Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
TIBBİ EKOLOJİ ve HİDROKLİMATOLOJİ A.D.BAŞK. Prof.Dr.Müfit Zeki KARAGÜLLE
Prof.Dr.Hatice GÜRDAL
Prof.Dr.Nergis ERDOĞAN
Prof.Dr.Arif DÖNMEZ
Prof.Dr.Mine KARAGÜLLE
TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hidro-Klimatoloji Kürsüsü’nün kurulması Atatürk’ün isteği ve direktifi doğrultusunda, Bakanlar Kurulu’nun 28 Kasım 1938 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararıyla gerçekleşmiş, Türkiye’de “Hidroklimatoloji” bilim alanında ilk üniversiter birim Dr. Nihat Reşat Belger yönetiminde kurulmuştur.

1975 yılında “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsüsü”, 1982 yılında YÖK Yasası ile “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı” adını almıştır. 1984 yılında Anabilim Dalı içinde yetişen öğretim üyesi kadrosu ile Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Bilim Dalı kurulmuş, daha sonra aynı isimle Anabilim Dalı olarak ayrılmıştır.

Günümüzde Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık alanı; termomineral su ve tıbbi çamurların yanı sıra, karbondioksit, radon, hidrojen sülfür gibi gazların, güneş ışığı, oksijen ve ozon gibi atmosferik unsurların insan organizması üzerindeki etkilerini inceler. Bunların yararlı etkilerini, sağlığı koruma ve geliştirme, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyon amacıyla kullanır. Bu unsurların yanı sıra ilgilendiği hastalıkların tedavisinde farmakolojik, non-farmakolojik ve diğer doğal tedavi yöntemlerini de kullanır.

MİSYON VİZYON

Misyonumuz; Modern Hidroklimatoloji kavramı altında kaplıca hekimliğini çağdaş, bilimsel, uluslararası düzeye getirmek, bu alanda bilgi ve hizmet üretmek ve kaplıca hekimliği konusunda uzmanlaşmış deneyimli hekimler yetiştirmektir

Vizyonumuz; Ülke çapında akademik düzeyde eğitim ve hizmetin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, klinik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirerek bu alanda bilgi üretmek ve ulusal ve uluslararası bilimsel ortama katkıda bulunmak, bilimsel veriler ışığında kaplıca tedavilerini düzenlemek,Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle Türkiye kaplıcalarının düzenli ve sürekli tıbbi denetimlerini yapmak ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektir.

EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitime Katılım

 

İstanbul Tıp Fakültesi 5’inci Dönem öğrencilerine toplam 6 grupta (6 x 9 saat/yıl) teorik eğitim verilmektedir. Bu eğitim sürecinde:

 

Ekoloji ve Balneolojiye Giriş, Balneolojik Kaynaklar,

Balneoloji’de özel sular,

Balneoterapi’de uygulama yöntemleri,

Klimaterapi, etki mekanizmaları, yöntem ve endikasyonları,

Balneoterapi’de banyo uygulamalarının etki mekanizmaları,

İçme Kürleri,

Peloidoterapi, etki mekanizmaları, yöntem ve endikasyonları, ve

Romatizmal hastalıklarda balneoterapi dersleri işlenmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

 

Tıpta Uzmanlık:

Tıp Fakültesi mezunlarına Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (18/07/2009) çerçevesinde 3 yıl süreyle Ana Dal Uzmanlık Eğitimi

 

Yüksek Lisans:

Fizyoterapist, biyolog, kimya mühendisi ve meteoroloji mühendislerine Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde verilen Yüksek Lisans Eğitimi

 

Doktora:

Tıp Doktorlarına ve Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji’de Yüksek Lisans Diploması olanlara verilen Doktora Eğitimi

 

Yaygın Eğitim

Değişik eğitim aktiviteleri ile Anabilim Dalı konularının ilgililere aktarılması.

Örneğin “Kaplıca Okulu” , “Fibromyalji Okulu”, Romatoid Artritli, Ankilozan Spondilitli ve Psöriatik Artritli hastalara yönelik olarak hastaları bilgilendirme programları yapılmaktadır.

 

    11. Uzmanlık Eğitim Programı

 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimi almak üzere Tıpta Uzmanlık Sınavında başarı kazanıp, araştırma görevlisi olarak atanan bir hekim aşağıdaki eğitim programını izler;

 

6 ay : Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile Öğretim üyesi polikliniğinde ve özel

polikliniklerde çalışma; romatizmal hastalıkların muayenesi, farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavilerinin ve kaplıca tedavilerinin düzenlenmesinde çalışarak,

 

15 ay : Uzman gözetiminde  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

Lokomotor sistem hastalıkları polikliniğinde kaplıca tedavisi, egzersiz tedavisi, farmakolojik ve diğer destek tedavileri düzenleyerek çalışma,

 

3 ay : Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı’nda Balneokimya ve Su

Kimyası Laboratuarı’nda ve Balneobiyoloji ve Su Biyolojisi Laboratuarında balneolojik kaynakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerlendirilmesinde, örnek alınması ve analizinde görev yaparak.

6 ay : İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda rotasyon; Romatoloji, Endokrinoloji,

Nefroloji ve Genel Dahiliye Bilim Dallarının yataklı servislerinde ve polikliniklerinde hasta tedavisi ve takibi yaparak

 

6 ay: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda rotasyon; poliklinik ve

servislerde hasta muayene ve bakımına katılıp fiziksel tıp tedavi yöntemlerini kullanmayı öğrenerek ve hastaların fizik ve rehabilitasyonlarında görev üstlenerek ve gece servis nöbeti  tutarak

 

Ayrıca Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanan aşağıdaki eğitim programlarına katkı;

Olgu sunumu

Hizmet İçi Uzmanlık Eğitimi

Dergi Kulübü

Yüksek Lisans Eğitimi

Doktora Eğitimi

 

Bunların dışında, Anabilim Dalında yürütülmekte olan araştırmalara katılır, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve sempozyumlara bildiri sunumu ile veya dinleyici olarak katılır, Anabilim Dalı’ndan çıkan yayınlara katkıda bulunur, çeşitli kurs ve mezuniyet sonrası eğitim toplantılarına katılır.

 

Bu süre zarfında;

Başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hasta muayenesi ve gerekli tedavilerin düzenlenerek uygulanması öğrenilir.

Çeşitli tedavi yöntemlerinin kullanılır (balneolojik, klimatolojik, ekolojik, fiziksel, medikal ve farmakolojik tedavi yöntemleri).

Kaplıca merkezleri, İç Hastalıkları klinikleri ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniklerinde poliklinik ve servis hastalarının izlenmesi ve gece servis nöbetine kalınır.

Kaplıcaya hasta sevki, kaplıcada hasta tedavisi ve takibi yapılır.

Kaplıca merkezlerinden balneolojik su ve çamur örneği alınır.

Termomineral su analizlerine göre tıbbi balneolojik değerlendirme konusunda bilgi, beceri ve tecrübe geliştirilir.

Bir öğretim üyesi gözetiminde ‘tez çalışması’ yapılır.

HİZMET

Anabilim Dalımızda kuruluşundan bu yana ülkemizin çeşitli özel ve kamuya ait kaplıcalarında termal, termomineral, şişelenmiş mineralli sular ve tıbbi çamurlarla (peloid)  ilgili klinik ve temel araştırmalar sürdürülmektedir.

“Türkiye Kaplıcaları” adlı beş ciltlik, ülkenin yeraltı su kaynaklarının çoğunu kapsayan kitap serisi ve “Türkiye Plajları” adlı kitap serisi bu alanda halen ülkemizde mevcut en kapsamlı yayınlardır.

Çevre ve ekoloji, talassoterapi ve klimatoloji alanlarında da bilimsel çalışmalar sürdürüle gelmiş, klimatoloji alanında birçok araştırma yapılmıştır.

HASTA EĞİTİM

Tüm hastalar günlük yaşam aktivitelerini hastalıkları doğrultusunda en uygun şekilde yapmak için görsel ve yazılı olarak eğitim alırlar.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji polikliniğinden yönlendirilen hastalarda postür analizleri ve değerlendirilmeleri yapılır, lokomotor sistemle ilgili sorunlarına göre, vücudun bütünselliği de gözetilerek terapötik egzersiz programları çizilir ve ev programı şeklinde hastalara broşür olarak verilir. Egzersiz programları ROM egzersizleri, germe, güçlendirme ve fitness egzersizlerini kapsar.

Hastalara evde uygulayabilecekleri lokal sıcak ve soğuk uygulamalar gösterilir, önerilir. Kaplıca ve havuz ortamını kullanacak hastalar için uygun su içi egzersiz programları ve açık havada yapılabilecek grup ve bireysel egzersiz programları verilir.

Haftanın belli günlerinde, farklı hastalıklarda bireysel ve grup egzersiz uygulamaları da planlanmaktadır.

İLETİŞİM
Tel +90 212 414 24 47
Dahili +90 212 635 12 01
Fax +90 212 531 89 04
E-posta tibbiekoloji@istanbul.edu.tr
URL http://www.itf.istanbul.edu.tr/tibbiekoloji/

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved