İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 Tedavisinde Kullanılmak Üzere Immun Plazma Toplanmaya Başlandı


Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) tedavisinde konvalesan plazma tedavisi COVID-19 tanısı almış ve iyileşmiş kişilerden toplanan immun plazmanın aktif virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara terapötik amaçla verilmesi “pasif bağışıklık transferi” dir. 8 Nisan 2020’de FDA, 10 Nisan 2020’de T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı’nca plazma bağışlayıcıları ve tedavinin verilebileceği hasta grubu ilişkili kriterler açıklanmıştır.

Fakültemizde 10 Nisan 2020’de tanı ve tedavisi hastanede yatarak yapılmış, taburculuk öncesi nazofarenks sürüntü örneğinden çalışılmış SARS-CoV-2 moleküler test sonucu “NEGATİF” ve klinik tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş bir bağışçıdan ilk immun plazma toplama işlemi Prof Dr Sevgi Kalayoğlu Beşışık ve ekibi tarafından yapılmıştır.
Bu işlem hastanemizde bundan sonra Covid-19 hastalarının rutin tedavilerinde ITF Pandemi Kurulunun uygun göreceği hastalar için uygulamaya sokulmuştur.