Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP ANAB.DALI BAŞKANI Prof.Dr.Salih AYDIN
Prof.Dr.Şamil AKTAŞ
Prof.Dr.Akın Savaş TOKLU
Uzm.Dr.Bengisu ÖROĞLU MİRASOĞLU
TARİHÇE

1976 yılında Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı ile İstanbul Tıp Fakültesi arasında yapılan protokol ile Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp’ın temeli atılmıştır. Bu konuda ilk bilimsel çalışmalar İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda çalışan araştırmacılar tarafından, askeri ve süngerci dalgıçlar üzerinde yapılmıştır.

1981 yılında Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık tüzüğünde o zamana kadar “Deniz Tababeti” olarak anılan uzmanlık dalı “Deniz ve Sualtı Hekimliği” olarak değiştirilmiştir. 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde bilim dalı, GATA’da anabilim dalı olan Deniz ve Sualtı Hekimliği, 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesin’de de anabilim dalı haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2002 yılında hazırlanıp yayınlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde, uzmanlık alanının adı Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp olarak değiştirilmiş ve uzmanlık eğitimi süresi dört yıla çıkarılmıştır. Bu süre 18 Temmuz 2009 da yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nde 3 yıla inmiştir.

İ.T.F. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı halen ayrı binasında, 21 yataklı servisi ve bir tek kişilik, bir de 14 kişilik basınç odasına sahip hiperbarik ünitesi ile faaliyet göstermektedir.

MİSYON VİZYON
MİSYON
Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, dalgıçların uygun seçimi ve sağlıklı bir biçimde sualtı faaliyetlerini sürdürmeleri amacıyla eğitim, hizmet ve araştırma konularında mükemmel bir program oluşturmak, ülkemizde sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uygulamalarının bilimsel temellere dayalı bir biçimde uygulanmasını sağlamaktır.
EĞİTİM
Mezuniyet öncesi
Tıp fakültesi öğrencilerine dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi, korunma yolları, dalgıç muayenesi ve seçim kriterleri, suda boğulma ve tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi konularında teorik, basınç odası kullanımı ve oksijen solutma usulleri konularında pratik dersler anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Tıp Öğrencisi Eğitimi
Tıp fakültesi öğrencilerine dalışa bağlı hastalıkların tanı ve tedavisi, korunma yolları, dalgıç muayenesi ve seçim kriterleri, suda boğulma ve tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi konularında teorik, basınç odası kullanımı ve oksijen solutma usulleri konularında pratik dersler anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Sualtı İle İlgili Diğer Yüksekokul Öğrencileri Eğitimi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Sualtı Teknolojisi Programı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sualtı ve Cankurtarma İhtisas Bölümü, Sualtı Arkeolojisi eğitimi verilen bölümler gibi, dalış ve dalgıçlıkla ilgili yükseköğrenim gören öğrencilere sualtı hastalıkları, korunma ve tedavi yolları, hiperbarik sistemler konulu dersler teorik ve pratik olarak anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Diğer kulüp, Kurum ve Kuruluşlara Verilen Eğitimler
Anablim dalı öğretim üyeleri sualtı ile ilgili amatör kulüpler ve profesyonel kuruluşların eğitimlerine de katkıda bulunmaktadırlar. Bu kapsamda deniz polisi dalgıçlarına, amatör sualtı kulüplerine, talep halinde kamu kurumlarının personellerine dalış sağlığı, ilk yardım, dalış hastalıklarının ilk ve acil tedavisi ve bu hastalıklardan korunma yolları konularında teorik ve pratik eğitimler verirler. Ayrıca amatör sualtı kulüplerinde belirli aralarla düzenlenen seminer, toplantı ve kurslarda sualtı sağlığı ve ilk yardım konularında sporcuları bilgilendirici faaliyetlerde bulunurlar.
Basınç Odası Operatörlüğü
Basınç odası operatörlüğü ile ilgili eğitim yetkisi 02.09.1997 tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği” uyarınca anabilim dalımıza verilmiştir. Kamu kurumlarının ihtiyacı olması ve talep edilmesi halinde söz konusu eğitim anabilim dalımızda verilmektedir.
HİZMET

Koruyucu hekimlik

Anabilim dalımızda profesyonel ve amatör dalgıçlara dalışa başlamadan önce ve düzenli aralarla sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Bu muayenelerde dalışa uygunluk raporları verilmektedir. Amatör dalıcılar için zorunlu olmayan bu muayeneler profesyonel dalgıçlara “Profesyonel Dalgıç Balıkadam Yönetmeliği” uyarınca mesleğe başlarken ve 2 yıllık aralarla zorunludur.

Dalgıç tedavi hizmetleri

Dalışa bağlı ortaya çıkan başta dekompresyon hastalığı (vurgun) olmak üzere barotravmalar, disbarik osteonekroz gibi bir çok sualtı hastalığı anabilim dalımızda yatırılarak ya da ayaktan tedavi edilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisi hizmetleri

Dalışa bağlı olamayan, bir kısmı ağır birçok hastalıkta da basınç odasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi gerek ana tedavi, gerekse yardımcı tedavi olarak uygulanmaktadır. CO zehirlenmesi ve duman inhalasyonu, diyabetik ayak gibi iyileşmesi problemli yaralar, kronik osteomiyelitler, radyonekrozlar, gazlı gangren gibi yumuşak dokuların nekrotizan infeksiyonları, ezilme ve sıkışmalara bağlı organ yaralanmaları, yanık, donuk, ani işitme ve görme kayıpları bu hastalıkların başlıcalarıdır. Anabilim dalımızda yılda 5000-6000 seans/hasta hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Kronik Yara Konseyi

Kronik yaraları bulunan hastaların tanı ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımın gereği olarak, haftada bir gün genel cerrahi (vasküler cerrahi), plastik ve rekonstriktif cerrahi, infeksiyon hastalıkları, endokrinoloji, dermatoloji ve ortopedi kliniklerinden uzmanlar anabilim dalımızda bir araya gelerek hastaları değerlendirmektedirler.

Yatarak Tedavi

Gerek dalışa bağlı hastalıklarda, gerekse hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duyan diğer endikasyonlarda hastalarımız kliniğimizde yatarak da tedavi görmektedirler. 21 yatak bulunan servisimizde doluluk oranı % 100 ile % 80 arasında değişmektedir.

Saha Çalışmaları ve Danışmanlık Hizmetleri

Anabilim dalımız sualtı ve hiperbarik ortamlarda çalışan şirket, kurum ve kuruluşlara hekimlik ve sağlık danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Anabilim dalı çalışanlarının katkıda bulunduğu işlerlerden örnekler aşağıda yer almaktadır.

Kuzey Haliç Kollektörü kezon çalışması. (İSKİ – STFA Tünel İnşaat AŞ)

Güney Ege Survey Çalışması (Bodrum Müzesi – INA)

Selimiye Batığı Çalışması (Bodrum Müzesi – INA)

Marmara Adası Çamaltı Burnu-1 Batığı (Balıkesir Müzesi – İÜ)

Çeşme Yestafiy Batığı Çalışması (Çeşme Müzesi – Emre Omur)

Van Gölü Belgeseli (Japon Nippon Televizyonu)

Derinlerdeki Tarih Belgeseli (Bir Yayıncılık – Savaş Karakaş)

Antalya Deşarj Hattı Çalışması (Antalya Belediyesi – STFA Deniz İnşaat)

Büyük Çekmece Deşarj Hattı Çalışması (İSKİ – STFA Deniz İnşaat)

Silivri Doğalgaz Platformu Çalışması (BOTAŞ – Ortadoğu Denizcilik)

Büyükada Deşarj Hattı Çalışması (Adalar Belediyesi – DETEK)

Volganeft Petrol Tankeri Batığı Çalışması (Omur Salvage)

AE2 Avustralya Denizaltısı Çalışması (Avustralya Denizcilik Müzesi – Koç Sanayi Müzesi)

Gölcük Serbest Çıkış Kulesi Çalışmaları (Denizaltı Eğitim Komutanlığı)

Küçüksu Deşarj Hattı Çalışması (İSKİ – Kortek)

Hera Batığı Çalışması (Kortek)

Kızılburun Batığı Çalışması (Bodrum Müzesi-INA)

 

Kliniğimizde 1 fizyoterapist 8 Hemşire ve 5 personel görev yapmaktadır

KONSÜLTASYON

Klliniğimizce hiperbarik oksijen tedavisi için değerlendirilecek hastaların konsültasyonu, sualtı ve dalışla ilgili hastaların konsültasyonu yapılmaktadır

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

Ulusal

Anabilim Dalımız Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Alanında eğitim veren birimlerle işbirliği içinde olup, periyodik olarak ortak bilimsel toplantılar düzenlenmektedir

Uluslararası

Anabilim Dalımız yurt dışında Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Alanında eğitim veren birimlerle işbirliği içinde olup, uzmanlık öğrencilerinin yurt dışında bilgi ve görgülerini arttırmak üzere programlara katılmasını desteklemektedir.

YAYINLAR

Sonmez G, Uzun G, Mutluoglu M, Toklu AS, Mutlu H, Ay H, Yildiz S. Paranasal sinus mucosal hypertrophy in experienced divers. Aviat Sşace Environ Med. 2011, S:992

Aydin Y, Atis A, Uludag S, Tezer I, Sakiz D, Acar H, Toklu A. Remission of endometriosis by hyperbaric oxygen treatment in rats. Reprod Sci 2011, s: 941

Avtan SM, Kaya M, Orhan N, Arslan A, Arican N, Toklu AS, Gürses C, Elmas I, Kucuk M, Ahishali B.The effects of hyperbaric oxygen therapy on blood-brain barrier permeability in septic rats. Brain Ras 2011, S:63

Körpinar S, Alkan Z, Yiğit O, Gör AP, Toklu AS, Cakir B, Soyuyüce OG, Ozkul H. Factors influencing the outcome of idiopathic sudden sensorineural hearing loss treated with hyperbaric oxygen therapy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 S : 41

Sirin Y, Olgac V, Dogru-Abbasoglu S, Tapul L, Aktas S, Soley S. The influence of hyperbaric oxygen treatment on the healing of experimental defects filled with different bone graft substitutes. İnternal Journal of Medical sciences. 2011 S:114

Yiğit U, Erdenöz S, Uslu U, Oba E, Cumbul A, Cağatay H, Aktaş S, Eskicoğlu E. An immunohistochemical analysis of the neuroprotective effects of memantine, hyperbaric oxygen therapy, and brimonidine after acute ischemia reperfusion injury. Molecular vision. 2011 S: 1024

Oroglu B, Turker T, Aktas S, Olgac V, Alp M. Effect of hyperbaric oxygen therapy on tense repair of the peripheral nerves. Undersea &Hyperbaric Medicine:

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 22 34
Dahili +90 212 414 20 00 – 31249
Fax +90 212 414 20 32
E-posta itfsualti@istanbul.edu.tr
URL

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved