İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Sağlık Çalışanları,

İstanbul Tıp Fakültesinin Değerli Sağlık Çalışanları,

İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü süreçte, zorlayıcı koşullarda hizmet veren sağlık çalışanları yoğun stres, tükenmişlik ve çaresizlik duyguları yaşayabilirler. Covid-19 salgınının ilerleyen dönemlerinde bu zorluklarla baş etme güçlükleri daha da belirginleşebilir. Süregiden güç koşullarda canla başla hizmet veren fakültemizin değerli çalışanlarına, kriz sürecinde İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak ruhsal destek sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz ruhsal destek programını internet üzerinden ve gereken durumlarda yüz yüze görüşmelerle sürdürmek... Yardım talebi olan fakültemiz sağlık çalışanları 31342 numaralı telefondan sekreterliğimize ulaşabilirler. Randevuları en kısa zamanda oluşturulacaktır.