Sanatla Psikoterapi ve Rehabilitasyon Programı Yıl Sonu SergisiİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SOSYAL PSİKİYATRİ SERVİSİ

“Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı” kapsamında tedavinin önemli bir ayağını oluşturan Sanat Psikoterapi Atölyelerinde üretilen; fotoğraf, resim, seramik, ebru, doğaçlama tasarım ve el sanatları eserlerinin sergilenmesi amacıyla her yıl dönem sonunda dekanlık sergi salonunda düzenlediğimiz yılsonu sergimizi bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle “Video (Sanal) Sergi” olarak hazırladık.
Gelenekselleşen yılsonu sergisinin, atölyelere devam eden hastaların tedavi ve rehabilitasyonunda çok önemli olduğu; hasta rolünün, üreten/sanatçı rolüne geçişi desteklediği, yıl boyu gösterdikleri çabaların görünür kılındığı, topluma katılım sağlama ve özgüvenlerini arttırmada etkileri olduğu görülmektedir.
Bu serginin anlamayı ve anlaşılmayı kolaylaştırması dileğiyle, iyi seyirler.
  
Doç. Dr. Nurhan Eren
Sosyal Psikiyatri Servisi
Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Programı Sorumlusu