Üroloji Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI Prof.Dr.Faruk ÖZCAN
Prof.Dr.Hacı Mustafa AKINCI
Prof.Dr.Taner KOÇAK
Prof.Dr.Teoman Cem KADIOĞLU
Prof.Dr.Mehmet Öner ŞANLI
Uzm.Dr.Selçuk ERDEM
Uzm.(Doç.)Dr.Tzevat TEFIK
*Androloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ateş KADIOĞLU
*Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hasan Orhan ZİYLAN
Prof.Dr.Ali Haluk ANDER
Doç.Dr.Tayfun Mevlüt OKTAR
DUYURULAR

Print

İ.Ü. İ.T.F. 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantı Programı

TARİHÇE
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 6 Nisan1963’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bölünmesi sonrasında o zaman doçent olan Prof. Dr. Necati Güvenç tarafından kurulmuştur.Önceleri 2. Cerrahi kliniği içine misafireten yerleştirilen 14 yatak ile hizmet veren klinik geçen  40 yıla yakın sürede büyük atılımlar göstererek ülkemizdeki Üroloji eğitimi veren kuruluşlar arasında ön sıralardaki yerini almıştır. Kliniğin kurulduğu yıllarda rahmetli Prof. Dr. Necati Güvenç ve yine rahmetli Prof. Dr. Melih Özen birlikte kliniğimizde önemli yapılanmalara imza atmış ve Prof. Dr. Necati Güvenç’ten sonra halen emekli olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu  tarafından Anabilim Dalımız uzun yıllar yönetilmiştir.Bu süreç içinde daha kısa dönemlerde olmak üzere emekli hocamız Prof. Dr. Fevzi Macit  ve halen  Anabilim Dalı başkanımız olan Prof. Dr. Cavit Özsoy  da başkanlık yapmışlardır. Bu dönemlerde kliniğimizde gerek akademik gerekse alt yapı ve teçhizat yönünden  büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve kliniğimiz hem hasta hizmetleri hem de bilimsel aktiviteler yönünden yeterli ve tercih edilen bir konuma yükselmiştir. Her sene yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversite ve hastanelerden birçok uzman çeşitli konularda bilgi ve görgülerini arttırmak için kliniğimize gelip Öğretim Üyelerimizin nezaretinde belirli sürelerde çalışmaktadır.Anabilim Dalı olarak misyonumuz dünyanın önde gelen Üroloji departmanları arasında yerimizi almak ve asistanlarımızı en güncel bilgilerle donattıktan sonra mezun etmektir.
Kliniğimiz, ülkemizde Çocuk Ürolojisi ve Androloji bilim dallarının kurulmasında geliştirilmesinde öncü rol oynamış ve bu iki üroloji yan dalının kurumsallaşmasını sağlamışlardır. Halen 11 profesör ve 1 doçentten oluşan eğitim kadrosu kendi içinde ilgi alanlarında derinleşerek Türk Üroloji dünyasında saygın yerlerini almışlardır. Öğretim üyeleri ilgi alanlarına göre genel üroloji, çocuk ürolojisi, üroonkoloji, üriner sistem taş hastalığı, jinekolojik üroloji, androloji, endoüroloji, nöroüroloji ve transplantasyon dallarında eğitim vermektedirler.Anabilim Dalımıza  2004 yılında EBU tarafından Asistan Eğitim Programı (Residency Training Programme) sertifikası verilmiş ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte akreditasyonu yapılan ilk klinik olmuştur. 2002 yılı Temmuz ayından beri Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Cavit Özsoy  yürütmektedir.
MİSYON VİZYON

Güncelleme Çalışması Yapılmakta

EĞİTİM

Güncelleme Çalışması Yapılmakta

HİZMET

Klinik hizmetleri:
Bu hizmetler İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok’ta devam etmektedir. Buna göre, 5. katta 40 yataklı servis, 1. katta öğretim üyelerinin ofisleri ve öğrenci işleri, zemin katta genel üroloji, çocuk ürolojisi ve androloji poliklinikleri ile idrar laboratuarı, bodrum 1. katta 2 adet ameliyathane ( no16 ve 17) ve bodrum 3’de ise 6 yataklı ve iki masalı endoskopi ünitesi, ürodinami ünitesi, ESWL (ekstrakorporeal şok dalga litotripsi) ünitesi, endoüroloji masası, ultrasonografi ünitesi ve androloji laboratuarı bulunmaktadır. Transplantasyon ünitesi, Özel Servis ve Endoskopi ünitesindeki yataklar da  ilave edildiğinde departmanımızın yatak sayısı 56’ya ulaşmaktadır. Kliniğimle ilgili bölümler hakkındaki detaylar şu şekildedir:

Yataklı servis:
Yataklı servis, 32 erişkin ve 8 çocuk yatağı olmak üzere toplam 40 yataktan oluşmaktadır. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 2 servis hemşiresi ve 2 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 3 asistan, 1 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste 5 adet tek kişilik oda, 6 adet iki kişilik oda, 3 adet 4 kişilik oda ve 4’er yataklı 2 adet çocuk odası yer almaktadır. Cerrahi monoblok 5. katta yer alan yataklı servis haricinde 4. katta Transplantasyon ünitesi bulunmaktadır. Canlı vericiden böbrek nakli yapılan hastalar bu bölümde takip ve tedavi edilmektedirler. Cerrahi monoblok 2 kattaki Cerrahi Özel Servis’e de istek halinde hasta takip ve tedavi edilebilmektedir.

Poliklinikler:
Üroloji Anabilim Dalı poliklinikleri Cerrahi monoblok zemin katta bulunmakta olup, toplam 4 muayene odasında faaliyet gösteren Genel Üroloji ve seksiyon polikliniklerinden oluşmaktadır. Poliklinik hizmetleri 2 sorumlu öğretim üyesi, 4-5 asistan doktor, 1 hemşire ve 1 personel tarafından devam ettirilmektedir. Üroloji polikliniğinde her yıl yaklaşık olarak 22.000 hasta değerlendirilmektedir. Ayrıca, Üroloji polikliniğinde hastalara gerekli üriner analizlerin yapılabilmesi için bir de laboratuar ve görevli biyolog bulunmaktadır.
Androloji Bilim Dalı uğraş alanları; erkek infertilitesi, erkek ve kadın cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Bilim dalı poliklinik hizmeti olarak yılda 10000 civarında muayene ve kontrol yapılmaktadır. Ayrıca bilim dalının yıllık 300 civarında ameliyat kapasitesi mevcuttur. Nisan 2003 tarihinde açılan yeni androloji polikliniğinin 3 ayrı muayene odasında her gün çok sayıda androloji hastası muayene olmaktadır.

Çocuk ürolojisi polikliniği:
Bölümümüz bünyesinde, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı polikliniği’nde yılda yaklaşık olarak 2000 kadar hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:
Üroloji anabilim dalı’na ait iki adet ameliyathane bulunmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lombotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Yapılan operasyonlar endovizyon cihazı ile eğitim alan kişilerce de takip edilebilmektedir. Bu cihaz görsel eğitim için son derece önemli olup, kliniğimizde asistan eğitimi için önemle kullanılmaktadır. Buna ilaveten bölümümüzün sahip olduğu operasyon mikroskobu ile her türlü mikrocerrahi girişim yapılabilmektedir.

Endoskopi ünitesi:   
Endoskopi ünitesinde gerekli müdahaleler genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Burada ayrıca küçük cerrahi girişimler için ayrı bir masa bulunmaktadır. 2008 yılı başında Endoskopi bölümündeki tüm ekipman yenilenmiş ve her türlü müdahale daha uygun ve güncel aletlerle yapılabilir hale gelmiştir.   Endoskopi ünitesinde her yıl ortalama 1500 civarında sistoskopi, URS, Üretrotomi intern, endoskopik dilatasyon, küçük TUR’lar, subüreterik injeksyonlar gibi ayaktan veya kısa süreli yatış gerektiren girişimler yapılmaktadır. Bu müdahalelerin yaklaşık 300’ü çocuklara yönelik müdahalelerdir. Endoskopik girişimde veya küçük cerrahi girişimde bulunulan hastalar 6 yataklı servisde müdahale sonrası hemşire gözetiminde kalmaktadırlar. Bu bölümde 2 üroloji asistanı, 2 hemşire ve 1 personel görev almaktadır. Endoskopi ünitesi dahilinde bulunan ultrasonografi biriminde 3.5 ve 7.5 MHz probları bulunan ultrasonografi cihazı ile her tür üriner ultrasonografi haricinde transrektal ultrasonografi de yapılabilmektedir. Transrektal probe rehberliğinde prostat biyopsileri ultrasonografi biriminde senede 500 civarında olmak kaydıyla yapılmaktadır.

Video-ürodinami ünitesi:
Mart 2003 tarihinden itibaren bölümümüze alınan  MMS marka ürodinami cihazı ve   bu cihaza monte edilmiş bulunan C kollu Siemens floroskopi ile her türlü videoürodinamik tetkik yapılmaktadır. Her yıl bu ünitede 1000’e yakın ürodinamik tetkik yapılmaktadır.

ESWL birimi:
ESWL ünitesinde “spark gap” prensibi ile çalışan PCK  ESWL cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaza ilave olarak C kollu floroskop ile kırılması planlanan taşın tam olarak lokalizasyonu yapılabilmektedir. Gerektiğinde bu cihaza ultrason probu da eklenebilmektedir. Her yıl 200 civarında taş kırma işlemi bu ünitede gerçekleşmektedir.

Androloji laboratuarı:
Androloji laboratuarında yılda 5000 civarında semen analizi ve sperm işleme uygulanmaktadır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
2008-2009 YILLARI ARASI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ULUSLAR ARASI YAYINLARI
 

Üroloji Anabilim Dalı – 2008-2009 Yılları arası öğretim üyelerinin uluslar arası yayınları
(SCI and SCI-Exp.’e giren yayınlar  )1- Primary urethral plasmacytoma: a case report and literature review. Gokce O, Acar O, Tunc M, Kilicaslan I, Esen T, Ozcan F.  Kaohsiung J Med Sci. 2008 May;24(5):274-7.2- Paratesticular metastasis of malignant melanoma: a case report. Acar O, Akinci M, Uluocak N, Akbulut F, Kilicaslan I, Gokce O, .Kaohsiung  J Med Sci. 2008 Jun;24(6):315-8.3- Editorial Comment on: Are Antisperm Antibodies Really Associated with Proven Chronic Inflammatory and Infectious Diseases of the Male Reproductive Tract? Akman T, Kadioglu A. Eur Urol. 2008 Aug 12. [Epub ahead of print] No abstract available.4- Is sexual dysfunction in women with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome associated with the severity of the disease? A pilot study. Onem K, Erol B, Sanli O, Kadioglu P, Yalin AS, Canik U, Cuhadaroglu C, Kadioglu A. J Sex Med. 2008 Nov;5(11):2600-9. Epub 2008 Jul 14.5- Prevalence and risk factors for low sexual function in women: a study of 1,009 women in an outpatient clinic of a university hospital in Istanbul. Aslan E, Beji NK, Gungor I, Kadioglu A, Dikencik BK.J Sex Med. 2008 Sep;5(9):2044-52. Epub 2008 Jun 18.6- Grading of classical testicular microlithiasis has no effect on the prevalence of associated testicular tumors. Sanli O, Kadioglu A, Atar M, Acar O, Nane I, Kadioglu A. Urol Int. 2008;80(3):310-6. Epub 2008 May 14.7- Technetium Tc 99m sulphur colloid seminal vesicle scintigraphy: a novel approach for the   diagnosis of the ejaculatory duct obstruction.Orhan I, Duksal I, Onur R, Balci TA, Poyraz K, Firdolas F, Kadioğlu A. Urology. 2008 Apr;71(4):672-6. Epub 2008 Mar 3.8- Editorial comment on: insight into urogynecologic features of women with interstitial cystitis/painful bladder syndrome. Kadioglu A, Sanli O. Eur Urol. 2008 Nov;54(5):1152. Epub 2008 Feb 6.9- Posttraumatic nonischemic priapism treated with autologous blood clot embolization. Numan F, Cantasdemir M, Ozbayrak M, Sanli O, Kadioglu A, Hasanefendioglu A, Bas A. J Sex Med. 2008 Jan;5(1):173-9.10- Quality of erections in men treated with flexible-dose sildenafil for erectile dysfunction: multicenter trial with a double-blind, randomized, placebo-controlled phase and an open-label phase. Kadioglu A, Grohmann W, Depko A, Levinson IP, Sun F, Collins S.  J Sex Med. 2008 Mar;5(3):726-34. Epub 2007 Dec 17.11- The role of heat shock protein 70 (Hsp 70) in male infertility: is it a line of defense against sperm DNA fragmentation?  Erata GO, Koçak Toker N, Durlanik O, Kadioğlu A, Aktan G, Aykaç Toker G. Fertil Steril. 2008 Aug;90(2):322-7. Epub 2007 Sep 19.12- Editorial comment on: Temporary Cavernosal-Cephalic Vein shunt in Low-Flow Priapism Treatment  Kadioglu A  Eur Urol. 2008 Oct 14 (Epub ahead of print)13- Comparison of transrectal ultrasonography and transrectal ultrasonography-guided seminal vesicle aspiration in the diagnosis of the ejaculatory duct obstruction. Engin G, Cetlik M, Sanli O, Aytac O, Muradov Z, Kadioglu A. Fertil. Steril. 2008 Sep 13. (Epub ahead of print)14- Evaluation of sexual fynction of Turkish women with breast cancer receiving systemic treatment   Can G, Oskay U, Duma Z, Aydiner A, Saip P, Disci R, Kadioglu A. Oncol Nurs Forum 2008; 35: 471-47615- Surgical treatment of Peyronie’s disease: a single center experience with 145 patients. Kadioglu A, Sanli O, Akman T, Cakan M, Erol B, Mamadov F. Eur Urol. 2008 Feb;53(2):432-439.16- Surgical treatment of Peyronie’s disease: A single center experience with 145 patients.Akman T, Sanli O, Onem K, Tefik T, Amasyali A, Kadioglu A. J Sex Med 2008;5 (suppl 2) :8717- Positional changes in voiding dynamics of children with non-neurogenic bladder dysfunction.Uluocak N, Oktar T, Acar O, Incesu O, Ziylan O, Erkorkmaz U.Urology. 2008 Sep;72(3):530-4; discussion 534-5.18- Tissue Resonance Interaction Method (TRIMprob) has the potential to be used alongside the recognized tests in   the screening protocols for prostate cancer.  Gokce O, Sanli O, Salmaslioglu A, Tunaci A, Ozsoy C, Ozcan F. Int J Urol. 2009 Jun;16(6):580-3. Epub 2009 May 12.19- Is Cystatin C a Promising Parameter to Determine Postnatal Outcome of Prenatally Diagnosed Infravesical Obstruction? Acar O, Uluocak N, Ziylan O, Kalelioğlu I, Yüksel A, Ander H. J Urol. 2009 Aug 14. [Epub ahead of print]20- Clinical and Radiological Characteristics of Patients Operated in the First Year of Life Due to Ureteropelvic Junction Obstruction: Significance of Renal Pelvis Diameter.Uluocak N, Ander H, Acar O, Amasyalı AS, Erkorkmaz U, Ziylan O. Urology. 2009 Jul 15. [Epub ahead of print]21- Which method is the most reliable in determination of bladder capacity in children with idiopathic overactive bladder? A comparison of maximum voided volume, uroflowmetry and maximum cystometric capacity. Uluocak N, Oktar T, Ander H, Ziylan O, Acar O, Rodoplu H, Erkormaz U. J Pediatr Urol. 2009 Apr 1. [Epub ahead of print]22-The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury.  Erol B, Koçak T, Kadioğlu A, Müslümanoğlu L, Karamehmetoğlu S, Akinci M, Arikan F. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. (Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ) 2009 Jul;15(4):377-82.23- Overactive Bladder Syndrome and Detrusor Overactivity: Is There a Strong Relation Between the Symptoms and Urodynamic Findings? Zorba O U, Koçak T, Önem K.Turkish Journal of Medical Sciences  Feb 39(2):267-272  200924- Despite the lack of association between different genotypes and the presence of prostate cancer, endothelial nitric oxide Synthase a/b (eNOS4a/b) polymorphism may be associated with advanced clinical stage and bone metastasis. Sanli O, Kucukgergin C, Gokpinar M, Tefik T, Nane I, Seckin S. Urol Oncol. 2009 Jul 2. [Epub ahead of print]25- Dimethylarginines and inflammation markers in patients with chronic kidney disease undergoing dialysis. Oner-Iyidogan Y, Oner P, Kocak H, Gurdol F, Bekpinar S, Unlucerci Y, Caliskan Y, Cetinalp-Demircan P, Kocak T, Turkmen A. Clin Exp Med. 2009 Sep;9(3):235-41.26- Re: Prevalence and risk factors for low sexual function in women: a study of 1,009 women in an outpatient clinic of a university hospital in Istanbul-a response. Aslan E, Beji NK, Gungor I, Kadioglu A, Dikencik BK. J Sex Med. 2009 May;6(5):1491-2.27- Editorial Comment on: Are Infertile Men Less Healthy than Fertile Men? Results of a Prospective Case-Control Survey. Akbulut MF, Sanli O, Kadioglu A. Eur Urol. 2009 Mar 10. [Epub ahead of print]28- Effect of infertility duration on postvaricocelectomy sperm counts and pregnancy rates. Zorba UO, Sanli OM, Tezer M, Erdemir F, Shavakhabov S, Kadioglu A. Urology. 2009 Apr;73(4):767-71.29- Editorial Comment on: Assessing the Impact of Ischaemia Time During Partial Nephrectomy.Esen T. Eur Urol. 2009 Jul 28. [Epub ahead of print]30- Oral tamoxifen citrate treatment is more effective in normogonadotropic patients who have follicle-stimulating hormone levels within the lower half of normal. Kadioglu TC. Int Urol Nephrol. 2009 Apr 21. [Epub ahead of print]
İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 31832
URL http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ueroloji-anabilim-dal/

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved