Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Vehbi Alp ÜÇOK
Prof.Dr.Mehmet Bilgin SAYDAM
Prof.Dr.Güler BAHADIR
Prof.Dr.Mehmet Raşit TÜKEL
Prof.Dr.Başak YÜCEL
Prof.Dr.Mehdiye Işın BARAL KULAKSIZOĞLU
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN
Prof.Dr.Sibel ÇAKIR
Uzm.(Doç.)Dr.Erhan ERTEKİN
*Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mine ÖZKAN
Prof.Dr.Sedat ÖZKAN
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1955 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve pek çok alanda Türk Psikiyatrisinde öncü olmuş bir kliniktir.Yataklı servis, genel poliklinik, acil polikliniği ve özelleşmiş klinik birimlerle hizmet vermektedir. Yataklı Serviste toplam 50 yatak bulunup, anestezili elektrokonvülzif tedavi uygulaması bulunmaktadır. Psikoloji laboratuvarında çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır. Yatarak tedavi gören ve ayaktan tedavi alan hastalara yönelik; bilgisayar kullanımı eğitimi, egzersiz, resim, takı, boncuk ve el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir.Klinikteki özeleşmiş birimler şunlardır; Konsültasyon Liyezon bilim dalı, Psikonevroz birimi, Duygudurum bozuklukları birimi, Sosyal Psikiyatri Servisi, Anksiyete bozuklukları polikliniği, Psikotik Bozukluklar Araştırma programı, Klinik Psikoterapi birimi, Geriatrik psikiyatri, Alkol Madde polikliniği, Yeme bozuklukları birimi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Programıdır.
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1955 yılından beri faaliyet gösteren köklü ve pek çok alanda Türk Psikiyatrisinde öncü olmuş bir kliniktir.Yataklı servis, genel poliklinik, acil polikliniği ve özelleşmiş klinik birimlerle hizmet vermektedir. Yataklı Serviste toplam 50 yatak bulunup, anestezili elektrokonvülzif tedavi uygulaması bulunmaktadır. Psikoloji laboratuvarında çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır. Yatarak tedavi gören ve ayaktan tedavi alan hastalara yönelik; bilgisayar kullanımı eğitimi, egzersiz, resim, takı, boncuk ve el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları yürütülmektedir.Klinikteki özeleşmiş birimler şunlardır; Konsültasyon Liyezon bilim dalı, Psikonevroz birimi, Duygudurum bozuklukları birimi, Sosyal Psikiyatri Servisi, Anksiyete bozuklukları polikliniği, Psikotik Bozukluklar Araştırma programı, Klinik Psikoterapi birimi, Geriatrik psikiyatri, Alkol Madde polikliniği, Yeme bozuklukları birimi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Programıdır.Psikiyatri Anabilim dalı’nda akademik ve hizmet kadrolarındaki personel sayısı aşağıdaki gibidir;Öğretim üyesi: 14 (8 tam gün, 6 yarım gün)
Uzman Hekim:3 ( 1 yardımcı öğretim elemanı, 2 klinisyen)
Asistan: 17
Hemşire: 16
Psikolog: 11
Personel: 17
Sosyal Hizmet uzmanı: 1Genel Psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran hastaların sayısı 2008 yılında 5750’dir. Sonraki aşamada bu hastaların tedavileri kontrol görüşmeleri ile sürmektedir. Özelleşmiş birimler ve kontrollerle birlikte yılda yaklaşık 30.000 ayaktan hasta muayene edilmektedir.
Mezuniyet öncesi eğitim olarak; Tıp Fakültesi öğrencilerine, 1. sınıfta Davranış Bilimleri, 3. sınıflara Psikiyatriye giriş ve semiyoloji, 5. sınıf ve 6. sınıfta ise Psikiyatri teorik ve uygulama dersleri yer almaktadır.Mezuniyet sonrası eğitim olarak; Her yıl farklı konuların yer aldığı, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı tarafından düzenlenen Psikiyatri Atölyelerine ülke genelinden pek çok asistan ve uzman katılmaktadır. Beşincisi 2010’da yapılacaktır.
İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın detaylı yapılandırılmış ve düzenli yürütülen bir uzmanlık eğitim programı vardır.2008 ve 2009 da yapılan yurtdışı yayınların sayısı; 47

MİSYON VİZYON
EĞİTİM
HİZMET
İLETİŞİM
Tel +90 212 414 24 10
Faks +90 212 635 12 04
Dahili +90 212 414 20 00 – 34390
E-posta itfpsk@istanbul.edu.tr
URL Psikiyatri Kitabı

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved