hamdi solüsyonu” olarak geçmiştir. Uluslararası alanda tanınmış ilk Türk hekimlerindendir. Bu önemli bilim adamı 1933 Üniversite Reformu ile Üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış, vefat ettiği 1936 yılına dek çalışmalarını aynı özveri ve tevazu ile sürdürmüştür.

Darülfünun’un 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesine dönüşmesiyle Patoloji bölümümüz de İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1933 yılında kurulmuştur. Patolojik Anatomi Kürsüsü başkanlığına Ord Prof Dr Philips Schwartz, Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü başkanlığına ise Ord Prof Dr Siegfried Oberndorfer getirilmiştir.

Ord Prof Dr Philips Schwartz (1894-1977) Üniversite Reformu’nun önde gelen kişiliklerinden olup uzun yıllar kürsü direktörlüğünü yürütmüş ve Anabilim Dalı’mızın modernizasyonunda önemli katkılarda bulunmuştur. Beyazıt’a taşınan kürsümüze makroskopi, mikroskopi ve otopsi salonları yaptırmıştır. Hamdi Suat’ın hazırladığı müzeyi korumuş ve her fırsatta değerini belirtmiştir. Uygulamalı çalışmalar için kurs preparatları hazırlatmış, fotoğraf bölümü kurup, kürsü kadrosuna ressam almıştır. Tıp öğrencileri için yaz dönemi kursları ile ekstra eğitim olanağı sağlamıştır.

1944 yılında Siegfried Oberndorfer’in ölümü üzerine Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü de Patolojik Anatomi Kürsüsü’ne bağlanmıştır.

1953 yılında Dr Schwartz’ın ABD’ye gitmesi üzerine kürsü başkanlığını Ord Prof Dr Besim Turhan (1896-1972) üstlenmiş ve 1972 yılına dek bu görevi sürdürmüştür. Besim Turhan biyopsi, otopsi, fotoğraf, özel vaka ve makroskopi arşivlerini titizlikle devam ettirmiş ve yazdığı çok sayıdaki kitap ile önemli hizmet vermiştir.

1972 yılından, emekliye ayrıldığı 1985 yılına dek Anabilim Dalı Başkanlığını Prof Dr Münevver Yenerman sürdürmüştür. Çapa kampüsündeki halen bulunduğumuz mekana bu dönemde taşınılmış, geniş bir arşiv olanağı sağlanmış ve elektron mikroskopi birimi kurulmuştur. Prof Dr Yenerman başkanlığının en önemli atılımı gelişen tıbbın gereksinimlerinin erken öngörülmesiyle Anabilim Dalı’nda çeşitli seksiyonların  kurulması ve bu şekilde çalışmaya başlanmasıdır. Bu konuda da Türkiye’de öncülüğü Anabilim Dalı’mız gerçekleştirmiş ve seksiyonların bazıları zaman içerisinde Bilim Dalı’na dönüştürülmüştür.

MİSYON VİZYON
EĞİTİM

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Eğitim ve öğretim faaliyeti olarak Tıp Fakültesi’nde 3. sınıfta Genel Patoloji ve Özel Patoloji olmak üzere toplam 220 saat (110 konu) ders verilmektedir. Ayrıca Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bakırköy Sağlık Meslek Yüksekokulu patoloji dersleri Anabilim Dalımız öğretim üyelerince gerçekleştirilmektedir.Tıp Fakültesi öğrencilerine ayrıca 44 saat makroskopi ve 44 saat mikroskopi olmak üzere toplam 88 saat uygulamalı çalışma yapılmaktadır. Öğrenci Mikroskopi Uygulama Laboratuvarında her öğrenci için binoküler mikroskop bulunmaktadır. Uygulamalar mikroskopik preparatlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Makroskopi Uygulama Laboratuarında ise Hamdi solüsyonu ya da formalinde fikse edilmiş makroskopik piyesler üzerinde çalışılmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Bilim Dallarımızdan Sitoloji Bilim Dalı yan dal eğitimi vermektedir. Ayrıca farklı fakülteler ve eğitim hastanelerinden çok sayıda uzman, öğretim üye ve yardımcısı Anabilim Dalımızda farklı seksiyonlarda eğitim almak üzere rotasyona gelmektedir. Öğretim üyelerimiz bölüm içinde ve farklı anabilim dalları ile çok sayıda araştırma ve proje yürütmektedir.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı
Uzmanlık öğrencisi eğitimimiz seksiyonlaşmaya uygun olarak bölüm içi rotasyonlar şeklinde sürdürülmektedir. Bilim Dalı ve seksiyon rotasyonları iki aşamalıdır: Başlangıçta birer haftalık ön çalışma rotasyonu uygulanır. Bu dönem, ön rotasyonu bitiren bir uzmanlık öğrencisinin ya da uzmanın yanında yapılır. Bu sürede ayrıca 1 aylık laboratuar uygulama rotasyonu yapılır. Ön rotasyonunu tamamlayan asistanlar ikişer aylık eğitim rotasyonlarına başlar. Bu dönem içinde uzmanlık öğrencisi seksiyona gelen biyopsilerin, bilim dalına kabulünden, raporun çıkışına kadar her aşamasından sorumludur.Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalında düzenlenen seminerlerin tümüne katılmak zorundadır. Ayrıca bu seminerlerde senede bir kereden az olmamak üzere aktif olarak bir konuyu sunmakla yükümlüdür. Her pazartesi 13-14.00 arasında Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalı eğitim programı içersinde düzenlenen vaka toplantılarının tümüne katılırlar. Çalıştığı seksiyon ya da bilim dalının düzenlediği toplantılarda vakaların hazırlanması ve sunulmasında görev alırlar. Her perşembe 13-14.00 arası Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.Uzmanlık öğrencileri eğitim dönemi içerisinde düzenlenen dergi kulübü toplantılarına katılırlar. Ayrıca görevlendirmelerde verilen makaleleri hazırlarlar. Her çarşamba 8.30- 9.00 arasında Anabilim Dalı kütüphanesinde yapılır.Uzmanlık öğrencileri çalıştıkları seksiyon ya da bilim dalının katıldığı tüm klinikopatolojik toplantılara katılıp, vakaların düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve sunulmasında görevlendirilirler. Klinikopatolojik toplantılar belirli bir takvim içerisinde Anabilim Dalı ya da ilgili kliniklerde yapılmaktadır.Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresi içersinde en az iki sempozyum ya da kongreye katılmak zorundadır. Eğitim süresi içersinde yılda birden az olmamak kaydı ile bir bilimsel çalışmada görev alırlar. Anabilim Dalımızda öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından 2008-2009 yıllarında SSCI veya SSCIE kapsamındaki dergilerde 75 adet makale yayınlanmıştır.

TEZLER

Adı Soyadı Yılı Tez Konusu Tez Danışmanı
Dr. Emine Bilge Aynı 2017 Gastrointestinal, Pankreas ve Akciğer Kaynaklı Metastatik Nöroendokrin Neoplazilerde CDX2, TTF-1 ve Claudinlerin Organ Kökenini Belirlemedeki Etkinliğinin İmmünhistokimyasal Yöntem ile Araştırılması Doç. Dr. Mine GÜLLÜOĞLU
Dr. Neslihan BERKER 2017 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Folliküler Lenfomalarda GCET-1, HGAL (GCET-2) ve LMO2’nin immünhistokimyasal yöntem ile değerlendirilmesi Prof. Dr. İ. Öner DOĞAN
Dr. Orhun çığ TAŞKIN 2016 Endometriyum Karsinomlarında İmmünhistokimyasal belirteçlerin (ER, p53, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, HNF1-β) tanısal sürece katkısı ve prognozla ilişkisi” Prof. Dr. Ekrem YAVUZ
Dr. Serap DOĞAN 2016 Kas (Detrusor) invazyonu göstermeyen mesane karsinomlarında (pTa ve pT1) histolojik derecelendirme, p53, PHH3 ve Ki67 immünhistokimyasal belirteçleri ve FGFR3 mutasyonunun prognoz ile ilişkisi Doç. Dr. M. Yasemin ÖZLÜK
Dr. Onur GÖNÜLLÜ 2016 Metaplastik Meme Karsinomlarında Kök Hücre Belirteçleri (ALDH1, CD44, CD24) ve Hücreler Arası Sıkı Bağlantı Proteinlerinin (CLAUDİN3, CLAUDİN4 ve CLAUDİN7) Ekspresyonlarının Tanı, Prognoz ve Moleküler Alt Tipler İle İlişkisi Prof. Dr. H. Rıdvan İLHAN
Nalan TURAN GÜZEL 2014 Membranöz Glomerülonefritlerde M-Tipi Fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişmiş Anti-PLA2R antikorunun immünhistokimyasal ve immünfloresan yöntemler ile uygulanması (Etyopatogeneze yaklaşım ve klinikopatolojik korelasyon) Prof. Dr. Işın KILIÇASLAN
Dr. Canan CEYLAN 2015 Akciğerin Büyük Hücreli Karsinomlarında İmmünhistokimyasal Alt Tiplendirme Prof. Dr. Pınar FIRAT
Dr. Melek BÜYÜK 2014 Akciğer Adenokarsinomlarının Yeni Sınıflamaya Göre Alt Tiplendirilmesi, Müsinöz Adenokarsinomların MUC Profilinin ve İnvazyon Kriterlerinin Prognostik Parametrelerle İlişkisinin Belirlenmesi, (2007-2012 yılları arasındaki vakalar üzerinde retrospektif çalışma Prof. Dr. E. Dilek YILMAZBAYHAN
Dr. Uğuray Payam AHMED MAULİD 2014 Anaplastik Oligodendrogliomlarda Kromozom 1p ve19q’daki Kombine Delesyonun, IDH- Gen Mutasyonunun ve p53 Protein Ekspresyonunun Korelasyonu ve Klinikopatolojik      Parametrelerle İlişkisi Prof. Dr. M. Bilge BİLGİÇ
Uzm. Dr. Davut ŞAHİN 2014 Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Konvansiyonel Yöntem İle Sıvı Bazlı Yöntemin Karşılaştırılması (Ağustos 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında vakalar üzerinde prospektif çalışma Prof. Dr. E. Dilek YILMAZBAYHAN
Dr. Burcu GÜZELBEY 2013 Her 2 pozitif meme karsinomu dokularında immünhistokimyasal yöntem ile Her3, CD1a ve Ki67 ekspresyonunun araştırılması, sonuçların prognostik parametreler ile ilişkilerinin saptanması Prof. Dr. H. Rıdvan İLHAN
Uzm. Dr. Gülay AYDOĞDU 2013 Önemi belirsiz atipi, foliküler neoplazi / foliküler neoplazi kuşkusu ve papiller karsinom kuşkusu tanılı tiroid ince iğne aspirasyon materyallerinde BRAF mutasyon analizi ve sonuçlarının preoperatif tanıya katkısı (2007-2011 yılları arasındaki vakalar üzerinde retrospektif çalışma Prof. Dr. Pınar FIRAT
Dr. Meryem Fatoş COŞKUN 2013 Uveal Melanaomlarda Patolojik Prognostik Faktörler ve BRAFV600E Mutasyonu ile sağ kalım ilişkisi Prof. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ
Dr. Can Aksu 2012 Burkitt Lenfoma ve Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalarda c-myc Protein İmmunreaktivitesi Dr. Öner Doğan
Dr. Esmehan Pehlivan 2012 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC-1 ve P53 İmmünhistokimyasal Değerlendirilmesinin Önemi Dr. E. Dilek Yılmazbayhan
Dr. Şule Öztürk 2011 Kemiğin Langerhans Hücreli Histiyositozlarında klasik immünhistokimyasal markerlar ile diğer dentritik hücre markerlarının karşılaştırılması Dr. M. Bilge Bilgiç
Dr. Esengül Uzuner 2011 Primer karaciğer malignitelerinde glypican -3 ve HepPar 1 immünhistokimyasal incelemelerinin ayırıcı tanıdaki diagnostik değerinin karşılaştırılması Dr. Mine Güllüoğlu
Dr. Elif Onat 2011 Testisin Germ Hücreli Tümörlerinin Tanısında PLAP, OCT4 ve SALL4 İmmünekspresyonunun Yeri Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Gökçen Gündoğdu 2010 Uterusun düz kas tümörlerinde immünhistokimyasal yöntemle çalışılan Ki-67, p16, c-kit ve EGFR’nin ayırıcı tanı ve prognozda değeri Dr. Ekrem Yavuz
Dr. Emel Çakır 2010 Hipofiz Adenomlarının Tanısında Yardımcı Bir Yöntem Olarak Transkripsiyon Faktörlerin Rolü Dr. M. Çiçek Bayındır
 Uzm.Dr. Dilek Ece

(YanDal)

2010 Akciğer tümörlerinde sitolojik alt tiplendirme. Hedefe yönelik tedaviler ile güncelleşen bir sorun Dr. E. Dilek Yılmazbayhan
Dr. Semen Yeşil Önder 2009 Neoadjuvan tedavi almış rektum tümörlerinde EGFR, Kromogranin A, MLH-1 ve MSH-2 immünhistokimyasal analizi Dr. Yersu Kapran
Dr. Kumru Kıroğlu 2009 Endometriumun seröz adenokarsinomlarında morfolojik, immünhistokimyasal (Ki-67, p53 ve C-erbB2) ve klinik parametrelerin karşılaştırılması Dr. Rıdvan İlhan
Dr. Ebru Karayiğit 2007 Kaposi sarkomu ve diğer vasküler lezyonlarda VEGFR-3 ekspresyonu ile HHV8 varlığının immünhistokimyasal ve in-situ hibridizasyon yöntemleriyle araştırılması Dr.Nesimi Büyükbabani
Dr. Dilek Batu Demir 2006 Prostat iğne biyopsilerinde kanser tanısında kokteyl antikorun (AMACR (P504S) + HMW-CK + p63) kullanımı ve yararlılığının araştırılması Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Yasemin İren Özlük 2005 Anjiogenez (VEGF), mikrodamar yoğunluğu (CD34), p53 ve telomeraz aktivitesinin Wilms tümöründe evre, histolojik tipler ve prognoz ile ilişkisi Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Sanem Öztürk 2005 Kronik lenfositik lösemide ZAP-70 immünreaktivitesi Dr. Öner Doğan
Dr. Özgür Mete 2004 Böbreğin eozinofilik hücreli epitelyal tümörlerinin ayırıcı tanısında histokimya ve immünhistokimyanın yeri (Hale’in kolloidal demiri, CD63, keratin 14, mitokondri antikoru, caveolin-1 proteini) Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Mine Güllüoğlu 1999 İleri evre mide karsinomlarında immünhistokimyasal yöntem ile p53, PCNA, bcl-2 protein ekspresyonlarının ve mikrodamar yoğunluğunun araştırılması Dr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Lora Eşberk Ateş 2003 Osteosarkomlarda p-glikoprotein, p53, nm23, HSP27 ve HSP90 ekspresyonunun prognoz üzerine etkisi Dr. Bilge Bavbek
Dr. Yeşim  Karagenç 2003 Overin borderline seröz tümörleri ile seröz adenokarsinomlarının ayırıcı tanısında immünhistokimyasal yöntemin değeri (47 vakada Ki-67, östrojen reseptörü ve telomeraz aktivitesinin araştırılması) Dr. Ekrem Yavuz
Dr. Tamer İmamoğlu 2003 Malign melanomun lenf nodu mikrometastazlarının saptanmasında immünhistokimyasal incelemenin katkısı Dr.Nesimi Büyükbabani
Dr. Gülşen Kurt 2003 Gastrointestinal stromal tümörlerde histopatolojik ve immünhistokimyasal analiz Dr. Yersu Kapran
Dr. Çağlar Çakır 2003 Mezotelyal Lezyonların Tanısında İmmünhistokimyasal Yöntemlerin Rolü ve Malign Mezotelyoma-Reaktif Mezotel Proliferasyonu Ayırıcı Tanısında İmmünhistokimyasal Olarak Saptanan Hücre Proliferasyonu ve Telomeraz Aktivitesinin Yeri Dr.Dilek Yılmazbayhan
Dr. Mine Güllüoğlu 2003 Akciğer Karsinomlarında Sitomorfolojik ve Klinikopatolojik Özellikler Arasındaki İlişki. Dr.Dilek Yılmazbayhan
(Yan Dal)
Dr. Nimet Akbaş 2002 Endometriyum karsinomlarında anjogenez, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve östrojen, progesteron reseptörlerinin prognoz ile ilişkisi Dr. Sıtkı Tuzlalı
Dr. Semra Vural 2002 Gastroenteropankreatik endokrin tümörlerde telomeraz aktivitesi ve Ki-67 proliferasyon indeksinin araştırılması Dr. Yersu Kapran
Dr. Hale Akın 2001 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında p16 INK 4A/MTS1 ve Retinoblastom Proteinleri Ekspresyonunun Prognostik Değeri Dr.Dilek Yılmazbayhan
Dr. Rabia Özdingiş 2001 Sinovyal sarkomlarda prognostik faktörler, p53 ve mdm2 proteinlerinin varlığı ve prognoz ile ilişkisi Dr. Bilge Bavbek
Dr. Hampar Akkaya 2000 Tartarata rezistan asit fosfataz (TRAP) immünreaktivitesinin Hairy Cell Lösemi tanısındaki değeri Dr. Öner Doğan
Dr. Hakan Duman 2000 Opere hipofiz adenomu vakalarında Ki67 proliferasyon indeksinin klinikopatolojik bulgularla karşılaştırılması Dr. Çiçek Bayındır
Dr. Hülya Dal 1999 Kronik miyeloid lösemide CD34, p53 ve Ki67 immünreaktivitesi Dr. Mehmet Ağan
Dr. Nurcan Kılıçlı Çamur 1999 “Mesanenin yüzeyel ürotelyal hücreli karsinomlarında p53 ve Ki-67 ekspresyonlarının prognoz ile ilişkisi” Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Mehmet Sökücü 1998 Saf miyoepitelyal ve miyoepitelyal komponentli mikst tümörlerde histopatolojik, immünohistokimyasal özellikler ve proliferasyon aktivitesinin karşılaştırmalı araştırılması Dr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr.Gülay Yüzer 2008 Osteosarkom, Ewing Sarkomu ve Rabdomiyosarkomda c-kit, cerbB2 ekspresyonunun prognostik öneminin araştırılması ve klinik parametrelerle karşılaştırılması Dr. Bilge Bavbek
Dr. Seza Tetikkurt 1997 Ülseratif kolit zemininde gelişmiş displazi ve kolorektal karsinomlarda p53 protein aşırı ekspresyonu ve Ki-67 proliferasyon indeksi Dr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Pınar Tuzlalı 1995 Kemik iliğindeki lenfoid nodüller (122 vakada histopatolojik ve morfometrik, 14 vakada immünhistokimyasal araştırma) Dr. Mehmet Ağan
Dr. Yersu Kapran 1995 Otoimmün tiroiditlerde solid hücre adacıkları Dr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Ekrem Yavuz 1995 Meme karsinomlarında kemoterapinin oluşturduğu değişiklikler (53 vakalık seride histopatolojik, immünhistokimyasal ve istatistiksel inceleme) Dr. Rıdvan İlhan
Dr. Mehmet Sar 1995 Primer gastrointestinal kanal lenfomalarının yeni sınıflandırmalar eşliğinde değerlendirilmesi Dr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Minel Akalın 1995 Nodüler sklerozan Hodgkin hastalığında nodül içi alt tiplerin, histolojik grade’in ve klinik evrenin prognoz üzerine etkisi) Dr. Mehmet Ağan
Dr. Yeşim Gürbüz 1994 Prostat karsinomlarında ve prostatın prekanseröz lezyonlarında AgNOR yöntemi Dr. Veli Uysal
Dr. Bilge Bavbek 1993 Viral kronik aktif hepatitlerde morfolojik bulgular Dr. Uğur Çevikbaş
Dr. Naciye Arda 1991 Liposarkom 138 vakada ışık ve 5 vakada elektron mikroskopik inceleme Dr. Misten Demiryont
Dr. Öner Doğan 1991 Nöroblastom-gangliyonöroblastom-gangliyonörom tümör hücre serisinde AgNOR yöntemi Dr. Misten Demiryont
Dr. Işın Kılıçaslan 1990 Sistemik lupus eritematozus’ta böbrek değişiklikleri (Işık mikroskopik, elektron mikroskopik özellikler ve klinik bulgular ile ilişki araştırılması) Dr. Veli Uysal
Dr. Mustafa Doğan Özçil 1990 Hodgkin hastalığı /126 Hodgkin hastalığı vakasında, histopatolojik sınıflama ve histopatolojik parametrelerin incelenmesi) Dr. Münevver Yenerman
Dr. Nesimi Büyükbabani 1990 Membranoproliferatif glomerülonefritler  (Işık mikroskopik, elektron mikroskopik özellikler ve klinik bulgular ile ilişki araştırılması) Dr. Veli Uysal
Dr. Olcay Çubukçu 1990 Yeni görüşler ışığında çeşitli yönleriyle meme karsinomlarının patolojik anatomik açıdan değerlendirilmesi Dr. Altan İplikçi
Dr. Fevziye Kabukçuoğlu 1990 Overin germ hücreli tümörlerinin morfolojik özellikleri Dr. Altan İplikçi
Dr. Sıtkı Tuzlalı 1989 Uterus serviksinin intraepitelyal neoplazilerinde human papillomavirüs enfeksiyonuna bağlı patolojik anatomik değişiklikler Dr. Altan İplikçi
Dr. Cuma Yorgancı 1987 İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hastalıklarındaki yeri ve önemi Dr. Münevver Yenerman
Dr. Bekir Arzuman 1987 Memenin Paget hastalığında patolojik anatomik ve ultrasrüktürel inceleme Dr. Rıdvan İlhan
Dr. Nadir Paksoy 1986 İndetermine (erken evre) leprada klinik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi
Dr. Dilek Yılmazbayhan 1985 Habis fibröz histiyositom (112 vakada ışık ve elektronmikroskopik inceleme) Dr. Misten Demiryont
Dr. Mehmet Naci Edalı 1985 Kemiğin dev hücreli tümörü 144 vakada ışık ve elektronmikroskopik inceleme Dr. Misten Demiryont
Dr. Fahrettin Göze 1983 Testisin kombine germ hücreli tümörleri Dr. Veli Uysal
Dr. Cansel Çakalır 1982 Dr. Misten Demiryont
Dr. Emel Şakir Akman 1982 Ewing sarkomu 131 vakada morfolojik araştırma Dr. Misten Demiryont
Dr. İ.Engin Uzgören 1981 Akciğerin ufak hücreli anaplastik karsinomu Dr. Uğur Hacıhanefioğlu
De. Zehra Ersan Akpir 1980 Timus hipoplazisi gösteren 24 çocukta lenforetiküler sistemin histopatolojik incelenmesi Dr. Münevver Yenerman

HİZMET

Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma görevinin yanı sıra, kamu hizmeti ve eğitimin bir parçası olarak yılda yaklaşık 45.000 biyopsi ve 1200 frozen section değerlendirilmektedir. Beş Bilim Dalı ve 6 seksiyon halinde çalışılan bölümde Bilim Dalları ve seksiyonlarda kendi alanında çok iyi yetişmiş, konularını çok iyi bilen 10 öğretim üyesi ve 4 uzman görev yapmakta ve biyopsiler seksiyonlaşmaya uygun olarak değerlendirilmektedir.

LABORATUARLAR

Tanıtım

Patoloji Anabilim Dalı Temel Bilimler Binasında yer almaktadır. Bu bölümde Rutin Histopatoloji Laboratuvarı, Histokimya laboratuvarı, İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Laboratuvarı, İmmünflöresan Laboratuvarı ve Sitopatoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Monoblok Ameliyathane içerisinde yer alan Frozen Section Ünitesi mevcuttur.

Rutin Histopatoloji Laboratuvarı

Yıllık yaklaşık olarak 45.000 adet biyopsi materyali rutin mikroskopik inceleme için hazırlanmaktadır. Ayrıca tez çalışmaları, araştırma projelerinin bir kısmı da bu bölümde yapılmaktadır. Laboratuvarda Otomatik Doku Takip Cihazları, Blok Döküm Cihazları, Rotary ve Kızaklı Mikrotomlar, Doku Su Banyoları, Parafin Dispenser, buzdolabı, derin dondurucular, etüvler, otomatik lam ve kaset yazıcı, otomatik kapalı sistem boyama makinesi ve lam kapatma makinesi bulunmaktadır.

İmmünflöresan laboratuvarı

Böbrek ve deri biyopsilerinin immünflöresan mikroskopik incelemeleri için dokuların sıvı azot ile şok dondurulması, derin dondurucuda saklanması, kriyomikrotomda kesit alınması ve boyanmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Sitopatoloji Laboratuvarı

Yıllık yaklaşık olarak 10.000 adet sitolojik materyal rutin mikroskopik inceleme için hazırlanmaktadır. Laboratuvarda santrifüj, sitosantrifüj, eppendorf tüp santrifüjü, buzdolabı ve boya setleri bulunmaktadır.

İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Laboratuvarı

Bu laboratuvarda yıllık yaklaşık olarak 30000 adet test uygulanmaktadır. Yaklaşık 200 antikor bu testlerde kullanılmaktadır. Testlerin büyük kısmı manuel, bir kısmı ise otomatik makine ile yapılmaktadır. Ayrıca gereken durumlarda meme tümörlerinde otomatize teknikle in situ hibridizasyon yöntemiyle cErbB2 gen amplifikasyonuna bakılmaktadır. Mevcut cihazlar Tam Otomatik İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Makinesi, bu makineye ait bilgisayar sistemi ve donanımı, mikrodalga fırın, Rotary Mikrotom, doku banyosu, distile su cihazı, etüv ve buzdolabıdır.

Histokimya laboratuvarı

Bu laboratuvarda çok çeşitli histokimyasal boya yöntemleri manuel olarak gerçekleştirilmekte ve yıllık ortalama 30000 test uygulanmaktadır. Kullanılan solüsyonların önemli kısmı bu laboratuvarda hazırlanmaktadır.

Diagnostik Moleküler Patoloji Laboratuvarı

Diagnostik moleküler patoloji laboratuvarımız 18.06.2010 tarihinde kurulmuştur. Laboratuvarımızda KRAS ve BRAF mutasyon analizleri DNA bazlı allel spesifik real-time PCR yöntemi ile yapılmaktadır. 2010 yılı içerisinde ‘Ring see KRAS validation test for the molecular-pathological detection of KRAS mutations in colorectal carcinoma’ validasyon sertifikası almıştır. 2012 yılı Ocak ayından itibaren KRAS, BRAF ve EGFR mutasyonlarının analizi, real-time DNA sekanslamasına dayalı pyrosekans yöntemi ile bakılmaya başlanmıştır.

Frozen Section Ünitesi

Ameliyathane içerisinde yer alan bu ünitede materyaller ameliyat sırasında dondurulmuş kesit alınarak, hızlı sistemle boyanmakta ve değerlendirilmekte, ameliyatı yapan ekibe hızla sonuç verilmektedir. Yıllık ortalama 1200 frozen section değerlendirilmektedir.

PATOLOJI ANABILIM DALI MATERYAL GÖNDERME KOŞULLARI

Kalite standartları doğrultusunda ekte Patoloji Anabilimi Dalı materyal gönderme koşullarını içeren Standart Uygulama Rehberi dosyası yer almaktadır.  İlgili dosyalar aşağıda bulunmaktadır.

 1. Materyal Gönderme Formu
 2. Otopsi Gönderme Formu
 3. Standart Uygulama Rehberi
 4. Frozen Gönderme Formu

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 31748

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved