Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı

Fakültemiz bünyesinde 2011 yılından beri Pulmoner Hipertansiyon Merkezi olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinin eğitmenliğinde Pulmoner Arteryel Hipertansiyon konusunda gelişim ihtiyacı olan hekimlerin tanı ve tedavisini geliştirmek amacıyla “Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantısı” nın 12-13 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezinde yapılması planlanmıştır. Katılım Ücretlidir. Toplantımız Türk Tabibler Birliği ( TTB ) tarafından kredilendirilmiştir. 

 İletişim: 0 212 533 43 64

Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH) Eğitim Toplantı Programı 2019

1.GÜN

UYGULAMALI PAH EĞİTİM PROGRAMI
ve
 MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi

Tarih: 12 Aralık 2019

09:00-09:30

Açılış - Beklentiler

PAH Konseyi

09:30-10:15

Pulmoner Hipertansiyonda Patogenez, Sınıflama ve Tanı

Prof Dr Gülfer Okumuş

10:15-10:30

Ara

11:00-11:30

PAH ve KTEPH tanısında Nükleer Tıp

Prof. Dr. Cüneyt Türkmen

11:30-12:00

Ekokardiyografi

Doç. Dr. Ali Elitok

12:00-13:00

Öğle Yemeği

13:00-13:30

Sağ Kalp Kateterizasyonu

Prof Dr Ahmet Kaya Bilge

13:30:14:00

PAH'ta Farklı Etiyolojiler
Bağ Dokusu Hastalıklarına Bağlı Gelişen PAH

Prof. Dr. Murat İnanç

14:00-14:30

Grup 3 pulmoner hipertansiyon

Doç. Dr. Züleyha Kaya

14:30-14:45

Ara

14:45-15:45


Poliklinikte Hasta Takibi (Uygulama)

Prof Dr Gülfer Okumuş,  Doç. Dr.Gökşen Kuran

15:45-16:00

Ara

16:00-16:30

Olgular eşliğinde
Konjenital Kalp Hastalığına Bağlı PAH

Prof Dr Rukiye Ömeroğlu

16:30-17:00

Günün Değerlendirmesi

2.GÜN

UYGULAMALI PAH EĞİTİM PROGRAMI
ve
 MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Yer: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi PAH Merkezi

Tarih: 13 Aralık 2019

09:00-12:00

Hasta Başı Uygulamaları
Ekokardiyografi ve SKK Uygulamaları (2 grup -değişmeli)

Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge
Doç. Dr. Ali Elitok                            
Dr. Ögü. Ekrem Bilal Karaayvaz

12:00-13:00

Öğle Yemeği

13:00-14:00

Pulmoner hipertansiyonda Tedavi

Prof Dr Gülfer Okumuş

14:00-14:15

Ara

14:15-15:30

Olgularla PAH

PAH Konseyi

15:45-16:00

Son Değerlendirme & Kapanış