Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Musa ALTUN
Prof.Dr.Ahmet Nafiz KARADENİZ
Prof.Dr.Mehmet Emin DARENDELİLER
Prof.Dr.Musa ALTUN
Prof.Dr.Ahmet KİZİR
Prof.Dr.Ethem Nezih ORAL
Prof.Dr.Esra KAYTAN SAĞLAM
Prof.Dr.Rasim MERAL
Doç.Dr.Nezihe Seden KÜÇÜCÜK
Yard.Doç.Dr.Mustafa Yavuz DİZDAR
Uzm.Dr.Kamuran İBİŞ
Uzm.(Doç.)Dr.Rabia Nergiz DAĞOĞLU SAKİN
Uzm.Dr.Ayça İRİBAŞ
Uzm.Dr.Didem TAŞTEKİN
TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi kampüsünde, 1933 yılında Atatürk’ün gerçekleştirdiği Üniversite Reformu çerçevesinde Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi Kliniği olarak kurulmuş olup Türkiye’deki ilk kanser tanı ve tedavisinin uygulandığı binalardan birisini de içermektedir.

1934 yılında kurulan Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi Kliniğinin ilk Enstitü Müdürlüğünü ünlü Alman fizik hocası Prof. Frederich Dessauer yapmıştır. Döneminde: Siemens 100 KV Dermopham, Chaoul 60 KV, 200 KV ve 400 KV derin tedavi ve röntgen cihazları çalışmaya başlamıştır. Enstitü bünyesine katılan pek çok Alman radyasyon ve fizik uzmanıyla radyoterapi ve tıbbi fizik bilim dallarının temelleri atılmıştır.

1943 yılında kliniğin başına kuruluşundan itibaren orada doçent olarak çalışan Prof. Dr. Tevfik Berkman geçmiştir. Prof. Berkman yalnız enstitüde değil tüm Türkiye’de radyoterapi ve tıbbi radyofizik bilim dallarının gelişmesine büyük katkıları olmuştur.

1973 yılında kürsü başkanlığına Prof. Dr. Adnan Budaras seçilmiştir.

1978 yılında Prof. Dr. Nijad Bilge kliniğin başına geçmiş alınan Saturne 20 lineer hızlandırıcı ve diğer tedavi cihazları ile İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Bilim Dalı sayılı radyasyon onkolojisi merkezleri arasına girmiştir.

1982’de İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünün kurulması ile Prof. Dr. Bülent Berkarda ilk müdür olarak atanmış, bu dönemde kuruluş aşamaları tamamlanmıştır.

1983 tarihinde Prof. Dr. Şeref İnceman’ın getirilmesi, kadro işlemlerinin hızlanmasına ve bina tahsisi girişimlerinin başlamasına olanak sağlamıştır.

1984 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulmuş ve başkanlığa Prof. Dr. Nijad Bilge getirilmiştir.

1986 tarihinde Enstitü Müdürlüğüne Prof. Dr. Nijad Bilge getirilmiştir. Enstitü ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dallarının aynı binada beraber çalışma esaslarının düzenlenmesi, ilk doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin alınarak eğitimin başlaması, Emin Aktar Vakfı’nca binanın tümüyle restorasyonu, Onkoloji Derneği ve hayırsever vatandaşların katkısıyla eksiklerin tamamlanması, telefon santralının ilavesiyle Enstitünün modernizasyonu bu dönemde gerçekleşmiştir.

1987’de Enstitü binası eski Radyoloji Enstitüsü olan mekanda resmen hizmete açılmış, tüm bilim dalları multidisipliner bir kurum olarak çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Türk Onkoloji Vakfı’nın katkılarıyla tamamlanan 600m2‘lik temel onkoloji araştırma laboratuarlarını içeren yapı enstitüye ilave edilmiştir.

1993 yılında Enstitü Müdürlüğüne Prof. Dr. Gülçin Erseven getirilmiştir. Döneminde hasta bekleme salonu enstitüye katılmıştır.

1994’te Prof. Dr. Erkan Topuz Enstitü Müdürü olarak atanmış, yeni bir yataklı hasta servisini içeren 10.000 m2’lik alan Enstitü’ye katılmıştır. İki yeni lineer hızlandırıcı (Satürn ve Orion), bir Kobalt (Cirus), bir uzaktan kumandalı brakiterapi (Gammamed) tedavi cihazı ve iki simülatör bu dönemde alınmıştır.

1996 yılında Prof. Dr. Ahmet Nafiz Karadeniz Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 2005 yılında radyoterapi cihazları İstanbul Üniversitesi araştırma projesi kapsamında yenilenerek bilgisayarlı planlama sistemi, bilgisayarlı tomografi simülatör ve çok yapraklı kolimatörlü lineer hızlandırıcı ve cihazlar arasındaki sürekli iletişimi sağlayan hastane otomasyon sistemi kurulmuştur. Böylece üç boyutlu (konformal) radyoterapi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) uygulama olanağı sağlanmıştır.

2010 yılında Varian Trilogy (Ark IMRT ve cone-beam CT özellikli), Cyberknife (robotik radyocerrahi ünitesi), Varian DBX (IMRT özellikli), Nucletron 3 boyutlu sonradan yüklemeli brakiterapi tedavi cihazları ile dört boyutlu BT Simülator (Philips Big Bore) ve konvansiyonel simülatör (Simulix-Nucletron) hizmete girerek güncel görüntü aracılı (IGRT) ve stereotaktik tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmaya başlanmıştır.

2012 yılında Anabilim Dalı Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ethem Nezih Oral halen bu görevini sürdürmektedir. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneği (ESTRO), bu dönemde İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nı ziyaret ederek, modern eğitim ve tedavi yaklaşımımız hakkında bağlantıdaki raporu hazırlamıştır (http://www.iuonkolojienstitusu.org/haber.php?id=23).

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye http://www.iuonkolojienstitusu.org/ adresinden ulaşılabilir.

Enstitümüz ve Türkiye’de radyasyon onkolojisinin ayrıntılı tarihçesine http://onkder.org/pdf/On_Ek_sayi.pdf adresinden ulaşılabilir.

MİSYON VİZYON

MİSYON
İTF Radyasyon Onkolojisi’nin misyonu; çağdaş eğitim veren, bilim insanı yetiştiren, araştırma yapan ve bilgi üreten; kanser tedavisinde ileri standartlarda verilen hizmet ile ulusal ve uluslararası saygınlığını sürdürmektir.

VİZYON
Vizyonumuz, radyasyon onkolojisi alanında dünyanın en önde gelen eğitim, araştırma ve tedavi kurumlarından biri olmak; kanser hastalığının önlenmesi ve tedavisi alanlarında dünya çapında katkı ortaya koymaktır.

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Rektörlüğümüzce yürütülen kalite çalışmalarının anabilim dalımızdaki yansıması çerçevesinde tedavi ve hasta takip süreçlerinin yazılı ve belirli standartlarda tekrarlanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.Anabilim dalımız bünyesinde yürümekte olan prospektif çalışmaların sayısını arttırmak en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı merkezlerde bulunup anabilim dalımızda lisans, lisansüstü ve doktora sonrası düzeylerinde, klinik pratiği geliştirme ve akademik sebepli ziyaretlerin programının önceden belirlenmiş bir çerçeveye oturtulması hedeflenmektedir.

EĞİTİM

Mezuniyet öncesi

-Anabilim dalımızda verilen uzmanlık eğitimi sırasında tıpta uzmanlık öğrencileri, öğretim üyeleri ile bire bir pratik çalışma fırsatı bulurken, eğitim yılı başında belli olan bir program çerçevesinde teorik eğitimlerini sürdürürler.

-Tıpta uzmanlık öğrencileri, gerek program dahilinde yapılan sabah toplantılarında gerekse bulundukları polikliniğin rutin onkoloji konseylerinde multidisipliner onkolojik yaklaşım hakkında gerekli eğitimi almaları sağlanır.

– Tıpta uzmanlık öğrencileri için hazırlanan karne uygulaması sayesinde alınan teorik ve pratik eğitim kayıtlı hale getirilir.

Mezuniyet sonrası

Mezuniyet sonrası dönemde belirli aralıklarla düzenlenen kurslara uzman hekimlerin katılması teşvik edilmektedir.

HİZMET

Anabilim Dalımız bünyesinde farklı tümör gruplarının tedavi ve takibinde özelleşmiş dört ayrı poliklinikte hasta hizmeti verilmektedir.

1. Poliklinik: Çocukluk çağı tümörleri, yumuşak doku tümörleri, genitoüriner (prostat, mesane, böbrek, testis) tümörler, lenfoma ve lösemiler.

2. Poliklinik: Baş-boyun ve beyin tümörleri.

3. Poliklinik: Akciğer, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, pankreas, barsak, rektum, anal kanser), cilt tümörleri, primeri bilinmeyen tümörler.

4. Poliklinik: Meme ve jinekolojik (kadın üreme sistemi) tümörler.

Günde yaklaşık olarak 250 hastanın ışın tedavisine alındığı kliniğimizde yine yaklaşık 150 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Anabilim Dalımızda 2011 yılı içerisinde SCI/SCI expanded kapsamına giren dergilerde 19 adet makale yayınlanmıştır.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) ve Türk Onkoloji Grubu (TOG) çatısı altında ulusal çok merkezli çalışmaların oluşumuna, yürütülmesine ve hasta alımına katkı sağlamaktadır.

Uluslararası

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri uluslarası radyasyon onkolojisi dernekleri olan ASTRO      ( American Society for Therapeutic Radiation Oncology ) ve/veya ESTRO’nun ( Eurepean Society for Therapeutic Radiology and Oncology ) üyesidirler.

LABORATUVAR

Enstitü bünyesinde yer alan biyokimya laboratuarı sayesinde rutin kan tetkikleri bünyemizde yapılabilmektedir. Yine enstitü bünyesinde bulunan bir adet ultrason cihazı radyolog öğretim üyelerinin yönetiminde kullanılırken hastaların temel ultrason görüntülemelerine ek olarak biyopsi alınabilmekte, transrektal USG eşliğinde prostat altın işaretleyici yerleştirilmesi gibi minimal girişimsel yöntemler görüntü aracılı radyoterapi uygulamalarını kolaylaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

HİZMET KADROLARI

Anabilim Dalımızda, 16 radyasyon onkolojisi uzmanı, 5 radyasyon onkolojisi asistanı, 8 tıbbi radyofizik uzmanı, 23 radyoterapi teknikeri ve 1 brakiterapi hemşiresi ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

ÖZEL ALANLAR

Özel araştırma alanı

Anabilim dalımız ve enstitümüz çeşitli kanser tiplerinde İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda yer alan bilim dalları ile ortak araştırma projelerini sürdürmektedir.

Özel Hizmet alanı

Anabilim dalımızda

-Cyberknife Robotik radyocerrahi sistemi ile beyin ve vücuda yönelik stereotaktik radyoterapi uygulamaları,

-Varian Trilogy-Rapidarc cihazı ile görüntü aracılı ark-IMRT (hızlı yoğunluk ayarlı radyoterapi) ve diğer IMRT uygulamaları,

-Üç boyutlu konfomal radyoterapi uygulamaları,

-Üç boyutlu brakiterapi, interstisyel vücut ve prostat brakiterapisi uygulamaları,

yapılmaktadır.

Özel eğitim alanı

-Anabilim dalımızda radyasyon onkolojisi tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak akademik yıl başında belirlenen bir program dahilinde eğitim uygulanmakta ve tıpta uzmanlık tüzüğü asistan değerlendirme formu uygulaması ile teorik ve pratik eğitim kayıtlı hale getirilmektedir.

-Anabilim dalımızda İ.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Radyoterapi Teknikeri programının teorik ve pratik eğitimleri verilmektedir.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 24 34
Fax +90 212 534 80 78
E-posta itfradonkabd@hotmail.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved