Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar İleri Eğitimi

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizlere İstanbul’da 7-8-9-10-Şubat 2020 tarihleri arasında “Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar İleri Eğitimi” düzenleyeceğimizi bildirmekten dolayı mutluluk  duyuyoruz. Klinik araştırmalarda temel prensipleri hatırlamaya, ileri prensip ve ileri uygulamaları anlamaya yönelik olan ileri iyi klinik uygulamalar (İKU) eğitimimizi, zengin eğitmen kadromuzla  sertifikasyon sistemi içerisinde yürüteceğiz.

Türkiye’nin ilk Tıp Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ev sahipliğinde, TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstinye Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ve Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği’nin buluşmasıyla oluşturulan eğitim kadromuzda, meslektaşlarımızın da katılımı ile  kursumuzu gerçekleştirmeyi diliyoruz.

Ülkemizden çeşitli bilim insanlarının katkıları ile gerçekleşecek ve teorik derslerin yanı sıra  uygulamalı atölye çalışmalarından, panellerden ve güncel gelişmelerden oluşan zengin içerikli bilimsel programda; lisansüstü, uzmanlık öğrencilerinin  ve genç araştırmacıların araştırma ağları içerisinde, hem eğitimine, hem klinik araştırmalarına uzun dönem katkısı olacağını umuyoruz.   Sizlerin katılımı ile  bilimsel, etik ve kalite çerçevesinde hedefine ulaşan başarılı bir eğitim kursu olacağına inanıyoruz. 

Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar İleri Eğitimi’nde bütün meslektaşlarımızı, tarihi ile geçmişten günümüze Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi üç evrensel imparatorluğa başkentlik yapmış olan güzel şehrimiz İstanbul’da  ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla.


                 Koordinatör                                                  Koordinatör Yrd.                                                         Koordinatör Yrd. 

               Öğr. Gör. Dr. Meral Demir                          Doç. Dr. Metin Uysalol                                       Doç. Dr. Tzevat Tefik       

                

Koordinatör Yrd.                                           Koordinatör Yrd.                                                    Koordinatör Yrd.                                                               

Doç. Dr. M. Tayfun Oktar                           Doç. Dr. Nalan Çapan                                     Doç. Dr. Başak Erginel


duyuru metni için web sitesini ziyaret ediniz.


Başvuru kaydı için:


Program için;