İTF Genelgeleri

Döner Sermaye Katkısı Hakkında (PB Genelge No:10.255)

Öğretim Üyesi İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Hakkında (MB Genelge No:8.213)

 Medula Sistemi Test Uygulamaları Hakkında (Yİ Genelge No:8.211)

 Tıp ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Rotasyonu Hakkında (PB Genelge No:7.183)

İlaç ve Malzeme Temini Hakkında (Yİ Genelge No:7.179)

Doçentlik Sınav Yönetmeliği Hakkında (PB Genelge No:7.178)

 Öğretim Üyesi Farkı Alınmaması Hakkında (Yİ Genelge No:7.174)

 Arbis Veritabanı Hakkında (Yİ Genelge No:6.166)

Reçetelere Atılan İmzalar Hakkında (Yİ Genelge No:6.165)

2010 yılı Sonbahar Dönemi TUS ve YDUS Kontenjanı Hakkında (PB Genelge No:6.161)

Yayınlar Hakkında (Yİ Genelge No:6.155)

Öğretim Üyelerinin Performans Çalışması Hakkında (PB Genelge No:6.154)

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hakkında (Yİ Genelge No:6.151)

CLP Raket Işıklı Reklam Panoları Hakkında (HM Genelge No:6.148)

Tebliğ Hakkında (Yİ Genelge No:6.147)

Asistan Uyum Kursu Hakkında (PB Genelge No:6.141)

Doçentlik Sınavı Hakkında (PB Genelge No:5.140)

 Konsültasyon Hizmetleri Hakkında (Yİ Genelge No:5.137)

Reçeteler Hakkında (Yİ Genelge No:5.135)

Konsültasyon İstekleri Hakkında (Yİ Genelge No:5.127)

Banka Protokolü Hakkında (MB Genelge No:4.119)

İstanbul Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi Hakkında (Yİ Genelge No:4.117)

İlave Ücret Uygulaması Hakkında (Yİ Genelge No:4.114)

Standart Dosya Planı Hakkında (Yİ Genelge No:4.113)

Yıllık İzinler Hakkında (FS Genelge No:4.105)

Taşınır Mal Yönetmeliği Hakkında (AS Genelge No:4.104)

Prof.Dr.Levent AVTAN Hakkında (PB Genelge No:4.101)

Tıbbi Atıklar Hakkında (HM Genelge No:4.99)

Kreşin Kapanması Hakkında (Yİ Genelge No:4.96)

SUT Hakkında (DK Genelge No:4.94)

Prof.Dr.Tamer DEMİRALP Hakkında (PB Genelge No:3.89)

Web Sitesi Hakkında (DK Genelge No:3.88)

Hizmet Ödülü Hakkında (PB Genelge No:3.79)

Serum Amiloid A Testi Hakkında (Yİ Genelge No:3.66)

Laboratuvar İstekleri Hakkında (Yİ Genelge No:3.63)

Sağlık Bakanlığı Acil Yardım İstasyonu Hakkında (Yİ Genelge No:3.62)

Tam Gün Yasası Hakkında (Yİ Genelge No:2.55)

Hasta Nakilleri Hakkında (HM Genelge No:2.49)

Eczacı Kalfası ve Medikal Firma Temsilcileri Hakkında (HM Genelge No:2.48)

Farklı Dinlere Mensupların Resmi Tatilleri Hakkında (PB Genelge No:2.46)

Sanat Tıbbı Çalışma Grubu Kurulmasi (DK Genelge No:2.45)

Yıllık İzinler Hakkında (PB Genelge No:2.44)

Kampüsteki Hayvanlar Hakkında (Yİ Genelge No:2.43)

Uzaktan Eğitim Hakkında (Yİ Genelge No:2.40)

Danışmanlık Ücretleri Hakkında (MB Genelge No:2.36)

Malzeme Talebi Hakkında (Yİ Genelge No:2.35)

SUT Taslağı Hakkında (Yİ Genelge No:2.34)

Hasta Kayıt ve Raporları Hakkında (Yİ Genelge No:2.33)

Direkt Grafi Çekimleri Hakkında (Yİ Genelge No:2.32)

SGK Hakkında (Yİ Genelge No:2.31)

Kamu Hizmet Standardı Hakkında (Yi Genelge No:2.29)

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Uygulamaları (FS Genelge No:2.26)

ANA ve Anti-ENA Tetkikleri Hakkında (Yİ Genelge No:1.24)

Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Raporları Hakkında (PB Genelge No:1.23)

İlaç Stok Sayımı Hakkında (Yİ Genelge No:1.22)

Logo Hakkında (Yİ Genelge No:1.20) 

BDS Programı Hakkında (ÖB Genelge No:1.18)

Avans ve Kredi Hakkında (SA Genelge No:1.16)

Bilim Dalı Kuruluşu Hakkında (PB Genelge No:1.12)

Hasta Yönlendirme Elemanları Görev Tanımları Hakkında (Yİ Genelge No:1.11)

Sağlık Hizmetleri Hakkında (Yİ Genelge No:1.10)

Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin SGK’ya Devri Hakkında (MB Genelge No:1.7)

Yemek Rasyonu Düzenlenmesi Hakkında (AS Genelge No:1.5)

 

 

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved