Spor Hekimliği Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Safinaz YILDIZ  F.N.H.Y.O.
Prof.Dr.Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Prof.Dr.Bülent BAYRAKTAR
Prof.Dr.Gökhan METİN
Uzm.Dr.Sertaç YAKAL
Uzm.Dr.Şensu DİNÇER
Uzm.Dr.Ömer Batın GÖZÜBÜYÜK
TARİHÇE

Anabilim Dalımız,  İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesinin Spor Hekimliği alanında uzman yetiştiren yeni bir akademik ve klinik tıpta uzmanlık alanıdır.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında Spor Fizyolojisi Enstitüsü kurulmuştur. Yüksek Öğretim Yasası (YÖK) sonrası Spor Fizyolojisi Enstitüsü, 14.11.1984 tarihinde, Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezine dönüştürülmüştür.Merkez, Spor Fizyolojisi alanında araştırma ve uygulama yapmak ve Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretime katkıda bulunmak amacıyla kuruluyor ve işliyor. Aynı zamanda Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 43.maddesinde belirtildiği üzere Spor Hekimliği Uzmanlığı da veriliyor.
Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi içinde 1984 yılında Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı açılmıştır ve bu gün hala bu program aktif olarak devam etmektedir. Bu programda Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunları spor alanında çalışmak üzere lisansüstü eğitilmektedir.
T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile İstanbul Tıp Fakültesi arasında  3289 sayılı kanunun 29. fıkrasından yararlanılarak 1987 yılında Spor Fizyolojisi  bünyesinde  “Sporcu Sağlık Merkezi” kurulması için protokol yapılmıştır. Spor Fizyolojisi Araştırma Uygulama Merkezinde yılların kazandırdığı bilgi birikimi ile en ileri teknikler kullanarak, ülkemiz sporcuları sağlık açısından Dünya Standartları düzeyine getirilmeye çalışılmıştır.
Aralık 1999 yılında Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatılarak, Spor Hekimi Uzmanı yetiştiren, Spor Hekimliği Anabilim Dalı kurulmuştur. Spor Hekimliği Anabilim Dalı 1999 yılından bu yana 8 Spor Hekimi Uzmanı vermiştir. Uzmanlardan birisi Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak Anabilim Dalımızda çalışmaktadır.

MİSYON VİZYON
MİSYON
Güncel akademik bilgi ile donanmış, araştırma yapma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş kadrosu ile toplumun tüm bireylerinde sağlıklı ve sağlık için fiziksel aktivite yapma bilincini oluşturmak, sporcuların sağlık sorunlarına etkin bir şekilde çözüm üretmek, konu üzerine yetkin pratisyen ve uzman hekimler yetiştirmek ve koruyucu hekimlik, performans hekimliği ile teşhis ve tedavi edici hekimlik uygulamaları başta olmak üzere sporcu sağlığı ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yaparak evrensel bilime katkıda bulunmaktır.
VİZYON
Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencilerine uluslararası ölçütlerde spor hekimliği eğitimi veren, ülkede yaygın fiziksel aktivite yapılmasına temel olacak çalışmaların odağı olan, evrensel bilgiye sporcu sağlığı ve spor bilimleri konularındaki araştırmaları ile katkı sağlayan, sporcuların performans ve sağlık sorunlarına bilimsel ölçütlere uygun olarak en kısa sürede en doğru çözümü üreten, kendini sürekli geliştiren bir anabilim dalı olmaktır.
EĞİTİM
MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİM
Spor hekimliği multidisipliner bir uzmanlık alanı olup, takımlarla hekimleri, fizyoterapistleri, antrenörleri, spor bilimcileri, beslenme uzmanlarını, psikologları, sporcuları ve diğer ilgili uzmanlık alanlarını buluşturan bir tıp dalı olma özelliğine sahiptir. Kliniğimizdeki asistanları spor hekimliği ve ilişkili uzmanlık toplantılarına katılmalarını eğitim süresince ve mezuniyet sonrası motive etmekteyiz.
UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI
 • Minimum müfredat süresi 4 yıldır.
 • 6 aylık Ortopedi ve Travmatoloji rotasyonu
 • 6 aylık Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon rotasyonu
 • 3 ay kardiyoloji rotasyonu
 • 1 ay çocuk kardiyolojisi
 • Bir spor klübünde 12-24 süren deneyimli bir  takım doktoru olarak hazırlamak amaçlı teorik ve klinik pratiğe dayalı eğitim
 • Öğrenciler son 2 yıl içerisinde bir proje yapıp, orjinal bir tez hazırlamak zorundadır.
HİZMET
ÖZEL ARAŞTIRMA VE HİZMET ALANLARI
Sedanter yaşam biçiminin neden olduğu kronik hastalıkların önlenmesi spor hekimliğinin ilgilendiği ana konuların başında gelmektedir Farmakolojik ajanların, destekleyicilerin kullanımı, doping kontrolü, cinsiyet tayini ve bunların ortaya çıkardığı ahlaki, yasal ve sağlıkla ilgili güçlüklerle uğraşmaktır.  Bölümüzde, Temel bilimler ve klinik bilimler ile ilgili olabilecek pek çok klinik alanda araştırmalar yapılmaktadır. Kliniğimiz sporcu, sporcu olmayan sağlıklı ve kalp hastalarını içine alacak şekilde spor kardiyolojisi konusunda çalışmaktadır.
 • • Sekreterya hizmetleri
 • • Otomasyon hizmetleri
 • • Poliklinik çalışmaları ( sporcu yaralanmaları teşhis-tedavisi, egzersiz çalışması)
 • • İzokinetik kas test lab.tetkikleri ve izometrik ve izokinetik kas çalışmaları
 • • Egzersiz test lab.tetkikleri, kardiyopulmoner egzersiz testi (aerobik kapasite ölçümü),  kombine ergospirometrik ve metabolik değerlendirme, treadmil(veya             egzersiz bisikleti) testleri, anaerobik kapasite ölçüm testi (wingate), statik ve dinamik solunum  fonksiyon testleri, kardiyovasküler stres testidinlenme ve dinamik EKG ölçümleri v.b.
 • • Akciğer cerrahi  hastalarında ve organ  transplantasyon hastalarında preoperatif değerlendirme
 • • Hematoloji labratuvar hizmetleri.
 • • Sportif Fizik Tedavi Modaliteleri ,US, TENS, Parafin, Terapötik Elektriksel Stimülasyon, Elektroterapi, Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyonlar, Hotpack ve Cold pack uygulamaları
 • • Postural, eklem hareket açıklığı, progresif direnç, izokinetik, esneme ve rahatlama egzersizleri
 • • Dinamik ve statik denge ve koordinasyon testleri, propriosepsiyon çalışmaları
 • • Antropometrik ölçümler, skinfold ve vücut yağ yüzdesi ölçümleri
 • • Ev egzersiz programı ve aile eğitimi

Genel İşlem Dökümü

Laboratuvar çalışmaları
01.01.2008 / 31.12.2008
500852  SPOR HEK.CYBEX LAB. 1.535
500853  SPOR HEK.HEMATOLOJİ LAB. 83
500854  SPOR HEK.KONDİSYON TEST LAB. 1.60
01.01.2009 / 31.11.2009
500852  SPOR HEK CYBEX LAB 1.618
500853  SPOR HEK HEMATOLOJİ 101
500854  KONDİSYON TEST LAB 1.259
Poliklinik sayısı
I- 01.01.2008 / 31.12.2008 1.559
II- 01.01.2009 / 30.11.2009 1.870

 

 

Spor Hekimliği tetkik sayısı: 
I- 01.01.2008 / 31.12.2008 5.034
II- 01.01.20099 / 31.11.2009 8.522
İLETİŞİM
Tel +90 212 414 24 42 – 31815
Dahili +90 212 414 20 00 – 31835
Fax +90 212 414 20 58
E-posta itfsporhek@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved