Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Telif Eser

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ndan Araş. Gör. Uzm. M. Kemal Temel’in 1918 grip pandemisini ele aldığı yüksek lisans tezinden yola çıkarak yazmış olduğu kitap, “Gelmiş Geçmiş En Büyük Katil: 1918 İspanyol Gribi,BETİM (Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi) Yayınevi tarafından basılmıştır. 1918 grip pandemisi üzerine kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan kitap, bu konuda ulaşılan önemli veri, bilgi ve belgeleri Türkçe tıp ve tarih literatürüne kazandıran bir ilk eser niteliğindedir.

İletişim: bilgi@besikcizade.com

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved