Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi Kadro Ön Değerlendirme

30.10.2020 tarihli 31289 sayılı Resmi Gazetede İlan Edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1.derece 1(Bir)adet Öğretim Görevlisi Kadrosu için  Ön Değerlendirme  Sonucu 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi Kadro Ön Değerlendirme