Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Seher BAŞARAN
Prof.Dr.Şükrü PALANDUZ
Prof.Dr.Kıvanç ÇEFLE
Prof.Dr.Zehra Oya UYGUNER
Doç.Dr.Birsen KARAMAN
Uzm.Dr.Umut ALTINOĞLU
Uzm.Dr.Şahin AVCI
TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, kurucu başkanı Prof. Dr. Memnune Yüksel Apak olmak üzere 2004 yılında kuruldu. Fakültenin daha önceki yapılanmasında Tıbbi Genetik alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Genetik BD ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Tıbbi Genetik BD ile İç Hastalıkları AD, Tıbbi Genetik BD tarafından yürütülmekteydi. Tıbbi Genetik AD, fiziki olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD içinde yer almaktadır.

MİSYON VİZYON

MİSYON
Klinik ve laboratuar alanlarında verilen hizmetlerle ülkemizin en güvenilir merkezlerinden biri olmaya devam etmek, Tıbbi Genetik hizmet ve eğitim kalitesinin ülke bazında yükselmesine katkıda bulunmak, Uluslar arası ortak çalışmalarla bilimsel alanda kurumumuzun tanıtımı ve bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak, Genç araştırmacılarımıza yurtdışı eğitim olanakları yaratmak.

VİZYON
En yeni teknolojilerin kurumumuzda uygulanarak yeni araştırmalara olanak sağlanması,Hastalık tanısında kullanılacak yeni teknik ve testlerin optimize edilerek hizmete sunulması.

EĞİTİM

Tıbbi Genetik uzmanlık programı 4 yıllıktır. Eğitim sürecinde iç (klinik, sitogenetik, moleküler genetik) ve dış rotasyonlar (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Nöroloji AD) yapılmaktadır.

HİZMET

Klinik Genetik alanında sık görülen genetik hastalıkların yanı sıra ender görülen genetik hastalıklar için de pek çok dış merkezden hastalar AD polikliniğine gönderilmektedir. Bu hastalar klinik değerlendirme sonrasında özgün testler için yönlendirilmekte ve kesin tanıya ulaşılmaya çalışılmaktadır.

İLETİŞİM
Tel +90 212 6311363
Dahili +90 212 414 20 00 – 32564
Fax +90 212 534 84 40
E-posta pretam@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved