Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
TIP TARİHİ VE ETİK ANAB.DALI BAŞKANI Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ
Prof.Dr.Fatma Arın NAMAL
Doç.Dr.Hakan ERTİN
Öğr.Gör.(Doç.)Dr.Rainer BRÖMER
Uzm.Dr.Bülent ÖZALTAY
TARİHÇE

Bugünkü bilgilerimize göre; Fakültemizde ilk Tıp Tarihi dersi 1856-1857 eğitim yılında, Dr. Charles Edwards (ö.1894) tarafından verilmiştir. Dr. Charles Edwards Kırım Savaşı’nda Osmanlı ordusunda  görevli bir İngiliz’di. O sırada hasta olan Refia Sultan’ın da özel hekimiydi. Kendisinden memnun kalan Refia Sultan’ın isteği üzerine 2.500 kuruş maaşla Tarih-i Tıp dersini okutmak üzere Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye (Askeri Tıp Okulu)  atanmıştı.
Deontoloji dersi 1876 yılında programa girmiş, sonraları bu iki ders tek bir hoca tarafından değişik isimler altında okutulmuştur. Nurican Efendi Deontoloji ders notlarını;  Précis de Déontologie Médicale. Cours Elémantaire Professé A l’Ecole Imperiale de Médicine de Constantinople (Constantinople 1877) adıyla yayınlamıştır. Bu kitap Avrupa’nın 3. basılı medikal deontoloji kitabıdır.
Tıp Tarihi ve Deontoloji dersleri, henüz aydınlanmamış dönemler geçirerek 1933 Üniversite reformuna kadar sürmüştür. Üniversite Reformu’nda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  “Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü”  kurulmuş, başkanlığına  Doç. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-1986) tayin edilmiş, ardından Prof. Dr. S. Süheyl Ünver’in direktörlüğünde “Tıp Tarihi Enstitüsü” adını almıştır.
Bu dönemde Tıp Tarihi Müzesi kütüphane ve arşiv oluşturulmuştur. Önceleri dersler Tıp Tarihi ağırlıklıyken, organ aktarımlarının başlamasıyla Deontoloji önem kazanmış, daha sonra dünya genelinde tıbbi teknolojinin gelişmesi sonucu bazı tıbbi uygulamaların tartışmalı hale gelmesi, konuya felsefi yönden yaklaşma gereğini doğurmuştur. Deontoloji Tıbbi Etik haline dönüşmüştür.Ders İsimleri ve Hocalar (1856 – 2009)…

1856 – 1865 Tarih-i Tıp: Charles Edwards
1876 İlm-i Edeb ve Vazife-i Tıbbiye (Terbiye Bilimi ve Tıbbi Görevler): Rusinyan Efendi (Nahabed Rousignan)
1876 – 1881 İlm-i Edeb ve Vazife-i Tıbbiye (Terbiye Bilimi ve Tıbbi Görevler): Nurican Efendi (Hosvep Nuricanyan)
1902 – 1903 Tarih-i Tıp ve Vezaif-i Etibba (Tıp Tarihi ve Hekimlik Görevleri): Zoeros Paşa (Aleksan Çaiki Zoeros)
1906 – 1909 Vezaif-i Etibba ve Tarih-i Tıp (Hekimlik Görevleri ve Tıp Tarihi): Ethem Akif Battalgazi
1911 – 1912 Tarih-i Tıp ve Vezaif-i Etibba : Zoeros Paşa
1912 – 1913 Tarih-i Tıp ve İlm-i Hüsn-i Ahlak-ı Tıbbiye (Tıp Tarihi ve Güzel Tıp Ahlakı): Zoeros Paşa
1916 Usul-i Muaşeret-i Tıbbiye ve Tarih-i Tıp (Tıbbi Görgü Usulü ve Tıp Tarihi)
1918 – 1922 Deontoloji Medikal ve Tıp Tarihi
1923 Tarih-i Tıp ve Usul-i Muaşeret
1924 Tarih-i Tıp ve Deontoloji : Adnan Adıvar
1925 – 1927 Galip Ata Ataç
1933 – 1967 Tıp Tarihi Enstitüsü : A.Süheyl Ünver
1967 – 1977 Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü : Bedi N.Şehsuvaroğlu
1977 – 1979 Ayşegül Demirhan
1979 – 1992 Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı : Arslan Terzioğlu
1992 – 2004 Arslan Terzioğlu – Nuran Yıldırım – Öztan Öncel
2005 – 2009 Deontoloji ve Tıp Tarihi , Tıbbi Etik: Öztan Öncel – Nuran Yıldırım – Arın Namal – Hakan Ertin
MİSYON VİZYON
EĞİTİM
İLETİŞİM
Dahili +90 212 440 00 00- -32333
Tel +90 212 414 22 86
Fax +90 212 414 22 86
E-mail itf.tte@gmail.com

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved