Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu (UEEK)

Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun 17/03/2009 tarihli kararı ile kurulmuştur. Yönetim Kurulu, 14/04/2009 tarihli kararları ile, Komisyon’un önerileri doğrultusunda, uzmanlık eğitiminde eş yetkilendirme stratejisini belirlemiştir.

Başkan
Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

 

Üyeler

– Öğretim üyeleri

Öğretim üyeleri  Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hasan KUDAT İç Hastalıkları
Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK Ortopedi ve Travmatoloji
Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. .Dr. Figen ESEN Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof. Dr. Zayre ERTURAN Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Semra DOĞRU ABBASOĞLU Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Ahmet Kaya BİLGE Kardiyoloji
Prof. Dr. Ayşin KALE Anatomi
Prof. Dr. Nesil KELEŞ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ Aile Hekimliği
Doç. Dr. Halil İbrahim KALELİOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum


– Tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcileri

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcileri
Dr. Onur TİRYAKİ İç Hastalıkları
Dr. Hülya KANDEMİR Kadın Hast. Ve Doğum
1) Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Kurulu

Tarih

Öğretim Üyesi

Asistan

24.May.11

1

5

8.Haz.11

1

7

YAPILANDIRILMIŞ SÜREÇ
30.Haz.11

4

65

2.Kas.11

4

67

30.May.12

8

121

14.Ağu.12

1

29

(Yabancı uyruklu tıpta uzm. öğr.)
31.Eki.12

3

70

19.Haz.13

9

61

9.Eki.13

5

122

22 Ocak 2014  Uzman / Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Ortak Topl)

5

227

9 Mayıs 2014  Yan Dal/ Tıpta Uzm.  Öğrenci Kurulu (Ortak Topl.

5

 210

26 Haziran 2014 Yan Dal/Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Çalıştayı

 11

151

16 Şubat 2015  Uzman/Yan Dal uzmanlık Öğrenci Kurulu

7

30

25.02.2015 Tıpta Uzmanlık  Öğrencisi Kurulu

17

240

29 Haziran 2015  Anabilim Dalı Asistan Temsilcileri Toplantısı

1

13

TOPLAM

71

1057

2) Hukuki belgeler

a) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği (2009)

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (2014)

c) İTF Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi

d) Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yönergesi (2012)

e) İTF tez yazım klavuzu (2010)

f) İTF (UEKK Öngörüsü) Tez Yazım Kılavızı

g) Tez Kontrol Listesi

h) Taslak Tez Kapağı

3) Anabilim Dallarının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulları

Anabilim Dallarının Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulları

4) Seminer, Mortalite, Morbidite

a) Anabilim Dalları Seminer Programları(2014-2016)

b) Anabilim dalları mortalite/morbidite, hata/kaza toplantıları

5) Çok Sayıda Anabilim Dalından Katılımla Gerçekleşecek Eğitim Toplantıları

Kurs Tablosu

6) Asistan Uyum Eğitimi, Programı, Kitapçık

a) Asistan uyum Eğitimi Programı

b) Anabilim Dalları Asistan Uyum Programı

c) Asistan Uyum Eğitim Kitapçığı (Haziran 2013)

7) Eşyetkilendirme

a) İTF eşyetkilendirme profili

b) Anabilim Dalları Akreditasyon profili

c) TTB-UDEK UYEK’in eğitim kurumlarını ziyaret programının esasları

8) Anabilim Dalları Asistan El Kitapları

1) Anesteziyoloji Anabilim Dalı

2) Anatomi Anabilim Dalı

3) Dermatoloji Anabilim Dalı

4) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

5) Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Karaciğer – Safra Yolları – Pankreas Cerrahi Birimi

6) Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

7) Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

8) İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Hematoloji Bilim Dalı

9) Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

10) Kardiyoloji Anabilim Dalı

11) Nöroloji Anabilim Dalı

12) Üroloji Anabilim Dalı

13) Diğer el kitapları

İTF Diabet Bakım Protokolleri

14) Kardiyoloji Anabilim Dalı

15) Spor Hekimliği Anabilim Dalı

16) Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Karnesi

9) Tıpta Uzmanlık Eğitim Müfredatı


Tıpta Uzmanlık Eğitim Müfredatı

10) Mezuniyet Sonrası Sürekli Eğitim Faaliyetleri (2011-20015)

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM FAALİYETLERİ (Son 5 Yıl)

11) Rotasyon Kitapçığı

T.U.Ö.Rotasyon Programı Kitabı 2016

Rotasyon Kitapçığı 2014

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved