Tarih Ve Kültür Penceresinden Su Ve Sağlık İlişkisi

Uluslar arası Katılımlı Sempozyum

Tarih Ve Kültür Penceresinden Su Ve Sağlık İlişkisi

10 Haziran 2019

İnsan sağlığını desteklemede ve hastalıkları tedavide, suyun iyileştirici gücü tarih

boyunca bilinmekle birlikte, gittikçe daha iyi anlaşılmakta ve ilgi çekmektedir. Bu nedenle tarih boyunca su, inanışlarda, edebiyatta, folklorde, sanatta, en geniş anlamıyla kültür içerisinde sıkça sözü edilen sembol bir değer oluşturmuştur. Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi adlı Sempozyum, iki amaca sahiptir: Birincisi ülkemizde su kavramının kültürümüzdeki yerini daha çok görünür kılmak, su ve sağlık ile ilgili gelenekleri araştırmak, kaplıca tarihi hakkında henüz yetersiz olan araştırmaları teşvik etmek, ikincisi ise şifalı sular ve su ile tedavi hakkında kuvvetli geleneklere, önemli bir tarih ve kültürel birikime sahip Avrupa ülkelerinin bu konudaki araştırmalarını Türkiye’de tanıtmaktır. Kongre, Polonya Wroclaw Tıp Üniversitesi Hümanistik Bilimler                                                                                                                                                    

Departmanı Başkanı Prof. Dr. habil. Bozena Plonka Syroka’nın Türkiye ile alanındaki bilimsel ilişkilerin gelişmesi fikri ile 2010 yılında başlatılmıştır. Aynı konuda Polonya ve Türkiye’de düzenlenen kongreler olarak, karşılıklı katılımla sürmektedir. Kongrenin Onursal Başkanları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Karagülle ve Polonya Wroclaw Tıp Üniversitesi Hümanistik Bilimler Departmanı Başkanı  Prof. Dr. habil. Bozena Plonka Syroka’dır.

Seçilen konu üzerinden bir dizi şeklinde devam eden kongrelerin ilki,  2012 yılında Bursa’da, 2016 yılında ise Istanbul’da ülkemizden katılımların yanı sıra, başta Polonya olmak üzere Almanya, İngiltere, İtalya’dan bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiş, bildiri metinlerinin yer aldığı kongre kitapları yayınlanmıştır.

Bu kongre dizisi, dünyada tıp eğitimi içinde özellikle önemli bulunmaya başlanan Humanities (birey ve toplum olarak insana dair olanlar) kavramı üzerinden yapılandırılmıştır. Medical Humanities, birey ve toplumu anlamaya ve açıklamaya dair bilgi üreten bütün disiplinlere uzanır. Bunlar içinde Psikoloji, Pedagoji, Tarih, Filolojiler, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Tiyatro, Güzel Sanatlar, Antropoloji ve İlahiyat bulunur. Çünkü insanı ve hasta insanı anlayabilmek, ancak tarihsel, kültürel, sanatsal vb. alan bilgileri ile beslenmekle mükemmele yönelebilir.

Bu disiplinlere mensup siz değerli bilim insanlarını, multidisipliner bir etkinlik olarak üçüncüsünü 10 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu ve paralel salonlarında çatısı altında gerçekleştireceğimiz ve bildirilerin en kısa zamanda bir kitapta toplanacağı bu kongreye bir sözlü sunumla katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Katılım ücreti alınmayacaktır.


TARİH VE KÜLTÜR PENCERESİNDEN SU ve SAGLIK İLİŞKİSİ