İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi


Hulusi Behçet Kitaplığı Çalışma saatleri:

Öğretim üyeleri ve öğrenci seksiyonu : 08.00-16.30
Okuma salonları (Fakültenin öğrencileri için) : 24 Saat açıktır.
Direkt Telefon No.:  0212 414 21 52
Kütüphanemize Giriş Elektronik Kart ile Yapılmaktadır.

SCI Atıf Tarama Erişim için Tıklayınız

Misyonumuz

“Fakülte kütüphanesinin amacı, müfredat programına bağlı kalarak, eğitim ve öğretimi desteklemek, bireysel öğrenme ve verimli okumaya teşvik eden  kaynaklarla, müfredat programında kullanılan kaynaklar arasında, kütüphaneci, öğrenci ve akademiklerin bütünleşmesini sağlamaktır. Bununla birlikte teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek , yerel, ulusal ve uluslararası, basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi, üniversite akademikleri ve öğrencilerine en kısa zamanda ve en az maliyetle ulaştırmaktır”

Vizyonumuz

Kütüphane, eğitime katkı sağlayarak önemli bir ihtiyacı giderirken, yönetici,  kütüphaneci ile birlikte bu destek faaliyetin yürütücüsüdür. Kütüphaneci, Bilgi Teknolojisi ile Okur Yazarlığı birleştirerek, gerektiğinde eğitim ve öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirmede akademisyenlerle işbirliği yapar.

Tarihsel Gelişim

Ülkemizde ilk defa 1470’de Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan Fatih Daruşşifası’nda tıp öğretiminin başlatılmış olması, İstanbul Tip Fakültesi’nin doğuşu olarak kabul edilmektedir.

Tip Fakültesi II. Mahmut tarafından 1827’de Şehzadebaşı’nda Tulumbacıbaşı Konağı’nda “Tıphane” ve “Cerrahpaşa” adlarıyla kurulmuştu. Dört yıllık Tıphane’yi bitirenler kara ve deniz ordularında, kıtalarda, askeri hastanelerde görev almaktaydılar. 1831’de Topkapı Sarayı’na, 1839’da Galatasaray’a taşınan bu mektebin öğretim programları daha da geliştirilmiştir. Ancak 10 sene sonra 1849’da Tıbbiye Okulu aletleri ve kütüphanesi ile beraber yanmış, dermesinin önemli bir bolümü yok olmuştur. Daha sonra kütüphanesi yeniden kurulmuştur.

1903’e kadar çeşitli yerlerde öğrenim yapan tıp fakültesi 1903’te bugünkü Haydarpaşa Lisesi’nin bulunduğu yere taşınmış ve 1867’de kurulan Mülki Tıbbiye ile birleşerek “Tıp Fakültesi” adı altında hizmet vermeye devam etmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi, bugün klinik ve kürsüleriyle beraber Çapa’da yer alır. Fakültenin tarihsel gelişme süreci içinde günümüzde(2009 yılına göre) 26 anabilim dalı kütüphanesinin varlığı tespit edilmiştir. Fakülte merkez kütüphanesinin “Hulusi Behçet Kitaplığı” yanında alt birim kütüphanelerinin kurulma nedeni, fakülte kürsü ve kliniklerin zaman içinde farklı yerde kurulması ve gelişme göstermesi, daha sonra da bunların Çapa’da toplanmasıdır. Böylelikle, başlangıçta dağınık bir sistem içinde yer alan klinik ve kürsüler, Çapa’da bugünkü yerlerini almasıyla bir merkezde toplanmıştır.


Kütüphaneciye Danışmak İçin ;

kozturk@istanbul.edu.tr itfkutuphane@istanbul.edu.tr

Web Üzerinde Katalog Tarama ve Kütüphane Kaynaklarına Erişim​

Kütüphanemizdeki hem elektronik hem de basılı yayınlara Hulusi Behçet Kütüphanesi ana web sayfası üzerindeki

Kütüphanemize gelen tüm kaynakların bibliyografik künyeleri “ SirsiDynix” isimli  kütüphane paket programına input edilerek taramaya sunulmaktadır. Geleneksel kart erişim sistemi 2001 yılına kadar devam etmiş, satın alınmış olan Ufuk Kütüphane Otomasyon Yazılımı” ile aynı yıl sona ermiştir. Böylece, tüm yayınların  bibliyografik kayıtları 2001-2012 yılları arasında  “Ufuk” kütüphane otomasyon programı üzerinden araştırmacıların erişimine açık idi.  Ancak Üniversitemiz, 2012 yılında “ SirsiDynix” isimli bir kütüphane paket programı satın almıştır.  Dünya üzerinde her noktadan kütüphanemize ulaşılmasını sağlayan program, kütüphanemizde 2013 yılında tam olarak kullanılmaya başlamıştır.  Bu programla, öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarını evlerinde okumaları için online ödünç verme olanağı da sağlanmıştır.  Ödünç verme 2013 yılının mart ayında başlatılmıştır. Bilgisayarda taranan yayınlarımızın 15 yıl öncesine kadar basılmış olanları, kapalı depoda tutulmaktadır. Sonraki yıllara ait olanlar anında erişilecek şekilde, açık rafta hizmete sunulmaktadır.  Tüm yayınlarımız  Kütüphane Güvenlik Sistemi ile korunmakta olup, çıkışta manyetik kapı ile denetim gerçekleştirilmektedir.

Yararlanma İlkeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kitaplığı’nın çalışma saatleri öğretim üyeleri ve öğrenci seksiyonu 08.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.  Etüd salonlarımız 24 saat açıktır. Evlere götürmek üzere ödünç kitap alınabilir. Ayrıca  E- mail yoluyla( itfkutuphane@istanbul.edu.tr  ve kozturk@istanbul.edu.tr ) kütüphanemize başvurularak bilgi ve belge sağlanabilir.  Mesai saatlerinde, telefon ile bilgi alarak da yararlanmak mümkündür.

Kütüphaneden;

•    Kütüphanede okuyarak,

•    Fotokopi çektirerek,

•    Yayın taraması yaparak,

•    Kütüphaneler arası işbirliği sonucu yayın getirterek,

•    Internet kullanarak,

•    Evlere ödünç kitap götürerek;

Hulusi Behçet Kütüphanesi Ödünç Verme Kuralları

• İstanbul Tıp Fakültesi mensuplarıdışında kimseye ödünç verilmez.

• Nadir Eserler, Tezler, Danışma Kaynakları(sözlük, ansiklopedi v.b.) türü yayınlar ve dergiler ödünç verilmez.

• Öğretim görevlilerine  15 gün süre ile  5 adet, öğrencilere ise 15 gün süre ile 3 adet kitap ödünç verilebilir. Daha sonra istenirse rezervasyon olmamak şartı ile iki kez 15 gün süre ile uzatma yapılabilir.

• Süresinde teslim edilmeyen kitaplar için uyarı yazılır ve geciken her gün için para cezası alınır.

• Etüd Salonlarımız; Fakültenin öğrencileri için 24 saat açıktır.

Kurum dışından gelen araştırmacılar için İstanbul Üniversitesi Yararlandırma İlkeleri’nde belirlenen ilkeler uygulanır.

Bilgisayar Salonu

Kütüphanemiz internet salonunda bulunan bilgisayarlardan hafta içi 08.00-24.00 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri yararlanmaktadır. Öğrencilerimiz internet salonundan yararlanmak için görevlilerden kimlik karşılığı AKTİVASYON KODU almak zorundadır. Kullanım ücretli değildir.

Derme

“Hulusi Behçet Kitaplığı”nda, kuruluş amacına uygun olarak tıp ve sağlık bilimleri alanında derme (kitap, dergi, tez, e-tez, e-veritabanı) mevcuttur.

Kütüphanemizdeki, açık rafta hizmete sunulan son 15 yıla ait olan kitaplar, LC (Library of Congress) Sınıflandırma Sistemi içindeki tıp konu başlıkları baz alınarak, NLM (National Library of Medicine) tarafından tıp kütüphaneleri için geliştirilmiş olan sınıflama  sistemine göre düzenlenmiştir. AACR (Anglo American Cataloging Rules)‘ye göre de bibliyografik künyeleri oluşturulmuştur. Süreli yayınlar ve dergiler kütüphane programının Süreli yayınlar Modülü üzerinde bulunan kataloglama ve izleme alanına kaydedilir. Basılı dergiler depoda, Yabancı ve Türkçe olarak iki gruba ayrılmıştır.  İlgili yayınlar,  önce konuya göre sonra kendi içinde dergi adına göre alfabetik yerleştirilmiştir. Yüzyılımızın getirdiği olanaklar nedeniyle son yılllarda basılı süreli yayın aboneliği sona ermiştir. Bu yüzden yeni e-aboneliklerimiz sayesinde, e- yayınlarımız, Elektronik Veri Tabanları ve Bağımsız E-dergi Aboneliği yoluyla  hem İÜ Merkez Kütüphanesi  hem de  Fakülte Kütüphanemizin web sayfası üzerinden tüm üniversitemiz mensuplarına hem kampüs içinden hem de dışarıdan erişime açıktır.

Ayrıca Fakültemizde yapılan uzmanlık tezleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsünden gelenler ile birlikte tasnif edilerek, kütüphanemizde kullanıma sunulmaktadır.

Bina Mimari Yapısı ve Yerleşim Planı

Her bir katı 5000 m2 alan ve 3 katlı yapıya sahip olan kütüphanemizde; 2 adet giriş-çıkış kapısı, 450 kişilik kapasiteli öğrenci okuma salonu, 100 kişilik intern okuma salonu, 20 kişilik tez odası, 10 adet büro odası, 275 m2 alana sahip kitap ve dergi deposu ve 66 kişilik internet salonu bulunmaktadır. Son dönemde, Fakültenin yeniden inşa edilmesi kapsamında, bir çok akademik birim kütüphane binası içine yerleştirilmiştir. Bunun yanında bazı odalarımız öğrencilerin dersleri için de kullanılmaktadır.  Ayrıca binada Tıp Eğitimi Anabilim Dalının 3 adet beceri laboratuarı, simüle hasta muayene odaları ve Etik Kurul da bulunmaktadır.

İÜ Kütüphaneleri Entegre Kütüphane Sistemi Taraması

Tam Metin Elektronik Yayın Taraması

Türkiye Makale Taraması

Elektronik Kitaplara Erişim ( Yayıncı Firma İsimlerine Göre)

OverDrive Elektronik Kitap Talep Etme / İndirme(Download)

Web of Sicence Citation Indexes(Uluslararası Atıf Dizini Taraması)

Türkiye Atıf Dizini Taraması

Kampüs Dışında Ve Evden Erişim

Endnote

Pubmed

Yeni Abone Elektronik Kitaplar

Micro Medex Bilgi Bankası

Uptodate Tıp Veri Tabanı

Kablosuz İnternet (Eduroam) Ağına Bağlanmak İçin

İÜ Kütüphaneleri Toplu Katalog Tarama

İÜ Kütüphaneleri Entegre Kütüphane Sistemi Taraması

Elektronik Tez Listesi

İstanbul Üniversitesi E-Dergileri

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Tıp Fakültesi Bülteni

Kitap Listesi

Tez Listesi


İNTİHAL İZLEME

Ithenticate Lisans Anlaşması Ekual

Program Doğrudan Akademik Yayınların Değerlendirilmesi İle İlgili (Öğrenci Ödevleri Hariç) Kapsamlı Bir Akademik İçeriğe Sahiptir. Makale, Ders Kitabı, Ders Materyalleri, Proje Teklifleri, Doktora Ve Yüksek Lisans Tezlerinin Karşılaştırmasını Ve Benzerlik Analizlerinin Yapılmasını Sağlamaktadır.Programı Kullanmak İsteyen Akademisyenlerimizin Erişim Tanımlamaları İçin E-Bilgi@İstanbul.Edu.Tr Adresine “Ünvan, Bölüm, Ad, Soyad, Telefon Ve Kurumsal Elektronik Posta” Adreslerini Bildirmeleri Gerekmektedir.

Hızlı Kullanım Kılavuzu (Tr)

Ith Datasheet Academic

Ith Datasheet General

İthenticate Qs Guide

İthenticate User Manual

İthenticate Summary