Kamuoyu Bilgilendirme

KAMUOYU BİLGİLENDİRME


İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ‘nin hizmet anlayışı her vakanın detaylı, güncel ve bilimsel yöntemlerle incelenmesi üzerine kuruludur. Sosyal medya aracılığı ile gündeme gelen, toplumsal ve kitlesel hassasiyet içeren vakada da, hem vaka, hem sağlık çalışanlarımız, hem de diğer hastalarımızı korumaya yönelik, hastanın Çin kökenli olması nedeniyle, en üst düzeyde önlemler alınarak, Sağlık Bakanlığı’nın ve İstanbul Tıp Fakültesi’nin ilgili rehberleri doğrultusunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olacak şekilde davranılmıştır. Hastanın uyguladığımız tedavi ile kliniğinin düzelmesine ve stabil kalmasına rağmen, çevreyi koruyucu önlemlere devam edilmiştir. Hastaya ait ilk çıkan laboratuvar sonucu İnfluenza B olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı laboratuvarında yapılan testin sonucu beklenmiş, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili laboratuvarından (Ankara) corona virus sonucunun negatif olduğu bildirilmiştir (01 Şubat 2020). Sonuç olarak, kliniği ve genel durumu iyi olan hasta taburcu edilmiştir.

Son yıllarda virüs salgınları dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanmaktadır. Bu tür geniş kitleleri etkileyen olaylarda, toplum olarak, gerekli kişisel ve toplumsal önlemleri alarak sakin kalabilmek en uygun davranış modelidir. Toplumu etkileyen tüm kişi, kurum ve kuruluşların bu hassasiyeti göstermesi vatandaşlık görevi olarak algılanmalıdır. İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, tüm iletişim yöntemleri aracılığıyla toplumu bilgilendirme ve yönlendirme konusunda devlet kurumlarına destek olmalıdır.
İstanbul Tıp Fakültesi, “Corona virüs” başlığı altında yaratılmak istenen polemiğe girmeden, toplumsal hassasiyeti gözeten bilimsel açıklamaları yapmış, önce hastaya hizmet misyonunu bu vakada da başarılı ve bilimsel yöntem ve yönergelere uygun bir şekilde tamamlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Tufan Tükek 
Dekan