Mezuniyet Öncesi Eğitim Akreditasyonu

İstanbul Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi ilk kez 2013’te “Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (TEPDAD) tarafından 6 yıl geçerli olacak şekilde akredite edilmiş, 2016’da yapılan ara değerlendirmede “Tam Akreditasyonun Devamı” kararı alınmıştır.

Akreditasyonun 2019’dan sonra da kesintisiz devam edebilmesi için 07.02.2018’de TEPDAD’a yeniden başvurulmuş ve başvurumuz kabul edilmiştir. Yeni akreditasyon sürecinin ilk aşaması olarak Fakültemiz 22 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. İskender Sayek başkanlığında 3 kişilik bir ekip tarafından ziyaret edilerek bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Öz Değerlendirme Kurulu tarafından yeni öz değerlendirme raporunun hazırlanması ile ilgili çalışmalar 29.03.2018 tarihinde yapılan ilk toplantı ve alt kurulların belirlenmesi ile başlamıştır.

Dekan

Prof. Dr. Bahauddin Çolakoğlu

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Ümit Dilber Mutlu

ÖDR Koordinatörü

Doç. Dr. Ayşe Palanduz

ÖDR Koordinatör Yardımcısı

Prof.Dr.Firdevs Baş

Koordinatör Üyeler

1

Prof. Dr. Akif Karan

İç Hastalıkları AD

2

Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk

İç Hastalıkları AD

3

Prof. Dr. Serkan Orhan

Kulak Burun Boğaz AD

4

Prof. Dr. Semra Abbasoğlu

Tıbbi Biyokimya AD

5

Prof. Dr. Nerses Bebek

Nöroloji AD

6

Prof. Dr. Cem İbiş

Genel Cerrahi AD

7

Prof. Dr. Bülent Ahıshalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

8

Prof. Dr. Arif Dönmez

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji AD

9

Prof Dr Özden Boral

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

10

Prof. Dr. Nilüfer Gözüm

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

11

Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz

Dönem 1 Koordinatörü

12

Prof. Dr. Ayşin KALE

Dönem 2 Koordinatörü

13

Prof. Dr. Hasan Kudat

Dönem 3 Koordinatörü

14

Prof. Dr. Aytaç Öncül

Dönem 4 Koordinatörü

15

Prof. Dr. Atahan Çağatay

Dönem 5 Koordinatörü

16

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Dönem 6 Koordinatörü

17

Doç. Dr. Serkan Kuyumcu

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

18

Prof. Dr. Nilgün Sema Genç

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı

19

Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan

İngilizce Tıp Programı Koordinatörü

20

Doç. Dr. Tzevat Tevfik

Üroloji AD

21

Doç. Dr. Semen Önder

Tıbbi Patoloji AD

22

Doç. Dr. Handan Akçakaya

Biyofizik AD

23

Doç. Dr. Çiğdem Çınar

Tıbbi Biyoloji AD

24

Doç. Dr. Beyza Özçınar

Genel Cerrahi AD

25

Doç. Dr. Züleyha BİNGÖL

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

26

Doç. Dr. Ali İlke Gürses

Anatomi AD

27

Doç. Dr. Ali Erşen

Ortopedi ve Travmatoloji AD

28

Doç. Dr. Alev Yılmaz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

29

Doç. Dr. Algün Polat Ekinci

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

30

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem Bilal Karaayvaz

Kardiyoloji AD

31

Uzm. Dr. Bengisu Mirasoğlu

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik AD

32

Uzm. Dr. Selçuk Erdem

Uzman temsilcisi

33

Uzm. Dr. Levent Aydemir

Kulak Burun Boğaz AD

34

Uzm. Dr. Ömer Berköz

Plastik Cerrahi AD

35

Uzm. Dr. Özgür Demir

Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

36

Uzm. Dr. Selman Emirikçi

Genel Cerrahi AD

37

Dr. Mehmet Çoban

Tıpta Uzmanlık Öğrenci Temsilcisi

38

Dr. Yusuf Yeşil

Tıbbi Biyokimya AD

39

Dr. Onur Tosun

Tıbbi Biyokimya AD

40

Dr. Alper Şükrü Kendirci

Ortopedi ve Travmatoloji AD

41

Dr. Mürsel Haspulat

Çocuk Cerrahisi AD

42

Dr. Ceylan Köksal

Spor Hekimliği AD

43

Dr. Rana Günöz Cömert

Radyoloji AD

44

Dr. Yusuf Özdemir

Mezun

45

Ayşe Demir

Öğrenci İşleri Şefi

46

Oya Vatansever

Ölçme Değerlendirme sekreteri

47

Gülen Kuru

Öğrenci İşleri sekreteri

AKREDİTASYON ANABİLİM DALI TEMSİLCİLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

 

Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES

Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç.Dr.Handan Akçakaya

Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN

Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Hüsniye BİRMAN

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Bülent AHISHALI

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Semra ABBASOĞLU

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof Dr Özden Boral

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Çiğdem ÇINAR

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof.Dr. Zeynep SOLAKOĞLU

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı  

Doç. Dr. Hakan ERTİN

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç.Dr.Ayşe PALANDUZ

Adli Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nusret SOYLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY, Doç.Dr.Alev YILMAZ

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doç.Dr.Algün POLAT EKİNCİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe KARAN

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Züleyha BİNGÖL

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hülya GÜL

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr.Hasan KUDAT

İnfeksiyon Hastalıkları.ve Klinik İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Oral ÖNCÜL

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem Bilal KARAAYVAZ

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serkan Kuyumcu

Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nerses BEBEK

Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erhan ERTEKİN

Radyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Artür SALMASLIOĞLU

Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Dr.Öğr.Üyesi Kamuran İBİŞ

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şamil Aktaş

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Safinaz YILDIZ

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Arif DÖNMEZ

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Pınar YAMANTÜRK ÇELİK

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Oya UYGUNER

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

 

Ağız Yüz ve Çene Cerr. Anabilm Dalı  

 

Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet İlke BÜGET

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Feryal GÜN SOYSAL

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. A. Cem İBİŞ

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Murat KARA

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilüfer GÖZÜM

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Onur Selçuk GÖKSEL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doç.Dr.Cenk YAŞA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr.Kadir Serkan ORHAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.Aydın AYDOSELİ

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ali ERŞEN

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ekrem YAVUZ ve Doç. Dr. Semen ÖNDER

Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Prof.Dr.Rifat Atilla ARINCI

Üroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tzevat TEVFİK

1. AMAÇ VE HEDEFLER
2. EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI VE İÇERİĞİ

Prof. Dr. Özden Boral

Prof. Dr. Hasan Kudat

Prof. Dr. Serkan Orhan

Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk

Prof. Dr. Elif Kocasoy Orhan

Doç. Dr. Ali İlke Gürses

Doç. Dr. Hakan Ertin (Tarihçe)

Dr. Mehmet Çoban

Dr. Onur Tosun

Dr. Selman Emirikçi

Öğr. Seher Verili

Ayşe Demir

3. ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Sema Genç

Prof. Dr. Aytaç Öncül

Prof. Dr. Cem İbiş

Doç. Dr. Alev Yılmaz 

Dr. Mürsel Haspulat

Öğr. Kazım Bozkuş

Gülen Kuru

4. ÖĞRENCİLER

Prof. Dr. Ayşin Kale

Prof. Dr. Atahan Çağatay

Doç. Dr. Çiğdem Çınar

Doç. Dr. Semen Önder

Uzm. Dr. Ömer Berköz

Dr. Yusuf Yeşil

Dr. Soner Karaali

Öğr. Mert Burak Koçi

Öğr. Sena Karadeniz

İbrahim Kaya

5. PROGRAM DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Arif Dönmez

Doç. Dr. Handan Akçakaya

Doç. Dr. Beyza Özçınar

Doç. Dr. Tzevat Tevfik

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bilal Karaayvaz

Dr. Ceylan Köksal

Öğr. Ali Solmaz

Öğr. Muhammet Emin Durmuş

Öğr. Bahadır Aydemir

Oya Vatansever

6. AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. M. Akif Karan

Prof. Dr. Semra Abbasoğlu

Prof. Dr. Bülent Ahıshalı

Doç. Dr. Ali Erşen 

Uzm. Dr. Özgür Demir

Dr. Rana Günöz Cömert

7. ALTYAPI VE OLANAKLAR
8. ÖRGÜTLENME, YÖNETİM VE YÜRÜTME

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan

Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz

Doç. Dr. Züleyha Bingöl

Uzm. Dr. Selçuk Erdem 

Uzm. Dr. Levent Aydemir

Dr. Alper Şükrü Kendirci

9. SÜREKLİ YENİLENME VE GELİŞİM

Prof. Dr. Nerses Bebek

Prof. Dr. Nilüfer Gözüm

Doç. Dr. Algün Polat Ekinci

Doç. Dr. Serkan Kuyumcu

Uzm. Dr. Bengisu Mirasoğlu

Dr. Yusuf Özdemir

Öğr. Onur Taşar

Öğr. Büşra Ban

Öğr. Reyhan Akas

2018-ÖDR Hazırlama Kılavuzunu Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ