Sağlık Uygulama Tebliği 05.08.2015 tarihli ve 29436

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin 05.08.2015 tarihli ve 29436 sayısında yayımlanmıştır. 

SUT’da yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

Uyuşturucu Mücadele Eylem Planı ve Avrupa Birliği Standartlarına uyum çerçevesinde toplum sağlığı ruhsal alanda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yatan hastalarda uygulanan psikiyatri tedavilerinin fiyatlarında artış yapılmıştır. Bu sayede daha nitelikli ve donanımlı sağlık hizmetinin vatandaşlarımıza verilmesi amaçlanmıştır.

Spida Bifida (doğumsal omurilik gelişim bozukluğu), Nefrotik Sendrom (protein kaybı ile seyreden böbrek hastalığı), Osteogenezis İmperfekta (cam kemik hastalığı) tanısı alan hastalardan hekim muayenelerinde katılım payı alınmaması yönünde düzenleme yapılmıştır. Katılım payı alınmayan kronik hastalıklar listesine bu tanılar eklenmiştir.

Zihinsel özürlü hastalar başta olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşayan hastaların, diş tedavilerinde tedavi kalitesi geliştirmek ve hasta konforunu arttırmak amacıyla anestezi üniteleri olan ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde hizmet alabilmelerini sağlayan düzenleme yapılmıştır.

Obezite ameliyatlarının (mide küçültücü işlemler) ülkemizde giderek artan sıklıkta uygulanmaya başlaması sonrası multidisipliner yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla gereklilik raporları düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile hastanın tedavisine dahil olacak ilgili hekimlerin aynı sağlık hizmeti sunucusunda çalışma zorunluluğu getirilmiştir.

Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden gözlük cam ve çerçevelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistan hekimler tarafından da reçete edilebilmesini sağlayan düzenlemeye gidilmiştir.

Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerde e-reçete ve e-rapor düzenlenmesine yönelik değişiklikler yapılmıştır.

İşitme engelli hastalarımızın temin ettiği ve Kurumumuz tarafından ödemesi yapılan işitme cihazlarının hem temin hem de ödeme aşamasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik düzenlemede bulunulmuştur.

Geri ödeme listelerinde fiyatı olmayan sondaların fiyatı belirlenmiştir.

Hasta Alt Bezi’nin alan tanımı “Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi” olarak değiştirilmiştir. Bu sayede hastaların kullandığı külot şeklinde hasta alt bezleri de ödeme kapsamına alınmıştır.

6 adet ilaç Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin edilmekte iken ödeme listesine alınarak yurt içinde vatandaşın erişimine sunulmuştur.

Listede bulunan veya yeni ilave edilen ilaçlara ilişkin 19 ayrı endikasyonda (kalsiyum taşlı renal tübüler asidoz, akut koroner sendrom, akut ve kronik miyeloid lösemi, tüylü hücreli lösemi, tiroid kanseri, dev hücreli kemik tümörü, kronik idiyopatik ürtiker, darier sendromu, epilepsi, izovalerik asidemi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kronik immun trombositopeni, AIDS tedavisi, multiple skleroz, Cushing sendromu, juvenil idiyopatik artrit, osteoporoz, narkolepsi tedavisi) düzenlemeler yapılarak bu ilaçlar vatandaşın erişimine ulaştırılmıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği 05.08.2015 tarihli ve 29436

05.08.2015-Değişiklik Tebliği işlenmiş güncel

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved