Temel Tıp Bilimleri

 

Başkan : Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Başkan Yard. : Prof. Dr. Şule TAMER


1. ANATOMİ ANABİLİM DALI
Anatomi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK
2. BİOFİZİK ANABİLİM DALI
Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Muhammet BEKTAŞ
3. BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rian DİŞÇİ
4. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma Aytül UYAR

5. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyhun SOLAKOĞLU
6. TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyokimya  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necla TOKER
7. TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ
8. TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıbbi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali AĞAÇFİDAN

Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalları

1. Bakteriyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nezahat GÜRLER
2. Genel Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Şengül DERBENTLİ
3. Mikoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Zayre ERTURAN
4. Parazitoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Özden BORAL
5. Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ali AĞAÇFİDAN

9. TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Tıp Eğitimi  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Olcay SOLAKOĞLU
10. TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved