Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Akademik Kadro
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Fatma (SAVRAN) OĞUZ
Prof.Dr.Nevin (KUYUMCU) YALMAN
Prof.Dr.Sacide PEHLİVAN
Doç.Dr.Çiğdem (KEKİK) ÇINAR
Tarihçe

1967-1977 “Biyoloji” dersi, FKB (Fizik-Kimya-Biyoloji) programı içerisinde Zooloji-Botanik konularını içeren konular halinde anlatılmıştır.

1977-1978 İstanbul Tıp Fakültesi “Tıp Öncesi Bölümü” İ.Ü. Rektörlüğünün bulunduğu Beyazıt yerleşkesindeki eski morfoloji enstitüsünde kurulmuştur. Dersin sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan ERBENGİ’dir. 1977 yılında Biyolog Filiz AYDIN, 1978 yılında Biyolog Mehmet GÜRTEKİN, 1980 yılında ise Biyolog Gülay SÖNMEZ göreve başlamışlardır.

1981 YÖK kararı ile “Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı” kurulmuş, İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkan ERBENGİ, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından da sorumlu kılınmıştır.

1982 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Morfoloji binasından İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı içerisine taşınmıştır. Anabilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yetiştirmeye başlamıştır.

1985 Doç. Dr. Mahmut ÇARİN Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına katılmış ve organ ve doku transplantasyonun yapılabilmesi için belirlenmesi gereken doku tipi tayini testleri Anabilim Dalımızda yapılmaya başlanmıştır.

1987 Anabilim Dalımız, İstanbul Tıp Fakültesinde yapılan kadavra böbrek nakli ekibinde yer almaya başlamış olup bu görevi halen sürdürmektedir.

1990 Anabilim Dalımız, çocuk kliniğinde pediatrik kemik iliği nakilleri için hasta/verici hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.

1991 Prof. Dr. Türkan ERBENGİ’nin emekli olması ile Prof. Dr. Mahmut ÇARİN Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

1992 Anabilim Dalımız, İç hastalıkları hematoloji bilim dalı KİT ünitesinin açılması ile başlayan nakillerde doku tipi tayini testlerini yapmaya başlamıştır.

1994 Anabilim dalımız HLA laboratuarlarında ve Türkiye de ilk kez moleküler HLA tiplendirilmesi başlamış olup, ilk kez bu konuda geniş katılımlı kurs düzenlenmiştir

1999 Anabilim Dalımızda organ ve doku transplantasyonu için doku tipi tayinini belirleyen testleri yapan HLA – Seroloji ile Moleküler HLA laboratuarları, EFI (European Federation for Immunogenetics) tarafından akredite laboratuarlar olarak kabul edilmiştir.

1999 Türkiye’de bir ilk olan İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasının kurulmasını sağlamıştır.

2002 Türkiye’de bir ilk olan akraba dışı nakillerde ilk vericiyi bularak Prof. Dr. Deniz SARGIN, Prof. Dr. Sevgi KALAYOĞLU ile birlikte ilk akraba dışı kemik iliği naklinin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

2005 Prof. Dr. Mahmut ÇARİN HLA laboratuarlarının periyodik olarak denetlenmesinde EFI tarafından Türkiye’de inspektör olarak görevlendirilen ilk kişidir.

2008 Anabilim Dalımızda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ’da EFI akreditasyon komitesi tarafından itibariyle inspektör olarak atanarak halen yurtiçi ve yurtdışı pek çok HLA laboratuarının denetlenmesi hizmetini vermektedir.

2010 Tıbbi Biyoloji ABD başkanı Prof. Dr. Mahmut ÇARİN emekli olmuş, Prof Dr. Filiz Aydın ABD başkanı seçilmiştir.

Misyon & Vizyon

MİSYON
Tıbbi Biyoloji ABD, 1985 yılından itibaren, transplantasyon immünolojisi alanında son teknolojileri takip ederek solid organ ve kemik iliği/kök hücre transplantasyonu ile ilgili kliniklere güvenilir ve doğru test sonuçları sunmayı, bu testlerin ülkemizdeki tüm HLA laboratuarlarında aynı hassasiyet ve doğrulukla yapılması için deneyimlerini paylaşmayı, bu alanda hizmet vermeyi kendisine misyon edinmiştir.

VİZYON
Avrupa İmmünogenetik Federasyonu tarafından akredite edilmiş olması vasıtasıyla oluşan yurt dışı laboratuarlarla olan bağlantıları ve transplantasyon alanında deneyimli personeli ile alanında ülkemizde pek çok ilke imza atan Tıbbi Biyoloji ABD, yetiştirdiği yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile de Tıbbi Biyoloji ve Transplantasyon İmmünolojisi ile ilgili araştırmalara destek verme ve Tıbbi Biyoloji alanında mükemmel eğitim öğretim veren çağdaş, bilgiyi paylaşan ve katılımcı bir anabilim dalı olma çabasındadır.

Eğitim

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi eğitime katılımTıbbi Biyoloji ABD akademik personeli tarafından İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf Tıbbi Biyoloji ve Genetik teorik ve uygulama dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızın akademik personeli ek olarak, İÜ Diş Hekimliği Fakültesinde de 1.sınıf Tıbbi Biyoloji ve Genetik teorik ve uygulama dersleri vermektedir.

Mezuniyet sonrası eğitime katılımTıbbi Biyoloji ABD akademik personeli İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamındaki Tıbbi Biyoloji ve İmmünoloji yüksek lisans/doktora programları dahilindeki teorik ve pratik dersleri vermektedir. Tıbbi Biyoloji ABD’de Tıbbi Biyoloji yüksek lisans/doktora programları da mevcuttur.

Akademik İşbirliği

Ulusal :Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği’nin her yıl düzenlediği kurs hazırlama programında yer almaktadır.
Uluslar arası :

1-Avrupa İmmünogenetik Federasyonu kapsamında Balkan ülkeleri arasında HLA serolojik ve moleküler doku tipleme testlerine yönelik kalite kontrol programını 2004 yılından itibaren gerçekleştirmekte olup, ayrıca uluslararası katılımlı “Kalite Kontrol Workshop” düzenlenmesini katkıda bulunmak.

2- 2011 -2012 yılından itibaren “Erasmus Life Long Learning Program”ına eğitmen olarak katkı sağlanmaktadır.

Sertifikasyon Programları

Akreditasyon ve Sertifika programları

Tıbbi Biyoloji ABD HLA doku tipleme laboratuarları 1999 yılından itibaren Avrupa İmmünogenetik Federasyonu (EFI-European Federation for Immunogenetics) tarafından akredite edilmiştir. On yıllık akreditasyon deneyimine sahip olan Tıbbi Biyoloji ABD Türkiye’de EFI tarafından akredite edilen ilk laboratuardır. Türkiye’deki pek çok üniversite ve devlet hastanesi HLA laboratuarı kurmak için personelini eğitim amaçlı deneyimli ekip ve ekipmana sahip Tıbbi Biyoloji ABD’ye göndermektedir. Bu amaçla Türkiye’de ilk defa “HLA doku tiplemesi testlerinde standardizasyon” başlıklı bir kurs Tıbbi Biyoloji ABD tarafından düzenlenmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak hem ulusal hem de Balkan ülkelerindeki HLA doku tipleme laboratuarları arasında yürütülen kalite kontrol testlerini organize eden bir referans laboratuar olarak hizmet vermektedir. EFI’ye akredite olan veya olmak isteyen her doku tipleme laboratuarının sertifikalı bu ve benzeri bir kalite kontrol programına dahil olması gerekmektedir. Tıbbi Biyoloji ABD kendi düzenlediği kalite kontrol programının yanı sıra Avrupa’daki referans laboratuarların düzenlediği diğer kalite kontrol programlarını da her sene başarıyla tamamlamaktadır.

EFI Sertifikası (EFI-European Federation for Immunogenetics)

IMG-20150710-WA0000

Balkan External Proficiency Testing

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı 2004 yılında Sağlık Baklanlığı İmmünoloji Alt komitesi tarafından Türkiye’deki HLA laboratuarları arasında HLA kalite kontrol testlerini organize etmekle görevlendirilmiştir. Buna ek olarak 2004 yılındaki EFI kongresinde, EFI kalite kontrol komitesi tarafından EFI 8. bölge eksternal kalite kontrol testlerinin HLA tiplemesi kısmını organize etmekle görevlendirilmiştir. İki ayrı koldan yürüyen kalite kontrol testleri 2008 yılında hem Türkiye’den hem de EFI 8. bölgeden katılımcılarla ‘Balkan External Proficiency Testing’ adı altında tek bir egzersiz olarak yapılmaya başlanmış ve bugüne dek toplam 9 round başarıyla gerçekleşmiştir. 2013 Ekim ayında 10. Round örnekleri katılımcı merkezlere gönderilecektir.

bept-sertifika

EPT_providers-2016

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doku Tipleme Laboratuvarı Test Rehberi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Test Rehberi

Kurs Programları

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER
Transplantasyon İmmünogenetiği ile ilişkili araştırma ve rutin çalışma yöntemlerini içeren teorik/ pratik mezuniyet sonrası kurs programlarını düzenlemeyi hedeflemektedir.

CROSS-MATCH TEKNİKLERİ KURSU

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası Eğitim Kursu 04 Kasım 2015

I. HLA Günleri Kurs Programı

Kök Hücre

Biyoinformatik Kursu

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları

Duyurular

hla-gunleri-afis

Düzenlenmesi Planlanan Kurslar
İletişim
Dahili +90 212 414 20 00 – 32313
Fax +90 212 635 11 68
E-posta itftibbibiyoloji@istanbul.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved