Tıpta ve Yandal Uzmanlık Öğrencileri İçin Gerekli Belgeler

T.C VATANDAŞLARI İÇİN ATAMA BELGELERİ

 • İst. Ün. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Merkezi Personel Müdürlüğü Akademik Büro
 • Çapa-Fatih/ÎST Tel: 0 212 414 21 35 Fax: 0 212 414 20 27 Tel: 0 212 414 20 00 -31593
 • 1 Adet Dilekçe Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı 3 Adet Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Noter Tasdikli)
 • 3 Adet Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
 • 2 Adet Terhis veya Tescil Belgesi (Noter veya Ask.Şb.Başk.ca)
 • 1 Adet e-devlet, nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi
 • 1 Adet Savcılıktan veya e-devlet Şifresinden alınacak iyi hal belgesi ve fotokopisi 20 adet vesikalık fotoğraf 1 adet sağlık kurulu raporu Not: Ortaöğretimde hazırlık okumuş ise “Belgesi”
 • ***GÜVENLIK SORUSTURMASI FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ 2017***

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ATAMA BELGELERİ

 • 2  Adet Dilekçe
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • 3 Adet Diploma veya Denklik Belgesi; Diplomayı Türkiye dışından alanlar(Noter Tasdikli)
 • 3 Adet Taahhütname (Noterden)
 • 3 Adet İkametgah Tezkeresi
 • 3 Adet TÖMER’den Sertifika (Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösterir.)
 • 20 Adet Vesikalık fotoğraf
 • 1  Adet Sağlık Kurulu Raporu
 • 3 Adet Vize alınmış Geçerli Pasaport (oturma alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağının belgelenmesi gerekir.)
 • ***Yabancı Uyruklu Güvenlik Soruşturması Formu***
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved