Prof. Dr. Tufan TÜKEK İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Olarak Atanmıştır2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16. maddesinin (a) fıkrası uyarınca 3 yıl süre ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Tufan TÜKEK'in atandığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 10/10/2019 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup, 17/10/2019 tarihli, 73968 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Sayın Dekanımız Prof. Dr. Tufan TÜKEK 18/10/2019 tarihinde görevine başlamıştır.


Kendisini tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.