Cerrahi Tıp Bilimleri

Akademik Kadro

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalları

1. AlgolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Gül KÖKNEL TALU
2. Yoğun BakımBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Perihan ERGİN ÖZCAN


TARİHÇE

1967 yılında Anestezi ve Reanimasyon Kürsüsü olarak kurulmuştur. İlk başkanlığına anestezi bünyesinde profesör ünvanlı öğretim üyesi olmadığı için Genel Cerrahi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp getirilmiş, ancak kürsü yönetimi Doç.Dr. Faruk Or tarafından yapılmıştır. Doç.Dr. Cemalettin Öner’ in de kürsüye atanmasıyla öğretim üyesi sayısı ikiye çıkmış 1971 yılında profesörlüğe yükseltilen Cemalettin Öner kürsü başkanlığına getirilmiştir. Bu tarihte kürsüde iki öğretim üyesi yanı sıra bir uzman ve dokuz asistan görev yapmaktaydı.

Prof.Dr. Cemalettin Öner’in kürsü başkanlığında bulunduğu 1971-1988 dönemi anabilim dalımızın tarihinde kurumlaşma, altyapı oluşturulması ve modernizasyon yönünde büyük atılımların yapıldığı dönemdir.  Prof.Dr. Cemalettin Öner 1971 yılında Fakültemizin ilk yoğun bakım ünitesini kurmuş,  geliştirmiş ve döneminin en üst düzey servisi haline getirmiştir. Akademisyen, uzman, asistan yoğun bakım hemşiresi ve yardımcı personel kadrolarının eğitiminin yanı sıra ülkenin en geniş yazılı kaynaklarına sahip kürsü kütüphanesi de bu dönemde kurulmuştur.  1988 yılında Prof.Dr. Cemalettin Öner’in emekli olmasıyla boşalan Anabilim Dalı başkanlığına onun öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kutay Akpir atanmıştır. 21 yıl Anesteziyoloji Anabilim Dalı başkanlığında başarı ile görev yapan  Prof.Dr. Kutay Akpir 2009 yılında  emekli olmuştur. 2009 yılında Anabilim Dalı başkanlığına Prof Dr. Lütfi Telci seçilmiştir. Altyapısı, kadrolaşması ve ihtisaslaşması tamamlanmış yeterli birikim ve deneyimlere sahip anabilim dalımızda 1990 yılında ülkemizin ilk yataklı Ağrı servisi açılmıştır.

adsiz

Anabilim Dalımız bilimsel gelişme süreci içinde kurumsallaşmasını tamamlayarak 1990 yılında Algoloji Bilim Dalı ve 2005 yılında Yoğun Bakım Bilim Dalı’nın kurulmasını gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi’nin tüm cerrahi bilim dallarında ait 35 ameliyathanede ve ameliyathane dışı çeşitli tanı ve tedaviye yönelik girişimlerde anestezi uygulamaları sürdürülmekte yıllık yaklaşık yirmibeşbin hasta bu yolla hizmet almaktadır. 21 yataklı yoğun bakım ünitesi yılda 1000-1200 hastayı kabul etmektedir. Ayrıca Nöroşirurji Yoğun Bakım ünitesi , Acil Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi ve Otopedi ve Travmatoloji Yoğun Bakım ünitesi Anabilim Dalımız öğretim üyeleri ve uzmanlarının ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve uzmanlarıyla işbirliği içerisinde sevk ve idare edilmektedir. 1990 yılında Anestezi Polikliniği açılarak günü birlik hastaların ve yatış öncesinde anestezi muayeneleri yapılmaya başlanmıştır.


MİSYON VİZYON

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
Mezuniyet öncesi eğitimde, 1.sınıf öğrencilerine acil yardım dersleri ve 5. sınıf öğrencilerimizin 6 haftalık Anesteziyoloji Anabilim Dalı rotasyonları yer almaktadır. Bu rotasyon içinde öğrencilerimize anesteziyoloji’nin temel bilgileri, acil ve kritik hastalara yapılması gerekli tedavilerin teorik bilgileri, kardiyo pulmoner resüsitasyonun teorik ve pratik uygulamalarını, ağrı biliminin temel bilgileri ve genel tıp bilgisi içinde yer alan önemli konulara ilişkin derslerimiz bulunmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Mezuniyet sonrası eğitim programlarımız içinde, asistan ve uzmanlarımıza yönelik haftalık sabah seminerlerimiz, aylık akşam toplantılarımız, yoğun bakım kurslarımız, ileri kardiyopolmoner resüsitasyon kurslarımız ve rejyonel anestezi blokajı kurslarımız bulunmaktadır.

HİZMETLER

2001 yılında başlayan ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz Yoğun Bakım Hemşire Sertifika programını yılda 2 kez ve İlk Yardım Eğitimcileri Eğitimi Sertifika programını gereğinde anabilim dalı öğretim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır.
2008–2009 yılları arasında Anabilim Dalımızda Uluslar arası 10, Ulusal 7 makale yayınlanmıştır.

Yıllık ameliyat sayısı 20550 yıllık yoğun bakım hasta sayısı 1190 yıllık anestezi poliklinik hasta sayısı 39000 yıllık ağrı kliniği yatan hasta 395 ve poliklinik hasta sayısı 3900 yıllık kan gazları laboratuar tetkik sayısı 55000 dir.

İLETİŞİM

Tel+90 212 531 31 26
Tel 2+90 212 631 87 67
Fax+90 212 533 20 83
E-postaitfanesteziyoloji@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.itfanestezi.org/

Akademik Kadro


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 1952 yılında, Prof. Dr. Bülent Tarcan tarafından kurulmuş, ülkemizin ilk ve en köklü beyin ve sinir cerrahisi kliniklerinden biridir.

Genel cerrahi doçenti olarak İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan ve İngiltere’de Prof. Northfield’in yanında nöroşirürji eğitimi alan Prof. Dr. Bülent Tarcan, II. Cerrahi Kliniği içinde bir beyin ve sinir cerrahisi servisi oluşturarak günümüzdeki kliniğin temellerini atmıştır.

Kısıtlı olanaklara  rağmen, yılgınlık göstermeden ve fedakarlıklarla pek çok kranyal ve spinal ameliyat sistemli bir şekilde 1952 yılından,  ‘’Profesörler Kurulu’’ kararı ile bağımsız bir ‘’kürsü’’ haline dönüştüğü 13 Nisan 1968 yılına kadar, 2. Cerrahi Kliniği içinde yapılmıştır.

1969 yılında Nöroşirürji Kürsüsü’ne, genel cerrahi ihtisası sonrası İngiltere Glasgow’da nöroşirürji eğitimi almasının ardından yurda dönen, Dr. Umur Kaya, takiben Amerika’da Prof. Paul Bucy’nin yanında nöroşirürji ihtisası yaptıktan sonra yurda dönen Prof. Dr. Hüsamettin Gökay ve başasistan olarak klinikte çalışmaya başlayan Dr. Beyhan Özden katılmıştır. Daha sonra ihtisas yapmak üzere kliniğe alınan Dr. Cengiz Aslan, Dr. M. İnan Turantan, Dr. Kıraç Türker ve Dr. Ali Tuncay Canbolat’la da kürsü eğitim kliniği halini almıştır.

1976 yılından sonra beyin ve sinir cerrahisi kliniği, bir zamanlar “Regie” idaresine, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesi III. Dahiliye Kliniğine ev sahipliği yapan ve şu anda Spor Hekimliği ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın bazı ünitelerini barındıran binaya,1982 yılında ise Nöroloji Anabilim Dalı ile birlikte ‘’Nörolojik Bilimler Merkezi’’ olarak inşa edilen ve halen  hizmet vermeye devam ettiği binaya taşınmıştır.

Bu binada zamanın anlayışına uygun ileri nöroradyoloji (bilgisayarlı tomografi, anjiografi ve miyelografi) üniteleri, ameliyathane ve nöroyoğun bakım donanımı olan ve Nöroloji Anabilim Dalı ile iç içe çalışan bir merkez oluşturulmuştur. Ameliyathane ve yoğun bakım bölümleri 2000 yılında tamamen yenilenerek klinik, fiziki ve teknolojik gelişmeler açısından güncel hale getirilmiş, 2008 yılında intraoperatif bilgisayarlı tomografi ve nöronavigasyon sistemleri tıbbi cihaz parkına eklenmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 2006 tarihinde Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği (EANS) uzmanlık tavsiye ve akreditasyon alt-komitesi(JRAAC) tarafından denetlenmiş ve uzmanlık eğitimi açısından Avrupa Birliği’ne akredite olmuş, akreditasyon 2015 yılında yenilenmiştir.


MİSYON VİZYON

Misyonumuz;
Kliniğimizin ana amacı; tıp ve uzmanlık öğrencisi eğitiminde dünya standartlarını yakalamak, hastalara 3. Basamak sağlık hizmetini mümkün olan en iyi ve güncel tedavi seçenekleri ile sunmaktır. Önceliğimiz, hizmet hastanesi mantığı ile hareket edip fazla hasta sayısına ulaşmak değil, tedavisi zor ve yaygın olmayan, ileri teknik ve beceri gerektiren tedavi yöntemlerini ülkemizin hizmetine sunmaktır.

Ayrıca alanımızdaki yeni gelişmeler takip edilmekte, tedavi hizmetlerinin yanında bilimsel araştırmalarla da akademik dünyada ön sıralarda yer almak için gayret göstermekteyiz.

Vizyonumuz;

Beyin ve sinir cerrahisi alanında ‘’en iyi’’ ye ulaşmak için çalışmak, bilgi üretmek ve ve ürettiğimiz bilgiyi halkımız ve akademik dünya ile paylaşmak temel vizyonumuzdur.

EĞİTİM

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Mezuniyet öncesi

Kliniğimizde Tıp Fakültesi öğrencileri 5. sınıfta 10 saat süren kısıtlı eğitimleri süresince teorik eğitim almaktadırlar. Teorik ders olarak; Merkezi Sinir Sistemi Kan Dolaşımı, Kafa İçi Basınç Artması Sendromu, Medulla Spinalis Travmaları, Disk Hernileri, Kafa Travmaları, Hidrosefali, Cerrahi Serebrovasküler Hastalıklar, Kafa İçi Urları, Santral Sinir Sistemi Konjenital Malformasyonları, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Medulla Spinalis Bası ve Urları, Streotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Periferik Sinir Cerrahisi, Nöroendokrin Cerrahisi konuları anlatılmaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi için tanımlanmış pratik ders saati olmamakla birlikte istekli öğrencilerin ameliyatları izlelemelerine, polikliniklerde  ve yatan hastalarda nörolojik muayene yapmalarına ve acil konsültasyonlarına gözlemci olarak katılımlarına olanak sağlanmaktadır.

Öğrenciler talepleri halinde son sınıfta seçmeli stajlarını kliniğimizde yapabilir ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlığı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirler.

 Mezuniyet sonrası

Uzmanlık Eğitim Programı

Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) ile uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan asistanlar 5 yıl süren eğitimleri boyunca TUKMOS tarafından yayınlanan çekirdek beyin ve sinir cerrahisi eğitim programı (versiyon 2.1) ve Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği’nce(EANS) belirlenen eğitim programı (EANS JRAAC 2015/34) temelinde ancak bu programların da ilerisinde eğitime tabi tutulurlar. İlk yıllarında; klinik adaptasyon ve rutin servis işlerinin takip etmeleri, seminer ve derslere katılmak suretiyle ana nöroşirürji konularında genel bilgi sahibi olmaları ve de bazı temel nöroşirürji prosedürlerini yapmaları sağlanır. İkinci yılda; Kranyotomi açılması ve kapanması ve travma cerrahisi ameliyatlarını yapmaları, poliklinik hizmetlerini yerine getirmeleri, Nöroloji ve Patoloji ve Anestezi gibi diğer daha kısa rotasyonları tamamlamaları, klinik ve deneysel araştırma projelerinde yer almaları amaçlanır. Üçüncü yılda; Acil Cerrahi rotasyonunu ve  Nöroradyoloji rotasyonunu tamamlayan asistanlardan artık kıdemli asistan olarak majör nöroşirürjikal vakalarda birinci asistans yapabilmesi ve nöroşirürjikal bir vakada değerlendirme ve ameliyat planlamasını yapabilecek halde olması beklenir. Sonraki yıllarda şef asistan statüsünde olan asistanlara klinik ve cerrahi işlerde ana sorumluluk verilir ve yakın gözlem altında pediatrik, nörovasküler, kafa tabanı ve fonksiyonel nöroşirürji vakaları yaptırılır.


HİZMETLER

Kliniğimizde yılda 1000’in üzrinde ameliyat yapılmakta, 5000’in üzrinde hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Yatak doluluk oranı her dönemde % 100 seviyesinde seyretmektedir.

Her gün 3 ameliyathane odası ile hizmet verilen ameliyathanemizde 3 adet cerrahi mikroskop(1 adet Leica, 2 adet Zeiss), 2 adet marka Nöroendoskop(Karl Storz),  intraoperatif bilgisayarlı tomografi cihazı, nöronavigasyon cihazı, nöromonitorizasyon cihazı  ve doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca nöroyoğun bakım ünitemiz yataklarımızdan biri de epilepsi cerrahisi için video EEG cihazı ile donatılmıştır.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ

 ULUSAL

Kliniğimiz, ülkemizde faaliyet gösteren Türk Nöroşirurji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin hem yönetimine hem de bilimsel faaliyetlerine aktif şekilde katkı sağlamaktadır.

ULUSLARARASI

Kliniğimiz Avrupa Nöroşirurji Birliğine ilk akredite olan kliniklerdendir ve akreditasyonu halen devam etmektedir. Çeşitli ülkelerden beyin ve sinir cerrahisi konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrenci, asistan ve akamedisyenler bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kliniğimizi ziyeret etmektedirler.


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

ÖZEL İLGİ ALANI

Öğretim üyelerimiz Nöroşirürji disiplini içinde yer alan konuların tümüne hakim olmaları ve uygulamalarının yanı sıra, Dr. Orhan Barlas ağrı cerrahisi, hidrosefali, nöroonkolojiye, Dr. Nail İzgi nöroşirürjikal onkoloji, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve vasküler cerrahiye, Dr. Faruk Ünal spinal cerrahi, kranyovertebral kavşak cerrahisi, vasküler cerrahi, kafa tabanı cerrahisi, Dr. Kemal Hepgül ağrı cerrahisi, pediatrik nöroşirürji ve konjenital malformasyonlara, Dr. Altay Sencer epilepsi cerrahisi, pediatrik nöroşirürjiye özellikle ilgi duymaktadır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

LABORATUVAR

PROJELER

Ulusal projeler

Uluslararası projeler

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00 - 32399
 +90 212 631 16 18
Fax+90 212 534 02 52
Web- adresiwww.itfnorosirurji.com

Akademik Kadro

Çocuk Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk ÜrolojisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hüseyin ÖZBEY


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 6 Eylül 2003 tarihinde, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'na bağlı olarak, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ise 20 Mayıs 2003 tarihlerinde kurulmuştur. Öğretim üyelerinin yabancı ülkelerde eğitim ve hizmet sertifikaları vardır ancak anabilim dalımızın uluslararası akreditasyonu yoktur.

Kliniğimizde yenidoğan cerrahisi, pediatrik onkolojik cerrahi, pediatrik gastroentero-hepatik cerrahi, üst ve alt üriner sistem cerrahisi, endokrin cerrahisi ve cinsel gelişim sorunlarına bağlı ürogenital sistem anomalilerin düzeltilmesi, laparoskopik ve endoskopik cerrahi uygulanmaktadır. Acil ve elektif hastalar için randevusuz çalışan bir ameliyathanemiz, bir polikliniğimiz, 30 yataklı (4 küvöz, 2 yoğunbakım yatağı dahil) servisimiz ile hizmet vermekteyiz.

Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğine göre Genel Cerrahi, Patoloji, Anestezi, Ortopedi, Üroloji rotasyonları ile beş yıl süren tıpta uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Her akademik yıl boyunca uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin katılımı ile her Çarşamba saat 08.00-09.00 arasında eğitim toplantıları (seminer, olgu sunumu, mortalite, morbidite) düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca haftalık ve aylık olarak pediatrik onkoloji, pediatrik enfeksiyon, pediatrik endokrinoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik acil ve yoğunbakım, pediatrik gastroenteroloji toplantıları yapılmaktadır. Kliniğimizde üç öğretim üyesi (profesör), bir uzman, beş uzmanlık öğrencisi (asistan) görev yapmaktadır. Onbeş hemşiremiz, on hastabakıcımız ve dört memurumuz görev yapmaktadır. Kliniğimiz kurucularından iki öğretim üyesi (Prof Dr Alaaddin Çelik ve Prof Dr Tansu Salman) emekli olmuştur.

Sertifika programları ve uzmanlık eğitim programı mezuniyet öncesinde bildirilmiştir. Tıp öğrencileri için 3.sınıfta kliniğe giriş 2 ders ve 5.sınıf için senede 14 kez tekrarlanan 5 gün kuramsal ve uygulamalı imza karşılığı katılımın sağlandığı sonunda sınavın yapıldığı öğrenci eğitimi sağlanmaktadır.

MİSYON VİZYON

MİSYON

Hekimliğin temel kurallarına göre çocuk yaş grubundaki hastalara acil ve elektif koşullarda cerrahi sağlık hizmeti vermek, prenatal tanı ile yenidoğan cerrahisinde tanı-transport ve tedavi gecikmelerini önlemek, uygun vakalarda önleyici tedavi yapmak, fakültemizde son yıllarda gereksinimi artan çocuk organ transplantasyonuna katkıda bulunmak.

VİZYON

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanlarında öncü kurum olmak.

EĞİTİM

MEZUNİYET ÖNCESİ
Her Çarşamba saat 08.00-09.00 arası seminer, mortalite-morbidite ve vaka toplantısı yapılmaktatır. Ayrıca haftalık ve aylık kliniklerarası periyodik pediatrik onkoloji, pediatrik infeksiyon, pediatrik endokrinoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik acil ve yoğunbakım, pediatrik gastroenteroloji toplantıları yapılmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI
Aylık Marmara Bölge Toplantısı (her ayın ilk Salı günü) Baltalimanı Sosyal Tesisleri

HİZMET

Çocukların cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

KONSÜLTASYON

Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalının tüm bölümleri, Nöroşirürji, Ortopedi, Kalp Damar Cerrahisi, Üroloji, Plastik Cerrahi Anabilim Dallarına fakülte içinde (gelecekte Esnaf Hastanesi’nde) konsültasyon hizmetimiz vardır.

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 22
Dahili+90 212 414 20 00 - 32265
Fax+90 212 414 22 59
E-postaitfcocer@istanbul.edu.tr


Akademik Kadro

TARİHÇESİ

1939 senesinde Yukarı Gureba (bugünkü Çapa klinikleri), hastane haline getirildi. Önce II.Şirurji ‘nin bir servisi açıldı ve ardından 1942’de cerrahi kliniklerinin tümü ve Dahiliye nakledildi.Daha sonra, Haseki’deki kliniklerinin tümü zamana yayılarak Yukarı Gureba’ya ve Cerrahpaşa’ya götürüldü.

1942 yılında:

I.Şirurji Cerrahpaşa’da

II.Şirurji  “Yukarı Gureba yani Çapa Klinikleri”ndedir.

Burhanettin Toker’in vefatı sonrasında , 1951’de yeni bir bölünme ile Tıp Fakültesinin Cerrahi kliniklerinin sayısı 4’e çıkartıldı.

I. ve III. Cerrahi klinikleri Cerrahpaşa’da,

II. Cerrahi ve resmi adı ile Tedavi ve Eksperimental (gayri-resmi adı ile IV. cerrahi) klinikleri ise yukarı Gureba Hastanesi’nde (Çapa’da) yer aldı.

I.Cerrahi Ord.Prof.Kazım İsmail Gürkan

II. Cerrahi Ord.Prof.Kemal Atay

III. Cerrahi Ord.Prof.Fahri Arel

IV. Cerrahi (Tedavi ve Eksperimental Cerrahi) Prof.Dr.Şinasi Hakkı Erel.

Doç.Dr.Halit Ziya Konuralp, Doç.Dr.Şinasi Güçhan ve Doç.Dr.Bülent Tarcan çalışmalarını II. Cerrahi’de sürdürdüler.Doç.Dr.Süleyman Dirvana, Prof.Dr.Şinasi Hakkı Erel’den boşalan Tedavi ve Eksperimental Cerrahi Kliniği direktörlüğüne getirildi.

1977’de yeni bir yasal düzenleme ile “ bir fakültede aynı adı taşıyan birden çok kuruluş olamayacağı için cerrahi ve iç hastalıkları kliniklerinin sayısı bire indirildi.

Böylece İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir tek cerrahi kliniği “Cerrahi Kürsüsü” oldu ve 1982 sonrasında bu oluşumun adı “ İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı” şeklini aldı.

Kliniğimizde görevli öğretim görevlisi sayısı 43 (tam gün 17, yarı zamanlı 26) , tıpta uzmanlık öğrencisi sayısı 45’tir.

Şu anda toplam yatak kapasitesi 224’dür.

Kliniğimizde yatan hasta sayıları; 2008 yılında 8669 ve 2009 yılında 8008’dir.

Kliniğimiz genel , branş  (gastrointestinal cerrahi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi,periferik damar cerrahisi) ve acil cerrahi polikliniklerinde 2008 yılında 44788, 2009 yılında 46304 hastaya hizmet verilmiştir.

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar; 2008 yılında 5367 ve 2009 yılında 5176’dır.

Kliniğimizde 7 cerrahi servisi, 4 cerrahi endoskopi birimi, 1 transplantasyon birimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi ve Araştırma Merkezi (İSTEM) birimleri ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Genel Cerrahi A servisinde ; endokrin ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi B servisinde ; gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi C servisinde ; meme ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi D servisinde ; hepatopankreatikobilier cerrahi ve karaciğer nakli,

Genel Cerrahi E servisinde ; endokrin ve gastrointestinal cerrahi,

Genel Cerrahi F servisinde ; periferik damar cerrahisi,

Genel Cerrahi G (Acil) servisinde ; travma ve acil cerrahisi,

Transplantasyon servisinde ; böbrek nakli,

Endoskopi birimlerinde ; gastroskopi, kolonoskopi, anal manometri, E.R.U.S., E.R.C.P. tetkikleri,

İSTEM merkezimizde ; sürekli tıp eğitimlerininin devamlılığı, hafatalık ve aylık toplantıların düzenlenmesi , mezuniyet öncesi ve sonrası kurs ve sertifika programlarının yürütülmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kliniğimiz Genel Cerrahi D servisinde 2008 yılında 29 ve 2009 yılında 35 hastaya karaciğer nakli yapılmış, Transplantasyon servisinde 2008 yılında 23 ve 2009 yılında 27 hastaya böbrek nakli yapılmıştır.

Kliniğimizce hazırlanmış 2008 yılında 98 ve 2009 yılında 90 makale ve yazı Pubmed’de yayınlanmıştır.

Kliniğimizin 2008 – 2009 yıllarında düzenlenmiş mezuniyet sonrası eğitim kursu ve kongreler;

Genel Cerrahi A Servisi ;

Temel Laparoskopik Cerrahi Eğitim ve Laparoskopik Kolesistektomi Kursu 2008

Temel Laparoskopik Cerrahi Eğitim ve Laparoskopik Kolesistektomi Kursu 2009

9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2009

Genel Cerrahi B Servisi ;

Ulusal Cerrahi Kongresi 2008

Gastrointestinal Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2008

12.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 2009

Genel Cerrahi C Servisi ;

Bahçeşehir Meme Kanseri Araştırma Programı

Meme Kanseri Konferansı 2008

Meme Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009

10. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2009

Genel Cerrahi D Servisi ;

Hepatobilier Cerrahi Kongresi 2008

Hepatobilier Cerrahi Kongresi 2009

Genel Cerrahi E Servisi ;

1. Ulusal Nöroendokrin Tümörler Kongresi 2008

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2008

8. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2009

1. Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu Kursu 2009

1. Laparoskopik Adrenalektomi Kursu 2009

1. Tiroid Kanserinde Boyun Disseksiyonu Kursu 2009

Genel Cerrahi G (Acil) Servisi ;

7. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 2008

10. Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Kongresi 2009

Kliniğimizin yürüttüğü sertifika programları ;

Genel Cerrahi B servisi endoskopi ünitesi birimi tarafından,  tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla endoskopik inceleme eğitiminin verilmesi,

İSTEM tarafından, tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla temel laparoskopik cerrahiye  ait bilgi ve becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programları yürütülmektedir.

Kliniğimizin yürüttüğü toplantılar ;

Medikoşirurji Konseyi (Genel Cerrahi – İç Hastalıkları ortak toplantısı) (Pazartesi günleri)

Gastrointestinal Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Salı günleri)

Klinik içi eğitim toplantıları (Çarşamba günleri)

Meme Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Cuma günleri)

Radyoloji toplantıları (Hafta içi hergün)

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

İSTEM tarafından, tıpta uzmanlık öğrencilerine ve mezuniyet sonrası eğitim programlarıyla temel laparoskopik cerrahiye  ait bilgi ve becerinin kazandırılmasına yönelik eğitim programları yürütülmektedir.

Kliniğimizin yürüttüğü toplantılar ;

Medikoşirurji Konseyi (Genel Cerrahi – İç Hastalıkları ortak toplantısı) (Pazartesi günleri)

Gastrointestinal Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Salı günleri)

Klinik içi eğitim toplantıları (Çarşamba günleri)

Meme Cerrahi – Onkoloji Konseyi (Cuma günleri)

Radyoloji toplantıları (Hafta içi hergün)

HİZMET

Şu anda toplam yatak kapasitesi 224’dür.

Kliniğimizde yatan hasta sayıları; 2008 yılında 8669 ve 2009 yılında 8008’dir.

Kliniğimiz genel , branş  (gastrointestinal cerrahi, meme cerrahisi, endokrin cerrahisi,periferik damar cerrahisi) ve acil cerrahi polikliniklerinde 2008 yılında 44788, 2009 yılında 46304 hastaya hizmet verilmiştir.

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar; 2008 yılında 5367 ve 2009 yılında 5176’dır.


İLETİŞİM

Tel+90 212 414 20 00 – 31183
E-postaitfgenelcerrahi@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı; 2000 yılının Kasım ayında, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan ayrılarak, Prof. Dr. Göksel KALAYCI tarafından kuruldu. 2004 yılı Kasımında Türkiye’de ilk kez ardışık akciğer nakli operasyonu uygulandı. 11 Kasım 2005’te Prof. Dr. Göksel KALAYCI’nı katledilerek vefatından sonra, Prof. Dr. Şükrü DİLEGE ve Prof.Dr. Alper TOKER’in öğretim üyeleri olarak çalıştıkları Anabilim Dalı’da videotorakoskopi yardımlı cerrahi ile akciğer kanserinde lobektomi-segmentektomi operasyonları ve timoma rezeksiyonu operasyonu Türkiye’de ilk kez uygulandı.

MİSYON VİZYON

Misyon – Vizyon

Misyonumuz; Ülke standartlarının üzerinde, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri standartlarında hizmet vermek, asistan yetiştirmek, dünya ve ülke tıbbına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve sonuçlarını paylaşmaktır.


EĞİTİM

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları

5.Dönem  Toraks Travmaları

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Cerrahisi

Akciğerin Diğer Tümörleri ve Metastatik Tümörlerin

Cerrahi Tedavisi   Akciğerin Paraziter Hastalıkları

Transplantasyon ve Amfizem Cerrahisi

Mediastinal Tümörler

Trakea Cerrahisi

Plevra Hastalıkları

Toraks Outlet Sendromu

3. Dönem  Akciğerin Konjenital Hastalıkları

Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

Her yıl kasım ayının ikinci haftasında  Prof. Dr. Göksel KALAYCI anısına Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları düzenlenmektedir.


HİZMET

Özel Araştirma Ve Hizmet AlanlarıÖzel Araştirma Ve Hizmet AlanlarıGöğüs Cerrahisi branşının içerdiği tüm operasyon alanlarında; akciğer, mediasten, özefagus, diyafram, göğüs duvarı operasyonları kliniğimizde uygulanmaktadır. Akciğer ve mediasten cerrahisinde günümüzde giderek önem kazanan videotorakoskopik girişimler yüksek oranda yapılmaktadır.
Özel araştırmalar olarak akciğer kanserinde neoadjuvan tedavilerle kombine edilen cerrahi girişimler, video yardımlı cerrahi ile yapılan rezeksiyonlar üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Genel İşlem Dökümü  2008 – 2009 Poliklinik Sayısı
2008 Yılı (Ocak – Aralık) Poliklinik Sayısı9992009 Yılı (Ocak – Kasım) Poliklinik Sayısı1378   2008 – 2009 Yatan Hasta Sayısı  2008 (Ocak – Aralık)5942009 (Ocak – Kasım)486


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

AKREDİTASYON
Anabilim dalımız eğitim alanında Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği ile akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir.

İLETİŞİM

Tel+90 212 414 22 85
Faks+90 212 414 22 85
Dahili+90 212 414 20 00 – 35026
E-postaitfgocer@istanbul.edu.tr
URLhttp://www.istanbul.edu.tr/itf/goguscerrahisi/

Akademik Kadro


TARİHÇE

27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar İstanbul Üniversitesi bünyesinde bir tek Tıp Fakültesi mevcuttu ve Göz kliniği Cerrahpaşa yerleşkesindeydi. Klinik başkanı Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu’ ydu.27 Mayıs askeri darbesinden sonra işlerine son verilen 147 öğretim üyesi içinde Naci Bengisu da vardı. N. Bengisu’ dan sonra Göz kliniği başkanı Prof. Dr. Necdet Sezer oldu. Daha sonra 147 öğretim üyesi çıkartılan bir yasayla tekrar görevlerine geri döndüler. Geri dönenler ile görevde kalmış olanlar arasındaki çekişmeler Tıp fakültesinde büyük huzursuzluğa yol açtı. 1965 yılında İstanbul Tıp Fakülteleri reorganizasyonu çerçevesinde İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adlarında iki tıp fakültesinin kurulması kararlaştırıldı. İstanbul Tıp Göz kliniği Çapa yerleşkesinde Radyoloji kliniği için hazırlanmakta olan şimdi de içinde bulunduğu binaya geçti. Cerrahpaşa’ da Prof. Necdet Sezer ve Doç. Nejat Ayberk  kaldılar. Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu ve Doç. Demir Başar’ da Çapa’ ya İstanbul Tıp Göz kliniğini kurdular. Kadroda uzman Muhsin Kaya İdil ile asistan Fazıl Sezen ve Aydın Uygur vardı. Daha sonra da uzman Ünal Bengisu, asistan Meri Urgancığlu ve Turan Sezen kadroya katıldılar. Çapa’ nın bu çekirdek kadrosu büyük bir uyum içinde yurt içinde ve yurt dışında birçok başarıya imza atmışlardır. Kliniğin kurulmasından beş yıl sonra Şaşılık, Kontak Lens, Retina, Glokom ve Anjiografi bölümleri kurulmuştur.

1973 yılında Naci Bengisu’ nun emekli olmasından sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’ na Prof. Demir Başar geçmiştir. 1978 yılında Naci Bengisu vefat etmiştir.

1979 yılında çıkartılan Tamgün Yasasından sonra klinikte beklenmedik gelişmeler olmuş ve Prof. Dr. Demir Başar emekli olarak görevinden ayrılmış, Prof. Ünal Bengisu da emeklilik süresi dolmadan görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kürsü AD Başkanı Prof. Muhsin İdil olmuş daha sonra o da üniversiteden emekli olarak ayrılmış ve başkanlık Prof. Fazıl Sezen’ e geçmiştir.

27.10.1986 tarihinde 260 sayılı yasa gereği istifa etmiş olan Prof. Dr. Demir Başar tekrar kliniğe dönmüş ve Anabilim Dalı Başkanı seçilmiştir. 1990 yıllarına  kadar kliniğin diğer birimlerinin oluşturulmasına devam edilmiştir. 1994- 1995 yıllarında yapılan ek kat inşaatıyla klinik üç modern ameliyathaneye kavuşturulmuştur.  1995 yılında Prof. Dr. Demir Başar emekli olmuş ve Prof. Dr. Fazıl Sezen 2004 yılı sonuna dek Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Bu tarihten 28.12.2010 tarihine kadar Prof. Dr. Ahmet Gücükoğlu Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. 28.12.2010 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Koray  Akarçay  yürütmektedir.

Prof. Dr. Naci Bengisu ve Prof. Dr. Demir Başar dışında tüm öğretim üyelerimiz bu değerli kişilerin  kurmuş oldukları bu Anabilim Dalında yetişmiş, Doçent ve Profesör olmuşlardır. Ayrıca günümüze dek 200’e yakın uzmanlık öğrencisi uzmanlık kazanmışlardır.


MİSYON VİZYON

EĞİTİM


HİZMET


İLETİŞİM

Tel            +90 212 414 22 73

Dahili       +90 212 414 20 00 - 31381

Fax            +90 212 414 20 26

E-posta      itfgoz@istanbul.edu.tr

URL           http://www.istanbul.edu.tr/itf/goz/


Akademik Kadro

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilim Dalları

1. Genel JinekolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Halil SAYGILI
2. Jinekolojik OnkolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Samet TOPUZ
3. PerinatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Recep HAS
4. Reprodüktif EndokrinolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Necip Erkut ATTAR
5. ÜrojinekolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Süleyman Engin AKHAN

TARİHÇE

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk tıp fakültesi 1827 yılında kurulmuş ve kadın hastalıkları ve doğum dersleri de okutulmaya başlatılmıştır. Eğtim dili Fransızcadır. 1867de ilk mülki tıbbiye açılmış ve Türkçe Kadın Hastalıkları dersleri Mehmet Vahit tarafından verilmiştir. 1887 de Besim Ömer Paşa Fransa’ya yollanmış ve modern kadın doğumu öğrenmeye başlamıştır. 1898 yılında Gülhane Tıp Mektebi açılmış ve 1902 yılında jinekoloji kliniği Asaf Derviş tarafından kurulmuştur. Ülkemizdeki ilk jinekoloji ameliyatlarını 1900 yılında Operatör Doktor Cemil Paşa (Cemil Topuzlu) yapmaya başlamıştır. 1908 yılında askeri ve mülki tıbbiyeler birleştiği için kadın doğumla ilgili üç klinik oluşmuştur.

Asaf Derviş jinekoloji
Besim Ömer doğum
Refik Münür Gülhane Tıp Akademisinde hem doğum hem jinekoloji

1925 yılında Tıp fakültesi içinde ilk patoloji labaratuvarı kurulması, 1926 yılında kollum kanserinde ilk radyum uygulanması Dr Tevfik Remzi Kazancıgil tarafından başlatılmıştır.
Kliniğimizin tarihçesi 1933 yılında Üniversite reformuyla birlikte Nazi Almanyası’ndan ayrılan üniversite hocalarından Prof Dr W Liebman klinik direktörlüğüne atanmasıyla başlar. Darülfünun kadrosundan Doç Dr Tevfik Remzi Kazancıgil ve Konya doğumevinde çalışan Dr Niyazi Müştak klinik direktör yardımcısı olarak atanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi başlangıçta fakülte klinikleri geçici olarak Vakıf Guraba, Haseki Cerrahpaşa, Şişli Bakırköy gibi çeşitli hastanelere dağıtılmış daha sonra Guraba ve Cerrahpaşa hastanelerine toplanmasına karar verilmiş. Daha modern şartlarda hizmet vermek amacıyla Prof W Liebman öncülüğünde Vakıf idaresine ait tütün deposu olarak kullanılan bir bölümde ikinci kadın doğum kliniği kurulmasına karar verilmiştir. Dört duvardan olan tütün deposu Güzel sanatlar Akademisi hocalarından mimar Zimmerman’ın çizimiyle modern bir klinik haline dönüştürülme işlemlerine başlanmış, gerekli alet edevat ve kitaplar Almanya’dan sipariş edilmiş ancak Prof W Liebman kliniğin açılışını göremeden 1939 yılında vertebra sarkomundan hayatını kaybetmiştir.

Bu süre içinde Prof Dr Remzi Kazancıgil ve asistanları ders vermek için Haseki’den Gurabaya gidip gelmişler. Üç yıllık bir duraklamadan sonra 1942 yılında ikinci kadın doğum kliniğinin açılması gerçekleşmiştir. Klinik vekil direktörlüğüne Doç Dr Naşit Erez getirilmiştir. Bu dönemde klinikte tek asistan bulunmakta hiç ebe çalışmamakta ve günlük tutulan 14 personel çalıştırılmakta idi. Yılda 275 hastaya bakılmış, 25 büyük, 55 küçük ameliyat yapılmıştır. 1943 yılında daha önceden Almanya’dan sipariş edilen sterilizasyon cihazları ve ameliyat masaları kliniğe alınmış. 1944 yılında kliniğe Doç Dr Ertuğrul Yenen öğretim üyesi olarak atanmıştır. Aynı yıl uzun yıllar klinikte emeği olan ve Doçent olması nedeniyle klinik direktörlüğünü vekaleten yürüten Doç Dr Naşit Erez Profesörlüğe yükseltilerek asil olarak klinik direktörlüğüne getirilmiştir. 1944-1946 yılları arasında İngiltere’den Williams Charles Nixon Prof Dr Naşit Erez ile birlikte çalışmıştır.

1944 yılından günümüze kadar geçen sürede klinik akademik, personel, bina eğitim öğretim, hasta bakım ve tedavisi, bilimsel çalışmalar olmak üzere sürekli bir gelişim içerisine girmiştir.

1953 yılında Naşit Erez, Ertuğrul Yenen ve Kazım Arısan Propödetik isimli bir öğrenci kitabı yayınlamışlardır.

KLİNİK İÇİ ÜNİTELER
Klinikte yenidoğan çocuk bölümü ayrılmış ve ilk 10 yıl bu ünite kadın doğum doktorlarının kontrolunda kalmış ancak 1952 yılından itibaren bu bölümün sorumluluğuna çocuk doktoru Dr Sami Hamdi Uçarın getirilmesi ile çocuk doktorlarının kontroluna devredilmiştir. Kısa bir dönem içinde örnek servis olarak çalışmaya başlamıştır.

1952 yılında yenidoğanlara ilk BCG aşısı uygulaması bu serviste başlatılmıştır.

Kan uyuşmazlığı olgularının teşhis ve tedavisi için klinik bünyesinde hematoloji labaratuvarı kurulmuş ve ülkemizde ilk exchange transfüzyon kliniğimizde yapılmıştır. Klinik içerisinde 1943 yılında histopatoloji labaratuvarı Dr W Laqueur tarafından kurulmuş daha sonra jinekolojik patoloji bölümü Prof Dr Ertuğrul Yenen ve Prof Dr Orhan Esen tarafından yönetilmiştir. Kliniğe 1946 yılında röntgen labaratuvarı kurulmuş ilk yıllarda teknisyen eksikliği sebebiyle kısa bir eğitimden sonra kadın doğum asistanları tarafından filmler çekilmiş takiben klinikte teknisyenler ve radyoloji doktoru İsmet Soydan çalışmaya başlamıştır. Klinikte fotoğrafçılığa da meraklı Dr Mehmet Başat’ın öncülüğünde fotoğraf atölyesi kurulmuş ve ameliyatların fotoğrafları ve filmleri çekilmeye başlanmıştır. Hatta bazı ameliyat filmleri 1959 yılında Cenevre’de yapılan kongrede Prof Dr Naşit Erez tarafından gösterilmiştir. Fotoğraf Atölyesi sorumluluğu daha sonra Dr Turgut Uçak tarafından üstlenilmştir. Kliniğimizde uzun yıllar aneztezi kadın doğum doktorları tarafından bir anestezist gözetiminde verilmiştir. Klinik içinde biyokimya incelemeleri Dr Samim Mostar ve Dr Güzin Bosut tarafından yapılmakla birlikte esas labaratuvar 1961 yılında faaliyete geçmiştir. Kliniğimizde ilk hormon laboratuvarı Paris’e gidip Prof Dr Jayle’nin yanında çalışan Dr Orhan Erözden tarafından 1960’lı yıllarda kurulmuştur. Yine aynı yıllarda klinik bünyesinde iki uzman laborant alınması ile sitolojik incelemeler yapılmıştır. 1945 senesinde ilk klinik kütüphanesi kurulmuş klinik seminerleri kürsü kurulu toplantıları kütüphane salonunda yapılmaya başlanmıştır. Kütüphane memuru Şermin Sadak büyük bir titizlilikle kitapların kullanılmasını sağlamıştır. 1944 yılında klinikte tüzük gereği arşivleme işlemleri Leipzig Üniversitesinde kullanılan kartoteks sistemiyle yapılmıştır. Ayrıca klinik içinde bir oda Kadın Doğum dalında hizmet vermiş öğretim üyelerinin resimlerini barındıracak şekilde düzenlenmiştir.

Kuruluşu 1933 yılına kadar giden kliniğimizi ismi o günden bu yana üç kez değişmiştir. Başlangıçtan 1961 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ikinci kadın doğum kliniği olarak kurulması nedeniyle “İkinci Kadın-doğum Kliniği”, bundan sonra yerleşke yerinin Çapa olması nedeniyle “Çapa Kadın Doğum Kliniği” ve nihayet Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1967 yılında kurulmasıyla İstanbul Tıp Fakültesi’nin tek kadın doğum kliniği olarak adı “İstanbul Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniği” adını almıştır. Uzun yıllar şimdiki gögüs hastalıkları binasında hizmet veren kadın doğum kliniği cerrahi monoblok binasının tamamlanmasıyla yeni yerine taşınmıştır. 1991 yılında Anabilim dalı bünyesinde, Jinekolojik Onkoloji, Jinekoloji, Reprodüktif Endokrinoloji ve Perinatoloji bilim dalları kurulmuştur.

Kliniğimizde halen 19 profesör, iki doçent, üç uzman doktor ve 27 asistan çalışmaktadır.

Kliniğimize kuruluşundan bu yana yoğun emeği geçen meslek büyüklerimiz şunlardır;

Ord Prof Dr W Liepman
Ord Prof Dr Naşit Erez
Prof Dr Williams Charles Nixon
Prof Dr Ertuğrul Yenen
Prof Dr Kazım Arısan
Prof Dr Ercüment Bora
Prof Dr Samim Mostar
Prof Dr Orhan Esen
Prof Dr Cevat Babuna
Prof Dr Orhan Erözden
Prof Dr Fazıl İnanç
Pof Dr İsmet Narter
Prof Dr Turgut Uçak
Prof Dr Yılmaz Deniz
Prof Dr Yalçın Eğeci

Kliniğimiz yıllardır Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı veren yerler içinde Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) kendi ihtisas alanında en yüksek puanla girilen bölümlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca kliniğimiz 2008 yılında Avrupa Tıbbi Uzmanlıklar Birliği’ne (European Union of Medical Specialists) bağlı Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Board ve Koleji (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) nezlinde kadın doğum branşında uzmanlık eğitimi için akredite olmuştur.
Anabilim dalımızda bağlı şu bilim dalları ve üniteler görev yapmaktadır:

Genel Jinekoloji Bilim Dalı
Kadın hastalıkları ile ilgili tüm problemlerin değerlendirilip teşhis ve tedavisinin yapıldığı bu bilim dalımızda ayaktan hizmetler genel ve acil jinekoloji polikliniği, menopoz polikliniği, adolesan jinekoloji polikliniği ve cinsel bozuklukların değerlendirildiği poliklinikler tarafından verilmektedir. Müdahale gerektiren işlemler ise ayrı bir birimde her gün yapılabilmektedir.

Ürojinekoloji ünitesinde ise idrar yolları ile ilgili problemlerin değerlendirilmekte, bu problemlerin teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
Jinekolojik organ kökenli kanser veya kansere dönüşebilecek öncül lezyonların tarama ve teşhisi ile bunların tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Jinekolojik onkoloji ve kolposkopi polikliniği her gün hizmet vermektedir.

Tüm hastaların tanı ve tedavileri üniversitemizin Onkoloji Enstitüsü’ne bağlı Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi branşları ile fakültemizin Patoloji ve Radyodiagnostik Anabilim dalları ile koordineli olarak yürütülmektedir.

İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji Bilim Dalı
Bu bilim dalına ait poliklinikler de her gün hizmet vermekte ve durumun etyolojisi ortaya konulduktan sonra ovülasyon indüksiyonu, aşılama ve asiste reprodüktif teknikler açısından hastalarımıza yardımcı olunmaktadır.

İn vitro fertilizasyon ünitesi de laboratuarı ve kendine özel ameliyathanesi ile tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir.

Perinatoloji Bilim Dalı
Bu bilimdalımıza bağlı kliniklerimizde sürdürdüğümüz hizmetler genellikle diğer bilim dalları ile koordine bir şekilde süregelmektedir. Bu hizmetler;rutin gebelik takibi ve doğum,yüksek riskli gebeliklerin takibi, yönetimi ve doğumları,anne ve fetusa ait hastalıkların tanısı ve yönetimidir.Bu hizmetleri verebilmek için bir çok işlem ve testler kliniğimizde uygulanmaktadır. Bunlar;11-14 hafta tarama testi (İkili tarama testi),16-20 hafta tarama testleri,18-22 hafta ayrıntılı fetal ultrasonografi,genetik sonografi,fetal ekokardiografi (Anne karnında doğumsal kalp hastalığı tanısı),maternal ve fetal renkli Doppler incelemesi,koryon villus biopsisi (CVS) (Bebeğin eşinden örnek alma),amniyosentez (AS) (Bebeğin su kesesinden örnek alma),kordosentez (KS) (Bebeğin göbek kordonundan kan alma),fetal kan transfüzyonu (Kan uyuşmazlığı olan ailelerde fetusa kan verme),embriyo redüksiyonu (Üçüz ve daha fazla sayıda embriyoyu içeren gebeliklerin duruma göre ikiz veya tekil gebeliğe indirgenmesi),selektif fetal redüksiyon (Çoğul gebeliklerde anne karnındaki sorunlu bebeğin yaşamının durdurulması),fetosid (Anomalili bebeklerde tıbbi tahliye öncesi bebek kalp atımının durdurulması),amniyodrenaj (Su kesesinde aşırı su birikmesi halinde olası bir erken doğumu önleme amacıyla kontrollu su boşaltılması),fetoskopik cerrahiler(Endoskopik yöntemlerle rahim içinde fetus veya fetuslara yönelik cerrahi girişimler)

MİSYON VİZYON

Kliniğimiz kadın sağlığı konusunda:
Bilgi yelpazesini genişletmek amacıyla araştırmalar yapmayı, bunları ulusal ve uluslar arası platformlarda paylaşmayı ve bu konuda ihtisaslaşacak yeni personel, doktor ve bilim adamının yetiştirilmesini hastaların üçüncü basamak tedavilerini uygulamak kadar onları bilgilendirerek önleyici tıp tedbirlerinin yayılmasını en son gelişmeler ışığında tüm başvuranların ayrım olmaksızın standart tedavi ve bakıma ulaşmasını sağlamaktır.

EĞİTİM

Anabilimdalımız tıp fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıflara kadın hastalıklar ve doğum bilgisi teorik ve pratik dersleri vermektedir. Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri (İntörn Doktorlar) ise kliniğimizde 2 aylık bir rotasyon tamamlamaktadırlar.

Ayrıca kliniğimiz öğretim üyeleri fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu, yüksek hemşirelik okulu eğitimine katkıda bulunmaktadır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji bilim dalımız Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü ve Kadın Doğum uzmanlarına verilen Tüp Bebek sertifikası verebilen merkezlerden biridir.

YILLIK YAYIN SAYISI

2009 yılı için kliniğimiz kaynaklı 25 yurtiçi ve yurtdışı yayın bulunmaktadır.

GENEL İŞLEM DÖKÜMÜ

Anabilim dalımıza bağlı tüm hizmet verilen yerlerde toplam 29 hemşire ve 17 ebe, 29 yardımcı personel, 21 sekreter görev yapmaktadır.
9800 hastaya Jinekoloji polikliniği muayenesi,
4000 hastaya gebe polikiliniği muayenesi,
1564 hastaya Menopoz polikliniği muayenesi,
13277 hastaya İnfertilite polikliniği muayenesi,
2542 hastaya Ürojinekoloji polikliniğ muayenesi,
2500 hastaya Septik bölümünde müdehale,
968 sezeryan ile doğum,
1408 normal doğum ve terminasyon,
600 hastaya jinekolijik operasyon,
250 hastaya Onkolojik operesyon,
261 hastaya kolposkopik inceleme,
300 hastaya ürodinamik tetkik
1000 hastaya fetal karyotipleme ve invaziv intrauterin işlem yapılmıştır.

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 31487
Fax +90 212 635 26 75
URL http://www.itfkd.com


Akademik Kadro

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı

1. Çocuk Kalp ve Damar CerrahisiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. İbrahim Ufuk ALPAGUT

TARİHÇE

Anabilim dalımız doğumsal ve edinsel kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi konusunda yıllardır hizmet vermekte, eğitim ve araştırma görevini de üst düzeyde devam ettirmektedir. Anabilim dalımız bünyesinde Doğumsal kalp hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ögretim üyelerinden oluşmuş Konjenital Kalp Cerrahisi Bilim Dalı kurulmuştur.

MİSYON VİZYON


EĞİTİM

Eğitim ve araştırmaya ileri derecede önem veren Anabilim Dalımızda halen görev yapan asistanlar için hepsinin haftaiçi günlerde uygun bir dağılımla işbölümü yapılmış, bu sayede tıpta uzmanlık eğitimi alan doktorların eğitimlerinin devamlılığı sağlanmış ve her an kliniğimizin her biriminde en az bir hekimin görev alması mümkün kılınmıştır. 2008-2009 yıllarında kliniğimizden SCI/SCI expanded gruplarında dizinlenen dergilerde 15 adet yabancı yayın yapılmış, aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası kongre ve toplantılarda; ulusal kongrelerde 36 adet bildiri sunulmuştur. Anabilim dalımız bünyesinde konjenital kalp ameliyatlarının en kompleks tiplerinden erişkin kalp cerrahisinin tüm örneklerine uzanan; arteryel ve venöz cerrahiden endovasküler teknikleri içine alan bir yelpazeye ek olarak kompleks aort cerrahisinin tüm operasyonları uygulanmaktadır. Bu sayede akademik cerrahinin tüm zenginliklerinden kliniğimizdeki tüm ögretim üyeleri ve asistan doktorlar faydalanmakta, sağlıklı araştırma ve eğitim ortamı oluşmakta ve hastalarımız da üst düzey sağlık hizmeti almaktadır. Bu amaçla servis içerisinde özel dijital tahta uygulaması olan bir seminer odası oluşturulmuş ve burada kliniğimizin işbirliği içinde çalistigi erişkin kardiyoloji, pediatrik kardiyoloji, adli tıp, biyoistatistik gibi bölümlerden ögretim üyelerinin her hafta verdikleri en az iki saat süren seminer programı devam etmektedir. Ayrıca pediatrik kardiyoloji öretim üyeleri ile kliniğimiz ögretim üyelerinin ortak katılımıyla hasta konseyi yapılmakta ve ögrenci, asistan ve uzman doktor arkadaşlarımız için tartışmalı vaka sunumları yapılmaktadır. Her Cuma günü de kliniğimiz ögretim üyelerinin katılımıyla serviste yatan hastaların, yapılan ameliyatların tartışıldığı vaka konseyi yapılmaktadır. Bütün bu tartışmalı toplantı ve konseylerde kliniğimizde görevli uzmanlık ögrencileriyle ve eğitim alan ögrencilerimizin bilgi, görgü ve tecrübesini artırmak amaçlanmaktadır. Bu konuda kaynak olarak fayadalanabilecekleri bir kütüphane odamız da klinik içerisinde mevcuttur.

HİZMET

Kliniğimizde 30 adet servis yatağı mevcut olup tüm odalar tuvaletli, duşlu ve televizyonludur. Servisimizde tamamen özel dizayn edilmiş iki adet hemşire servis istasyonu mevcut olup, kliniğin girişi de dahil olmak üzere kliniği takip eden kamera sistemi ile görevli sağlık personeli bu istasyonlardan  hastalarımızın tüm takip ekranlarını, genel sağlık durumunu görebilmektedir. Ayrıca klink içindeki güvenlik de üst düzeye alınmıştır. Hastalarımızın yatak başlarındaki alarmlara ek olarak, banyo ve tuvaletlerde de hastalarımız için özel çagri sistemi kurulmuştur. Böylece acil durumlarda müdehalelerdeki olası gecikmelerin önü kesilmiştir. Yataklarımız yoğun talep ve uzun hasta listelerimiz nedeniyle her an tam dolulukla çalismaktadir.

Ayrıca tamamen müstakil, 12 yataklı yoğun bakım ünitemiz mevcuttur. Yoğun bakım yataklarından 5 adedi tamamen her yaş (yenidoğan dahil olmak üzere) pediatrik hastaların özel ihtiyaç ve takiplerini mümkün kılacak şekilde özel dizayn edilmiş yataklardan müteşekkil olup ayrı bir bölümde yer almaktadır. Ayrıca Kalp nakli hastalarımızı takip ettiğimiz özel izolasyonlu, otomatik kapılı iki adet yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Tüm yatakların başinda son teknoloji tam monitorizasyonu mümkün kılacak yoğun bakım takip sistemleri ve hem pediatrik hem de erişkin hastaları takip edebildiğimiz mekanik solunum cihazları mevcuttur. Hastaların tüm takip parametrelerinin toplu olarak takip edildiği ayrı bir monitör sistemi yoğun bakımdaki doktor dinlenme salonunda mevcuttur. Ayrıca kardiyak mekanik destek amaçlı son sistem intraaortik balon pompası ve hastaların kardiyak fonsiyonlarını takip ettiğimiz; renkli vasküler dopler uygulamaları yaptığımız bir Ekokardiyografi cihazı da yoğun bakım hastalarımızın daha iyi tedavileri için kullanılmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde her hastanın başinda dezenfektan sistemleri bulundurularak, özel akımlı merkezi klima sistemleri  ve mekanik solunum cihazlarının özenli bakımı ile enfeksiyonların en aza indirilmesi için özel bir çalisma düzeni içinde dizayn edilmiştir. Hastabaşi tedavi ve işlemler her an kamera sistemi ile takip edilmektedir. Her hastanın başinda hastabaşi hemodiyalize imkan verecek şekilde diyaliz sistemleri kurulmuş olup, yoğun bakım hemşirelerimiz sertifikalı programlarda özel eğitilmiştir.

Devamlı hizmet veren 3 adet ameliyathane odamız mevcut olup bu odaların ikisi açık kalp cerrahisi için özel dizayn edilmiştir. İleri derecede monitörizasyon sistemi mevcut olan ve ameliyatların hereketli görüntü olarak kayda alınmasına imkan veren özel kamera sistemi ile donatılan ameliyathane odalarımızda laminer akım mevcuttur. Bu özel sistemle enfeksiyonlar en aza indirilmiştir. Ayrıca ameliyathane odalarımızda ısınmayı önleyen, parlaklık ve odak ayarlı, özel LED aydınlatmalı son teknoloji ameliyathane lamba sistemi kurulmuştur. Bu sayede uzun süren ve genellikle mikrocerrahi gerektiren kalp ve damar cerrahisinde en uygun şartlar sağlanmıştır. Her odada anestezi hekimlerinin takip ettikleri hasta monitörlerine ek olarak duvara monte edilmiş büyük ekran LCD monitörlerle hasta parametreleri takip edilerek cerrah ve perfüzyonistlerin operasyon sırasında gerekli müdahalelerine olanak sağlanmıştır.

İLETİŞİM

Tel : 0 212 414 20 00

Daihli : 31897

Akademik Kadro

TARİHÇE

Tıp tarihimizin incelenmesiyle her ne kadar K.B.B. hastalıklarının asırlar önce umumi tababet içinde yer aldığı görülse de özel bir ihtisas olarak gelişmesi Avrupa’da olduğu gibi bizde de ancak 19. yy sonlarındadır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1871 mezunlarından Drş. Civani Ananyan Bey ilk olarak KBB ihtisası yapmak üzere Paris’e gönderilmiştir.

Kendisi 1875 ‘te döndüğünde halen KBB kürsüsü olmadığından İç Hastalıkları Doçenti olarak atanmış ve aynı zamanda KBB dersi vermekle görevlendirilmiştir

3 Mart 1890 yılında Dr. Civani Ananyan Bey’in profesörlüğe yükseltilmesi ile o tarihte ilk kez resmen KBB Kürsüsü kurulmuştur.

Dr. Civani Ananyan Bey 1908 ‘e kadar bu dersleri vermiş, bu arada Albaylığa kadar yükselmiştir. Bu yıllarda kliniğin ikinci bir muallim kazandığını görülmektedir.

Askeri Tıbbiye’nin 1880 mezunlarından Şefik Şakir Bey(Paşa) da hocası gibi ihtisasını Fransa’da yapmıştır. Yurda döndükten sonra kliniğin ikinci hocası olarak göreve başlamıştır.

Aynı yıllarda askeri tıbbiyenin 1890 mezunlarından Ziya Nuri Bey Almanya ‘ya giderek KBB ihtisası yapmış ve 1900’da yurda dönmüştür. Bu arada Kadırga’daki bir Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de de bir KBB kliniği açılmıştır.

1909 ‘da II.Meşrutiyet’ten sonra askeri ve sivil tıbbiyeler tıp fakültesi ismi ile birleştirilince Civani Bey ve Şefik Paşa ayrılmış ve Ziya Nuri Bey kliniğin başına geçerek bu görevini 1933 üniversite reformuna kadar sürdürmüştür.

Ziya Nuri Paşa ayrıldıktan sonra Drç. Ekrem Behçet Tezel doçent olarak fakülteye girmiş Ord. Prof. Dr.Erich Ruttin kürsü yönetimi için Almanya’dan davet edilmiştir.

Eylül 1934’te göreve başlayan Ruttin, 1935 yazında Viyana’ya gitmiş, Ocak 1936 da Almanya’dan Prof. Dr. Karl Hellman, Ordinaryus Profesör ve Kürsü başkanı olarak çağırılmıştır.

Ord. Prof. Dr. K. Hellman’ın 30.05.1944’de yurdumuzdan ayrılması ile Dr. Ekrem Behçet Tezel önce kürsü direktörü ve 1952’de de Ordinaryus Profesör olmuş ve görevine 1961 yılına kadar devam etmiştir.

1938’de fakülteden askeri hekim olarak mezun olan Dr. Safa Karatay, 1950’de KBB doçenti unvanını almış, 1951’de ordudan izinli olarak, 1954’te de askerlikten istifa ederek tamamen fakültede çalışmaya başlamıştır. 1961’de profesörlük unvanını alan Dr. Safa Karatay daha sonra kürsü başkanı olmuştur.​ Prof. Dr. Safa Karatay, 2. Dünya Savaşı sonrası ordu tarafından Amerika’ya gönderilmiş, uzun süre çeşitli Amerikan üniversitelerinde çalışmış; döndüğünde Türkiye’deki modern KBB hekimliğinin adeta kurucusu olmuştur.

Prof. Dr. Safa Karatay emekli olduktan sonra yapılan seçimle Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu kürsü başkanlığına getirilmiştir. Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu daha sonraki yıllarda tıp fakültesi dekanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Sedat Katırcıoğlu’ndan sonra sırası ile : Prof.Dr. Nermin Başerer, Prof.Dr. Alparslan Akmandil, Prof. Dr. Tayfun Sunay, Prof. Dr. Can Karatay, Prof. Dr. Erkan Kıyak kürsü başkanlıklarında bulunmuşlardır. Prof. Dr. Kemal Değer halen kürsü başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Kliniğimizin gelişiminde ve dünyada hatırı sayılır KBB klinikleri arasında yer almasında emeği geçen diğer hocalarımızı da şükranla anmak boynumuzun borcudur.


MİSYON VİZYON

Misyon

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi uzmanlık sınırları içindeki hastalık ve fonksiyonel bozukukların tanı, tedavi ve izlemini, güncel ve bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağlayarak klinik bilgi ve becerisini artırmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar dahilinde modern bir klinik ortamında alanımızla ilgili hizmet sunmak.

Vizyon

KBB Anabilim Dalı olarak vizyonumuz; ettiğimiz Hipokrat Yemini'ne sonuna kadar bağlı kalarak, insanlar arasında din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan, sağlıkta ticareti ilke edinmiş olanlara ve mesleğimizden soğutmak adına yıldırma politikaları uygulayan "dahili ve harici bedhahlara" inatla karşı durarak, ilgimizi, bilgimizi ve emeğimizi esirgemeden eğitim vermeye ve şifa dağıtmaya devam etmektir.

 

KISA VE ORTA DÖNEM HEDEFLER

Dünya tıbbındaki uygulamalara paralel olarak, KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi içinde üst uzmanlık dalları oluşturarak, daha organize halde, gelişen teknik ve uygulamalara yönelik daha yoğun çalışmalar yapmak. Uluslararası eğitim ve hizmet alanında akredite olmak. Akademik ve uygulama alanında politikalar oluşturmak. Ulusal ve uluslararası dergilerde tıbbi gelişime katkıda bulunacak değerli çalışmalar sunmak.

EĞİTİM

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı - Eğitim Etkinlikleri
Mezuniyet Öncesi

Tıp Fakültesi 5. sınıf :

Staj süresince anlatılan ders konuları;

1-Burun ve paranazal sinüs anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

2-Allerjik rinit ve sünizitler, Prof. Dr. Kemal Değer

3-Akut otit media ve çocuk otitleri, Prof. Dr. Kemal Değer

4-Kronik sinüzit ve komplikasyonları, Prof. Dr. Kemal Değer

5-Otoskleroz, Prof. Dr. Kemal Değer

6-Denge anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

7-İç kulak hastalıkları, Prof. Dr. Kemal Değer

8-Burun kanamaları, Prof. Dr. Kemal Değer

9-Larenks anatomi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Kemal Değer

10-İşitme anotomisi fizyolojisi, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

11-Kronik otit media ve komplikasyonları, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

12-Larenksin iltihabi hastalıkları ve paralizileri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

13-Anjinler, farenjitler ve ağız içi hastalıklar, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

14-Boyun kitlelerine yaklaşım, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

15-Larenksin selim ve habis tümörleri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

16-Tükrük bezi hastalıkları ve tümörleri, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

17-Farenks ve tükrük bezi anatomisi ve fizyolojisi, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

18-Fasyal paralizler, Prof. Dr. Ö. Erkan Kıyak

Staj süresince yapılan pratik uygulamalar:

KBB poliklinik gereçleri tanıtımı ve uygulaması, KBB hastasına yaklaşım, KBB fizik muayene , odyoloji, endoskopik muayene, larenks kanserleri, otoskleroz, otit ve fasyal paraliziye yaklaşım, üst solunum yolu enfeksiyonları, paranazal sinüs hastalıkları, vertigoya yaklaşım, boyun kitlelerine yaklaşım, işitme kayıplarına yaklaşım, epistaksise yaklaşım, takeostomi.

Mezuniyet Sonrası

1- Asistan Seminerleri : Her Çarşamba günü saat 07.30-08.00 arasında asistan doktorlar tarafından KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi ile ilgili konular güncel veriler eşliğinde o dönemki 5. sınıf tıp öğrencilerinden oluşan staj grubuna sunulur.

2-Makale toplantısı: Her Çarşamba günü saat 08.00-09.00 arasında 1 veya 2 güncel makale her hafta farklı bir asistan doktor tarafından sunulur ve topluca tartışılır.

3-Eğitim Toplantısı: Haftada bir gün(Salı veya Çarşamba) saat 16.30-18.00 arasında KBB kaynak kitapları içinden seçilen konular her hafta farklı bir asistan doktor tarafından aktarılır.

4-Masterclass sempozyumları: Fonksiyonel Sinüs Cerahisi ve Rinoplasti, Otoloji-Nörootoloji ve Baş-Boyun Kanserleri konularını içeren sempozyumlar, yılda 3 kez 4 gün süreyle Tevfik Sağlam Amfisi'nde yapılmaktadır. Sempozyumlar tüm ulusal ve uluslararası katılımcılara açık olup; vaka tartışmaları, bilgi ve deneyim paylaşımları, kadavra diseksiyonları ve canlı ameliyatları içeren yoğun bir toplantı programına sahiptir.

5-Uyku hastalıkları ve horlama heyet toplantısı: Göğüs hastalıkları bölümü ile işbirliği içinde, kıdemli asistan hekimlerimizin de aktif katılımıyla, uyku apne hastaları değerlendirilmektedir.

6-Mortalite ve morbidite toplantısı: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı olarak tüm hekim kadrosunun katılımı sağlanan toplantıda; servisimizde takip edilmiş ve edilmekte olan hastalar, hastalıkları açısından, ilerideki uygulamalarımızı geliştirmek adına tartışılmakta ve tıp fakültesi dekanlığına rapor halinde sunulmaktadır.

7-Koklear implant toplantısı: Her Perşembe günü saat 09.00-11.00 arasında KBB Anabilim Dalı başkanı ve öğretim görevlileri, uzman odyolog ve psikolog katılımıyla, işitme kaybı olan hastalar koklear implant ve BAHA uygulanması açısından değerlendirilmektedir.

8-Baş-boyun tümörleri heyet toplantısı: Her hafta Çarşamba günü saat 09.00-12.00 arasında KBB Hastalıkları Anabilim Dalı ile Radyasyon Onkolojisi, Patoloji, Nükleer Tıp ve Diş Hekimliği birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen multidisipliner konseyde, kıdemli asistan hekimlerimizin de aktif katılımı sağlanarak, baş-boyun tümörü olan hastalar ile cerrahi yapılmış ve/veya RT ve/veya KT almış hastalar tartışılmaktadır.


HİZMET

Kliniğimizde 01.01.2011 tarihinden itibaren 62947 poliklinik hastası muayene edilerek tetkik ve tedavileri sağlanmıştır. Yatan hasta sayımız ise 8330 olup, doluluk oranı % 78.90 dır. Odyometri-Timpanogram ile 3420 hasta , ABR testi 1203 hasta değerlendirilmiştir. Konuşma ve yutma terapisi toplam 4020 hastaya uygulanmıştır.
Üniteler ve Hizmetler
3 servis(60 yatak)Poliklinik gündüz(7 ünite)

Ses ve Konuşma Laboratuarı

Allerji Laboratuarı

Temporal Kemik Laboratuarı

Odyoloji Laboratuarı

Odyoloji Merkezi

Acil Poliklinik-ameliyathane

Ameliyathane(4 oda)


PROJELER

Ulusal Projelerİstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp araştırma Enstitüsü’nde “larenks kanseri evrelemesinde Podofilin geninin yeri” ve “oral kavite kanserlerinde genetik profil irdelemesi” çalışmaları ile TUBİTAK kapsamında “larenks kanserlerinde mikrosatellit araştırması” çalışmaları yürütülmektedir.

Uluslararası Projeler

1-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İstanbul Masterclass Sempozyumları ile Avrupa Birliği çerçevesinde gerçekleştirilen TransmedEAST : <<Transmediterranean Network for Education in Surgery and Endoscopy in Otorhino Skull Base>> projesine dahil olan Türkiye’deki tek kurum olarak, projede yer alan toplam 9 üniversiteden biri haline gelmiştir.

2-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğuda yüksek eğitimin modernleşmesini destekleyen Avrupa Birliği Programı olarak adlandırılan TEMPUS'a 2011 yılında üye kabul edilmiştir.

ÖZEL HİZMET ALANI

Kliniğimizde, uzman odyoloğumuz tarafından yapılan odyolojik değerlendirmeler sonrasında konsey kararı gereği ihtiyacı olan hastalarımıza "koklear implant" ve “BAHA” ameliyatları yapılmakta ve Behbut Cevanşir Ağır İşitenler Merkezimizde alanında uzman ekibimizce hastalarımız takip edilmektedir.İleri teknolojideki endoskop ve mikroskoplarımız yardımıyla tecrübeli hekimlerimizce “Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi”, “Orta Kafa Çukuru Tümör Cerrahisi” ve “Fasyal Sinir Dekompresyon Cerrahisi” kliniğimizde yapılan üst düzey cerrahi girişimlerdendir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

• SCI    : 9 Yayın
• SCI-E : 6 Yayın

İLETİŞİM

Tel +90 212 414 23 59

Dahili +90 212 414 20 00 - 31674

E-posta  kbb@istanbul.edu.tr

Akademik Kadro


TARİHÇE

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

HİZMET

İLETİŞİM

Akademik Kadro

El Cerrahisi Cerrahisi Bilim Dalı

1. El CerrahisiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Atakan AYDIN

TARİHÇE

Türkiye’de ilk Plastik Cerrahi Merkezi Prof.Dr. Halit Ziya Konuralp hocamız tarafından kurulmuştur.Prof.Dr. Halit Ziya Konuralp, 1938 yılında İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2. Cerrahi Kliniği bünyesinde göreve başladı; İngiltere’de Killner, McIndoe ve Sir Herald Gilles ile birlikte çalışarak mesleki bilgi ve görgüsünü arttırdı.Prof.Dr. Halit Ziya Konuralp 1946 yılında 2. Cerrahi Kliniği 3. Servis’inde “Plastik Cerrahi” uygulamalarına başladı; Mevcut imkanlar içerisinde, doğumsal anomaliler, yanık sekelleri ve maksillofasyal cerrahi ile ilgili çeşitli ameliyatlar yaptı.

1958 yılında 2. Cerrahi Klinik Direktörlüğü görevini devraldıktan sonra, 1960 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof.Dr. Halif Ziya Konuralp, Dişçilik Okulu’nu Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürerek Plastik Cerrahi Eğitim Derslerine “Maksillofasyal Cerrahi Derslerini” ekledi; 1974 yılında emekli oluncaya kadar bu dersleri bizzat kendisi anlattı.

1974 yılında, Prof.Dr. Orhan İskeçeli başkanlığındaki Plastik Cerrahi Kliniği, Profesörler Kurulu Kararı ile 2. Cerrahi Kliniği bünyesinden ayrılarak bağımsız bir kürsü kimliği kazandı.

1987 yılında, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı olarak, Çap Yerleşkesi içerisinde Cerrahi Monoblok binası 5. Katında şimdiki yerini aldı.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’mız, 01.Ocak 2012 tarihinde, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu tarafından verilen “Kurum Uzmanlık Eğitimi yeterlilik Belgesi”ne hak kazandı.

Anabilim Dalımızda 12 öğretim üyesi (9 Profesör, 3 Doçent), 3 Başasistan, 10 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi görev yapmaktadır.

36 yatak kapasiteli Anabilim Dalımızın yıllık ameliyat sayısı 3500 civarındadır. 2 Plastik Cerrahi Ameliyathanesi, 1 El Cerrahisi Ameliyathanesi haftanın beş günü tam kapasite ile çalışmakta, Her gün Plastik Cerrahi ve El Cerrahisi Poliklinik  hizmeti verilmektedir.

Kürsü Başkanlarımız

Prof.Dr. Halit Ziya Konuralp

Prof.Dr. Orhan İskeçeli

Prof.Dr. Bedrettin Görgün

Prof.Dr. Tahir Hayırlıoğlu

Prof.Dr. Ayhan Konuralp

Prof.Dr. Metin C. Erer

Prof.Dr. Sinan Nur Kesim

Prof.Dr. Metin C. Erer

Prof.Dr. Türker Özkan


MİSYON VİZYON

Anabilim Dalımız, Türkiye’de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ilk kurucusu olan Prof.Dr.Halit Ziya KONURALP tarafından hizmet ve eğitime başlamıştır. O günden bu yana Anabilim Dalımızda yetişen öğretim üyesi ve uzmanlarımızla güncel yenilik ve gelişmeler takip edilerek kaliteli hizmet sunulmaktadır. Kanser cerrahisi, maksillofasial cerrahi, meme ve rekonstrüksiyon cerrahisi, estetik cerrahi, doğmalık fizik kusurlar, başboyun travmaları, yanık sekelleri ve Türkiye’de ilk olarak Anabilim Dalımızda kurulmuş olan El Cerrahisine yönelik hizmetler, uluslar arası düzeyde yetişmiş ekipler tarafından yapılmaktadır.

HAKKIMIZDA

itfelCerrahisiBDLogoTarihçeTürkiye’de Üniversite düzeyinde ilk "El Cerrahisi Bilim Dalı" İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Prof.Dr.C.Metin ERER başkanlığında 23 Ekim 1991 tarihinde kurulmuştur.

El Cerrahisi

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar El Cerrahisi'nin temel konularını oluşturmaktadır.

Bu bölgede açık bir yaralanma olmadan oluşan kırık ve çıkıklar, kas ve tendon kopmaları; veya cilt kesilerinden, uzvun çok ağır yaralanması ve kopmasına (buna ayak ve bacak da dahil) kadar oluşabilecek her tür açık yaralanma, şekil bozuklukları ve yanıklar El Cerrahisi’nin tedavi kapsamına girmektedir.

Hastalıklar olarak da, el, el bileği ve üst koldaki doğuştan olan her türlü eksiklikler, bozukluklar ve yapışıklıklar; yine doğum sırasında oluşan travmaya bağlı gelişen felçler, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, tümörler, geçirilmiş travma sonrası el ve el bileğinde oluşan sekellerin giderilmesi (bir kaza sonucu kesilen sinire bağlı gelişmiş felçler veya dolaşım bozukluğuna bağlı oluşmuş fonksiyon kayıpları, kötü veya yanlış kaynamış kırık ve çıkıkların düzeltilmesi, yanık sonrası zaman içinde oluşmuş deformiteler, infeksion harici çeşitli tırnak bozuklukları vb.) sayılabilir.

El, el bileği ve dirsek gibi üst koldaki küçük eklemlerin ve eklem içi yapıların bazı hastalık ve yaralanmalarının artroskopik (kapalı tekniklerle yapılan ameliyatlar) tedavileri de El Cerrahisi disiplini içinde yer almaktadır.

Tedavi kapsamının genişliği nedeniyle El Cerrahisinin multidisipliner çalışma alanı Plastik Cerrahi, Ortopedi, Genel Cerrahi bölümlerinin çalışma alanları ile paylaşılabilmekte; “El Cerrahisi Yan Dal Eğitimi”  bu ana branşların üzerine alınan uzun ve özverili yandal eğitimi ile kazanabilmekte, başarılı klinik sonuçlar ise, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte sürdürülen bir ekip çalışması ile alınabilmektedir.

El Cerrahisi Bilim Dalımız, “El Cerrahisi Yandal Eğitimi “vermektedir.
EĞİTİM
HİZMET
İLETİŞİM
Tel -
Dahili +90 212 414 20 00 – 33484
Fax +90 212 414 24 08
E-posta itfplastikcer@istanbul.edu.tr
URL http://www.itfplastikcerrahi.com/

Akademik Kadro

Tıbbi Patoloji Bilim Dalları

1. DermatopatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ
2. JinekopatolojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Ekrem YAVUZ
3. NöropatalojiBilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Mebrure Bilge BİLGİÇ
4. Pediatrik PatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mebrure Bilge BİLGİÇ
5. SitopatolojiBilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Emine Dilek YILMAZBAYHAN

BİLİM DALI VE SEKSİYONLAR

 • Dermatopatoloji
 • Jinekopatoloji
 • Pediatrik Patoloji
 • Nöropatoloji
 • Sitopatoloji
 • Endokrin Sistem Patolojisi
 • Gastrointestinal Sistem ve Pankreas Patolojisi
 • Hematopatoloji
 • Karaciğer Patolojisi
 • Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
 • Meme Patolojisi
 • Nefropatoloji
 • Solunum Sistemi ve Kardiyovasküler Sistem Patolojisi
 • Üropatoloji

TARİHÇE

Tarihçe

Ülkemizde modern patolojinin kurucusu Hamdi Suat Aknar’dır (1873-1936). Hamdi Suat, 1907 yılında Kadırga’da kurulan Mülkiye Tıbbiye’sinde teşrih-i marazi müderrisliğine getirilmiş ve 1933 Üniversite Reformu’na dek bu görevini başarıyla sürdürmüştür.

O zamana dek otopsi ve mikroskopi uygulamaları bulunmayan öğretim sistemine yenilik getirerek, otopsi kursları düzenlemiş, 90 kişilik olan sınıflarda iki öğrenciye bir mikroskop düşecek gereçler sağlayarak uygulamalı çalışmaları öğretime sokmuş, öğretim için preparat arşivi düzenlemiştir.

Hamdi Suat, 1800 parçadan oluşan bir makroskopi müzesi kurmuş ve piyeslerin kendi renkleriyle korunması için bir karışım hazırlamış ve bu karışım tıp literatürüne de “Hamdi solüsyonu” olarak geçmiştir. Uluslararası alanda tanınmış ilk Türk hekimlerindendir. Bu önemli bilim adamı 1933 Üniversite Reformu ile Üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış, vefat ettiği 1936 yılına dek çalışmalarını aynı özveri ve tevazu ile sürdürmüştür.

Darülfünun’un 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesine dönüşmesiyle Patoloji bölümümüz de İstanbul Üniversitesi bünyesinde 1933 yılında kurulmuştur. Patolojik Anatomi Kürsüsü başkanlığına Ord Prof Dr Philips Schwartz, Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü başkanlığına ise Ord Prof Dr Siegfried Oberndorfer getirilmiştir.

Ord Prof Dr Philips Schwartz (1894-1977) Üniversite Reformu’nun önde gelen kişiliklerinden olup uzun yıllar kürsü direktörlüğünü yürütmüş ve Anabilim Dalı’mızın modernizasyonunda önemli katkılarda bulunmuştur. Beyazıt’a taşınan kürsümüze makroskopi, mikroskopi ve otopsi salonları yaptırmıştır. Hamdi Suat’ın hazırladığı müzeyi korumuş ve her fırsatta değerini belirtmiştir. Uygulamalı çalışmalar için kurs preparatları hazırlatmış, fotoğraf bölümü kurup, kürsü kadrosuna ressam almıştır. Tıp öğrencileri için yaz dönemi kursları ile ekstra eğitim olanağı sağlamıştır.

1944 yılında Siegfried Oberndorfer’in ölümü üzerine Genel Patoloji ve Eksperimental Patoloji Kürsüsü de Patolojik Anatomi Kürsüsü’ne bağlanmıştır.

1953 yılında Dr Schwartz’ın ABD’ye gitmesi üzerine kürsü başkanlığını Ord Prof Dr Besim Turhan (1896-1972) üstlenmiş ve 1972 yılına dek bu görevi sürdürmüştür. Besim Turhan biyopsi, otopsi, fotoğraf, özel vaka ve makroskopi arşivlerini titizlikle devam ettirmiş ve yazdığı çok sayıdaki kitap ile önemli hizmet vermiştir.

1972 yılından, emekliye ayrıldığı 1985 yılına dek Anabilim Dalı Başkanlığını Prof Dr Münevver Yenerman sürdürmüştür. Çapa kampüsündeki halen bulunduğumuz mekana bu dönemde taşınılmış, geniş bir arşiv olanağı sağlanmış ve elektron mikroskopi birimi kurulmuştur. Prof Dr Yenerman başkanlığının en önemli atılımı gelişen tıbbın gereksinimlerinin erken öngörülmesiyle Anabilim Dalı’nda çeşitli seksiyonların  kurulması ve bu şekilde çalışmaya başlanmasıdır. Bu konuda da Türkiye’de öncülüğü Anabilim Dalı’mız gerçekleştirmiş ve seksiyonların bazıları zaman içerisinde Bilim Dalı’na dönüştürülmüştür.

MİSYON VİZYON

EĞİTİM

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
Eğitim ve öğretim faaliyeti olarak Tıp Fakültesi’nde 3. sınıfta Genel Patoloji ve Özel Patoloji olmak üzere toplam 220 saat (110 konu) ders verilmektedir. Ayrıca Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Bakırköy Sağlık Meslek Yüksekokulu patoloji dersleri Anabilim Dalımız öğretim üyelerince gerçekleştirilmektedir.Tıp Fakültesi öğrencilerine ayrıca 44 saat makroskopi ve 44 saat mikroskopi olmak üzere toplam 88 saat uygulamalı çalışma yapılmaktadır. Öğrenci Mikroskopi Uygulama Laboratuvarında her öğrenci için binoküler mikroskop bulunmaktadır. Uygulamalar mikroskopik preparatlar üzerinde gerçekleştirilmektedir. Makroskopi Uygulama Laboratuarında ise Hamdi solüsyonu ya da formalinde fikse edilmiş makroskopik piyesler üzerinde çalışılmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
Bilim Dallarımızdan Sitoloji Bilim Dalı yan dal eğitimi vermektedir. Ayrıca farklı fakülteler ve eğitim hastanelerinden çok sayıda uzman, öğretim üye ve yardımcısı Anabilim Dalımızda farklı seksiyonlarda eğitim almak üzere rotasyona gelmektedir. Öğretim üyelerimiz bölüm içinde ve farklı anabilim dalları ile çok sayıda araştırma ve proje yürütmektedir.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı
Uzmanlık öğrencisi eğitimimiz seksiyonlaşmaya uygun olarak bölüm içi rotasyonlar şeklinde sürdürülmektedir. Bilim Dalı ve seksiyon rotasyonları iki aşamalıdır: Başlangıçta birer haftalık ön çalışma rotasyonu uygulanır. Bu dönem, ön rotasyonu bitiren bir uzmanlık öğrencisinin ya da uzmanın yanında yapılır. Bu sürede ayrıca 1 aylık laboratuar uygulama rotasyonu yapılır. Ön rotasyonunu tamamlayan asistanlar ikişer aylık eğitim rotasyonlarına başlar. Bu dönem içinde uzmanlık öğrencisi seksiyona gelen biyopsilerin, bilim dalına kabulünden, raporun çıkışına kadar her aşamasından sorumludur.Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalında düzenlenen seminerlerin tümüne katılmak zorundadır. Ayrıca bu seminerlerde senede bir kereden az olmamak üzere aktif olarak bir konuyu sunmakla yükümlüdür. Her pazartesi 13-14.00 arasında Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.Uzmanlık öğrencileri Anabilim Dalı eğitim programı içersinde düzenlenen vaka toplantılarının tümüne katılırlar. Çalıştığı seksiyon ya da bilim dalının düzenlediği toplantılarda vakaların hazırlanması ve sunulmasında görev alırlar. Her perşembe 13-14.00 arası Anabilim Dalı toplantı salonunda yapılır.Uzmanlık öğrencileri eğitim dönemi içerisinde düzenlenen dergi kulübü toplantılarına katılırlar. Ayrıca görevlendirmelerde verilen makaleleri hazırlarlar. Her çarşamba 8.30- 9.00 arasında Anabilim Dalı kütüphanesinde yapılır.Uzmanlık öğrencileri çalıştıkları seksiyon ya da bilim dalının katıldığı tüm klinikopatolojik toplantılara katılıp, vakaların düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve sunulmasında görevlendirilirler. Klinikopatolojik toplantılar belirli bir takvim içerisinde Anabilim Dalı ya da ilgili kliniklerde yapılmaktadır.Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresi içersinde en az iki sempozyum ya da kongreye katılmak zorundadır. Eğitim süresi içersinde yılda birden az olmamak kaydı ile bir bilimsel çalışmada görev alırlar. Anabilim Dalımızda öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından 2008-2009 yıllarında SSCI veya SSCIE kapsamındaki dergilerde 75 adet makale yayınlanmıştır.


TEZLER

Adı SoyadıYılıTez KonusuTez Danışmanı
Dr. Emine Bilge Aynı2017Gastrointestinal, Pankreas ve Akciğer Kaynaklı Metastatik Nöroendokrin Neoplazilerde CDX2, TTF-1 ve Claudinlerin Organ Kökenini Belirlemedeki Etkinliğinin İmmünhistokimyasal Yöntem ile AraştırılmasıDoç. Dr. Mine GÜLLÜOĞLU
Dr. Neslihan BERKER2017Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Folliküler Lenfomalarda GCET-1, HGAL (GCET-2) ve LMO2'nin immünhistokimyasal yöntem ile değerlendirilmesiProf. Dr. İ. Öner DOĞAN
Dr. Orhun çığ TAŞKIN2016Endometriyum Karsinomlarında İmmünhistokimyasal belirteçlerin (ER, p53, PTEN, ARID1A, PPP2R1A, HNF1-β) tanısal sürece katkısı ve prognozla ilişkisi"Prof. Dr. Ekrem YAVUZ
Dr. Serap DOĞAN2016Kas (Detrusor) invazyonu göstermeyen mesane karsinomlarında (pTa ve pT1) histolojik derecelendirme, p53, PHH3 ve Ki67 immünhistokimyasal belirteçleri ve FGFR3 mutasyonunun prognoz ile ilişkisiDoç. Dr. M. Yasemin ÖZLÜK
Dr. Onur GÖNÜLLÜ2016Metaplastik Meme Karsinomlarında Kök Hücre Belirteçleri (ALDH1, CD44, CD24) ve Hücreler Arası Sıkı Bağlantı Proteinlerinin (CLAUDİN3, CLAUDİN4 ve CLAUDİN7) Ekspresyonlarının Tanı, Prognoz ve Moleküler Alt Tipler İle İlişkisiProf. Dr. H. Rıdvan İLHAN
Nalan TURAN GÜZEL2014Membranöz Glomerülonefritlerde M-Tipi Fosfolipaz A2 reseptörüne karşı gelişmiş Anti-PLA2R antikorunun immünhistokimyasal ve immünfloresan yöntemler ile uygulanması (Etyopatogeneze yaklaşım ve klinikopatolojik korelasyon)Prof. Dr. Işın KILIÇASLAN
Dr. Canan CEYLAN2015Akciğerin Büyük Hücreli Karsinomlarında İmmünhistokimyasal Alt TiplendirmeProf. Dr. Pınar FIRAT
Dr. Melek BÜYÜK2014Akciğer Adenokarsinomlarının Yeni Sınıflamaya Göre Alt Tiplendirilmesi, Müsinöz Adenokarsinomların MUC Profilinin ve İnvazyon Kriterlerinin Prognostik Parametrelerle İlişkisinin Belirlenmesi, (2007-2012 yılları arasındaki vakalar üzerinde retrospektif çalışmaProf. Dr. E. Dilek YILMAZBAYHAN
Dr. Uğuray Payam AHMED MAULİD2014Anaplastik Oligodendrogliomlarda Kromozom 1p ve19q’daki Kombine Delesyonun, IDH- Gen Mutasyonunun ve p53 Protein Ekspresyonunun Korelasyonu ve Klinikopatolojik      Parametrelerle İlişkisiProf. Dr. M. Bilge BİLGİÇ
Uzm. Dr. Davut ŞAHİN2014Tiroid İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Konvansiyonel Yöntem İle Sıvı Bazlı Yöntemin Karşılaştırılması (Ağustos 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında vakalar üzerinde prospektif çalışmaProf. Dr. E. Dilek YILMAZBAYHAN
Dr. Burcu GÜZELBEY2013Her 2 pozitif meme karsinomu dokularında immünhistokimyasal yöntem ile Her3, CD1a ve Ki67 ekspresyonunun araştırılması, sonuçların prognostik parametreler ile ilişkilerinin saptanmasıProf. Dr. H. Rıdvan İLHAN
Uzm. Dr. Gülay AYDOĞDU2013Önemi belirsiz atipi, foliküler neoplazi / foliküler neoplazi kuşkusu ve papiller karsinom kuşkusu tanılı tiroid ince iğne aspirasyon materyallerinde BRAF mutasyon analizi ve sonuçlarının preoperatif tanıya katkısı (2007-2011 yılları arasındaki vakalar üzerinde retrospektif çalışmaProf. Dr. Pınar FIRAT
Dr. Meryem Fatoş COŞKUN2013Uveal Melanaomlarda Patolojik Prognostik Faktörler ve BRAFV600E Mutasyonu ile sağ kalım ilişkisiProf. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ
Dr. Can Aksu2012Burkitt Lenfoma ve Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalarda c-myc Protein İmmunreaktivitesiDr. Öner Doğan
Dr. Esmehan Pehlivan2012Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC-1 ve P53 İmmünhistokimyasal Değerlendirilmesinin ÖnemiDr. E. Dilek Yılmazbayhan
Dr. Şule Öztürk2011Kemiğin Langerhans Hücreli Histiyositozlarında klasik immünhistokimyasal markerlar ile diğer dentritik hücre markerlarının karşılaştırılmasıDr. M. Bilge Bilgiç
Dr. Esengül Uzuner2011Primer karaciğer malignitelerinde glypican -3 ve HepPar 1 immünhistokimyasal incelemelerinin ayırıcı tanıdaki diagnostik değerinin karşılaştırılmasıDr. Mine Güllüoğlu
Dr. Elif Onat2011Testisin Germ Hücreli Tümörlerinin Tanısında PLAP, OCT4 ve SALL4 İmmünekspresyonunun YeriDr. Işın Kılıçaslan
Dr. Gökçen Gündoğdu2010Uterusun düz kas tümörlerinde immünhistokimyasal yöntemle çalışılan Ki-67, p16, c-kit ve EGFR'nin ayırıcı tanı ve prognozda değeriDr. Ekrem Yavuz
Dr. Emel Çakır2010Hipofiz Adenomlarının Tanısında Yardımcı Bir Yöntem Olarak Transkripsiyon Faktörlerin RolüDr. M. Çiçek Bayındır

 Uzm.Dr. Dilek Ece

(YanDal)

2010Akciğer tümörlerinde sitolojik alt tiplendirme. Hedefe yönelik tedaviler ile güncelleşen bir sorunDr. E. Dilek Yılmazbayhan
Dr. Semen Yeşil Önder2009Neoadjuvan tedavi almış rektum tümörlerinde EGFR, Kromogranin A, MLH-1 ve MSH-2 immünhistokimyasal analiziDr. Yersu Kapran
Dr. Kumru Kıroğlu2009Endometriumun seröz adenokarsinomlarında morfolojik, immünhistokimyasal (Ki-67, p53 ve C-erbB2) ve klinik parametrelerin karşılaştırılmasıDr. Rıdvan İlhan
Dr. Ebru Karayiğit2007Kaposi sarkomu ve diğer vasküler lezyonlarda VEGFR-3 ekspresyonu ile HHV8 varlığının immünhistokimyasal ve in-situ hibridizasyon yöntemleriyle araştırılmasıDr.Nesimi Büyükbabani
Dr. Dilek Batu Demir2006Prostat iğne biyopsilerinde kanser tanısında kokteyl antikorun (AMACR (P504S) + HMW-CK + p63) kullanımı ve yararlılığının araştırılmasıDr. Işın Kılıçaslan
Dr. Yasemin İren Özlük2005Anjiogenez (VEGF), mikrodamar yoğunluğu (CD34), p53 ve telomeraz aktivitesinin Wilms tümöründe evre, histolojik tipler ve prognoz ile ilişkisiDr. Işın Kılıçaslan
Dr. Sanem Öztürk2005Kronik lenfositik lösemide ZAP-70 immünreaktivitesiDr. Öner Doğan
Dr. Özgür Mete2004Böbreğin eozinofilik hücreli epitelyal tümörlerinin ayırıcı tanısında histokimya ve immünhistokimyanın yeri (Hale’in kolloidal demiri, CD63, keratin 14, mitokondri antikoru, caveolin-1 proteini)Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Mine Güllüoğlu1999İleri evre mide karsinomlarında immünhistokimyasal yöntem ile p53, PCNA, bcl-2 protein ekspresyonlarının ve mikrodamar yoğunluğunun araştırılmasıDr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Lora Eşberk Ateş2003Osteosarkomlarda p-glikoprotein, p53, nm23, HSP27 ve HSP90 ekspresyonunun prognoz üzerine etkisiDr. Bilge Bavbek
Dr. Yeşim  Karagenç2003Overin borderline seröz tümörleri ile seröz adenokarsinomlarının ayırıcı tanısında immünhistokimyasal yöntemin değeri (47 vakada Ki-67, östrojen reseptörü ve telomeraz aktivitesinin araştırılması)Dr. Ekrem Yavuz
Dr. Tamer İmamoğlu2003Malign melanomun lenf nodu mikrometastazlarının saptanmasında immünhistokimyasal incelemenin katkısıDr.Nesimi Büyükbabani
Dr. Gülşen Kurt2003Gastrointestinal stromal tümörlerde histopatolojik ve immünhistokimyasal analizDr. Yersu Kapran
Dr. Çağlar Çakır2003Mezotelyal Lezyonların Tanısında İmmünhistokimyasal Yöntemlerin Rolü ve Malign Mezotelyoma-Reaktif Mezotel Proliferasyonu Ayırıcı Tanısında İmmünhistokimyasal Olarak Saptanan Hücre Proliferasyonu ve Telomeraz Aktivitesinin YeriDr.Dilek Yılmazbayhan
Dr. Mine Güllüoğlu2003Akciğer Karsinomlarında Sitomorfolojik ve Klinikopatolojik Özellikler Arasındaki İlişki.Dr.Dilek Yılmazbayhan
 
(Yan Dal)
Dr. Nimet Akbaş2002Endometriyum karsinomlarında anjogenez, vasküler endotelyal büyüme faktörü ve östrojen, progesteron reseptörlerinin prognoz ile ilişkisiDr. Sıtkı Tuzlalı
Dr. Semra Vural2002Gastroenteropankreatik endokrin tümörlerde telomeraz aktivitesi ve Ki-67 proliferasyon indeksinin araştırılmasıDr. Yersu Kapran
Dr. Hale Akın2001Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında p16 INK 4A/MTS1 ve Retinoblastom Proteinleri Ekspresyonunun Prognostik DeğeriDr.Dilek Yılmazbayhan
Dr. Rabia Özdingiş2001Sinovyal sarkomlarda prognostik faktörler, p53 ve mdm2 proteinlerinin varlığı ve prognoz ile ilişkisiDr. Bilge Bavbek
Dr. Hampar Akkaya2000Tartarata rezistan asit fosfataz (TRAP) immünreaktivitesinin Hairy Cell Lösemi tanısındaki değeriDr. Öner Doğan
Dr. Hakan Duman2000Opere hipofiz adenomu vakalarında Ki67 proliferasyon indeksinin klinikopatolojik bulgularla karşılaştırılmasıDr. Çiçek Bayındır
Dr. Hülya Dal1999Kronik miyeloid lösemide CD34, p53 ve Ki67 immünreaktivitesiDr. Mehmet Ağan
Dr. Nurcan Kılıçlı Çamur1999“Mesanenin yüzeyel ürotelyal hücreli karsinomlarında p53 ve Ki-67 ekspresyonlarının prognoz ile ilişkisi”Dr. Işın Kılıçaslan
Dr. Mehmet Sökücü1998Saf miyoepitelyal ve miyoepitelyal komponentli mikst tümörlerde histopatolojik, immünohistokimyasal özellikler ve proliferasyon aktivitesinin karşılaştırmalı araştırılmasıDr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr.Gülay Yüzer2008Osteosarkom, Ewing Sarkomu ve Rabdomiyosarkomda c-kit, cerbB2 ekspresyonunun prognostik öneminin araştırılması ve klinik parametrelerle karşılaştırılmasıDr. Bilge Bavbek
Dr. Seza Tetikkurt1997Ülseratif kolit zemininde gelişmiş displazi ve kolorektal karsinomlarda p53 protein aşırı ekspresyonu ve Ki-67 proliferasyon indeksiDr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Pınar Tuzlalı1995Kemik iliğindeki lenfoid nodüller (122 vakada histopatolojik ve morfometrik, 14 vakada immünhistokimyasal araştırma)Dr. Mehmet Ağan
Dr. Yersu Kapran1995Otoimmün tiroiditlerde solid hücre adacıklarıDr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Ekrem Yavuz1995Meme karsinomlarında kemoterapinin oluşturduğu değişiklikler (53 vakalık seride histopatolojik, immünhistokimyasal ve istatistiksel inceleme)Dr. Rıdvan İlhan
Dr. Mehmet Sar1995Primer gastrointestinal kanal lenfomalarının yeni sınıflandırmalar eşliğinde değerlendirilmesiDr. Ferhunde Dizdaroğlu
Dr. Minel Akalın1995Nodüler sklerozan Hodgkin hastalığında nodül içi alt tiplerin, histolojik grade’in ve klinik evrenin prognoz üzerine etkisi)Dr. Mehmet Ağan
Dr. Yeşim Gürbüz1994Prostat karsinomlarında ve prostatın prekanseröz lezyonlarında AgNOR yöntemiDr. Veli Uysal
Dr. Bilge Bavbek1993Viral kronik aktif hepatitlerde morfolojik bulgularDr. Uğur Çevikbaş
Dr. Naciye Arda1991Liposarkom 138 vakada ışık ve 5 vakada elektron mikroskopik incelemeDr. Misten Demiryont
Dr. Öner Doğan1991Nöroblastom-gangliyonöroblastom-gangliyonörom tümör hücre serisinde AgNOR yöntemiDr. Misten Demiryont
Dr. Işın Kılıçaslan1990Sistemik lupus eritematozus’ta böbrek değişiklikleri (Işık mikroskopik, elektron mikroskopik özellikler ve klinik bulgular ile ilişki araştırılması)Dr. Veli Uysal
Dr. Mustafa Doğan Özçil1990Hodgkin hastalığı /126 Hodgkin hastalığı vakasında, histopatolojik sınıflama ve histopatolojik parametrelerin incelenmesi)Dr. Münevver Yenerman
Dr. Nesimi Büyükbabani1990Membranoproliferatif glomerülonefritler  (Işık mikroskopik, elektron mikroskopik özellikler ve klinik bulgular ile ilişki araştırılması)Dr. Veli Uysal
Dr. Olcay Çubukçu1990Yeni görüşler ışığında çeşitli yönleriyle meme karsinomlarının patolojik anatomik açıdan değerlendirilmesiDr. Altan İplikçi
Dr. Fevziye Kabukçuoğlu1990Overin germ hücreli tümörlerinin morfolojik özellikleriDr. Altan İplikçi
Dr. Sıtkı Tuzlalı1989Uterus serviksinin intraepitelyal neoplazilerinde human papillomavirüs enfeksiyonuna bağlı patolojik anatomik değişikliklerDr. Altan İplikçi
Dr. Cuma Yorgancı1987İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hastalıklarındaki yeri ve önemiDr. Münevver Yenerman
Dr. Bekir Arzuman1987Memenin Paget hastalığında patolojik anatomik ve ultrasrüktürel incelemeDr. Rıdvan İlhan
Dr. Nadir Paksoy1986İndetermine (erken evre) leprada klinik ve histopatolojik bulguların değerlendirilmesi 
Dr. Dilek Yılmazbayhan1985Habis fibröz histiyositom (112 vakada ışık ve elektronmikroskopik inceleme)Dr. Misten Demiryont
Dr. Mehmet Naci Edalı1985Kemiğin dev hücreli tümörü 144 vakada ışık ve elektronmikroskopik incelemeDr. Misten Demiryont
Dr. Fahrettin Göze1983Testisin kombine germ hücreli tümörleriDr. Veli Uysal
Dr. Cansel Çakalır1982 Dr. Misten Demiryont
Dr. Emel Şakir Akman1982Ewing sarkomu 131 vakada morfolojik araştırmaDr. Misten Demiryont
Dr. İ.Engin Uzgören1981Akciğerin ufak hücreli anaplastik karsinomuDr. Uğur Hacıhanefioğlu
De. Zehra Ersan Akpir1980Timus hipoplazisi gösteren 24 çocukta lenforetiküler sistemin histopatolojik incelenmesiDr. Münevver Yenerman

HİZMET
Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma görevinin yanı sıra, kamu hizmeti ve eğitimin bir parçası olarak yılda yaklaşık 45.000 biyopsi ve 1200 frozen section değerlendirilmektedir. Beş Bilim Dalı ve 6 seksiyon halinde çalışılan bölümde Bilim Dalları ve seksiyonlarda kendi alanında çok iyi yetişmiş, konularını çok iyi bilen 10 öğretim üyesi ve 4 uzman görev yapmakta ve biyopsiler seksiyonlaşmaya uygun olarak değerlendirilmektedir.


LABORATUARLAR

Tanıtım

Patoloji Anabilim Dalı Temel Bilimler Binasında yer almaktadır. Bu bölümde Rutin Histopatoloji Laboratuvarı, Histokimya laboratuvarı, İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Laboratuvarı, İmmünflöresan Laboratuvarı ve Sitopatoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Monoblok Ameliyathane içerisinde yer alan Frozen Section Ünitesi mevcuttur.

Rutin Histopatoloji Laboratuvarı

Yıllık yaklaşık olarak 45.000 adet biyopsi materyali rutin mikroskopik inceleme için hazırlanmaktadır. Ayrıca tez çalışmaları, araştırma projelerinin bir kısmı da bu bölümde yapılmaktadır. Laboratuvarda Otomatik Doku Takip Cihazları, Blok Döküm Cihazları, Rotary ve Kızaklı Mikrotomlar, Doku Su Banyoları, Parafin Dispenser, buzdolabı, derin dondurucular, etüvler, otomatik lam ve kaset yazıcı, otomatik kapalı sistem boyama makinesi ve lam kapatma makinesi bulunmaktadır.

İmmünflöresan laboratuvarı

Böbrek ve deri biyopsilerinin immünflöresan mikroskopik incelemeleri için dokuların sıvı azot ile şok dondurulması, derin dondurucuda saklanması, kriyomikrotomda kesit alınması ve boyanmaları bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Sitopatoloji Laboratuvarı

Yıllık yaklaşık olarak 10.000 adet sitolojik materyal rutin mikroskopik inceleme için hazırlanmaktadır. Laboratuvarda santrifüj, sitosantrifüj, eppendorf tüp santrifüjü, buzdolabı ve boya setleri bulunmaktadır.

İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Laboratuvarı

Bu laboratuvarda yıllık yaklaşık olarak 30000 adet test uygulanmaktadır. Yaklaşık 200 antikor bu testlerde kullanılmaktadır. Testlerin büyük kısmı manuel, bir kısmı ise otomatik makine ile yapılmaktadır. Ayrıca gereken durumlarda meme tümörlerinde otomatize teknikle in situ hibridizasyon yöntemiyle cErbB2 gen amplifikasyonuna bakılmaktadır. Mevcut cihazlar Tam Otomatik İmmünhistokimya ve İn situ Hibridizasyon Makinesi, bu makineye ait bilgisayar sistemi ve donanımı, mikrodalga fırın, Rotary Mikrotom, doku banyosu, distile su cihazı, etüv ve buzdolabıdır.

Histokimya laboratuvarı

Bu laboratuvarda çok çeşitli histokimyasal boya yöntemleri manuel olarak gerçekleştirilmekte ve yıllık ortalama 30000 test uygulanmaktadır. Kullanılan solüsyonların önemli kısmı bu laboratuvarda hazırlanmaktadır.

Diagnostik Moleküler Patoloji Laboratuvarı

Diagnostik moleküler patoloji laboratuvarımız 18.06.2010 tarihinde kurulmuştur. Laboratuvarımızda KRAS ve BRAF mutasyon analizleri DNA bazlı allel spesifik real-time PCR yöntemi ile yapılmaktadır. 2010 yılı içerisinde ‘Ring see KRAS validation test for the molecular-pathological detection of KRAS mutations in colorectal carcinoma’ validasyon sertifikası almıştır. 2012 yılı Ocak ayından itibaren KRAS, BRAF ve EGFR mutasyonlarının analizi, real-time DNA sekanslamasına dayalı pyrosekans yöntemi ile bakılmaya başlanmıştır.

Frozen Section Ünitesi

Ameliyathane içerisinde yer alan bu ünitede materyaller ameliyat sırasında dondurulmuş kesit alınarak, hızlı sistemle boyanmakta ve değerlendirilmekte, ameliyatı yapan ekibe hızla sonuç verilmektedir. Yıllık ortalama 1200 frozen section değerlendirilmektedir.


PATOLOJI ANABILIM DALI MATERYAL GÖNDERME KOŞULLARI

Kalite standartları doğrultusunda ekte Patoloji Anabilimi Dalı materyal gönderme koşullarını içeren Standart Uygulama Rehberi dosyası yer almaktadır.  İlgili dosyalar aşağıda bulunmaktadır.

 1. Materyal Gönderme Formu
 2. Otopsi Gönderme Formu
 3. Standart Uygulama Rehberi
 4. Frozen Gönderme Formu


İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 – 31748


Akademik Kadro

Üroloji Bilim Dalları

1. Androloji Bilim Dalı BaşkanıProf.Dr.Ateş KADIOĞLU
2. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hasan Orhan ZİYLAN

DUYURULAR

Print

İ.Ü. İ.T.F. 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantı Programı


TARİHÇE

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 6 Nisan1963’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bölünmesi sonrasında o zaman doçent olan Prof. Dr. Necati Güvenç tarafından kurulmuştur.Önceleri 2. Cerrahi kliniği içine misafireten yerleştirilen 14 yatak ile hizmet veren klinik geçen  40 yıla yakın sürede büyük atılımlar göstererek ülkemizdeki Üroloji eğitimi veren kuruluşlar arasında ön sıralardaki yerini almıştır. Kliniğin kurulduğu yıllarda rahmetli Prof. Dr. Necati Güvenç ve yine rahmetli Prof. Dr. Melih Özen birlikte kliniğimizde önemli yapılanmalara imza atmış ve Prof. Dr. Necati Güvenç’ten sonra halen emekli olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu  tarafından Anabilim Dalımız uzun yıllar yönetilmiştir.Bu süreç içinde daha kısa dönemlerde olmak üzere emekli hocamız Prof. Dr. Fevzi Macit  ve halen  Anabilim Dalı başkanımız olan Prof. Dr. Cavit Özsoy  da başkanlık yapmışlardır. Bu dönemlerde kliniğimizde gerek akademik gerekse alt yapı ve teçhizat yönünden  büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve kliniğimiz hem hasta hizmetleri hem de bilimsel aktiviteler yönünden yeterli ve tercih edilen bir konuma yükselmiştir. Her sene yurtiçi ve yurtdışındaki farklı üniversite ve hastanelerden birçok uzman çeşitli konularda bilgi ve görgülerini arttırmak için kliniğimize gelip Öğretim Üyelerimizin nezaretinde belirli sürelerde çalışmaktadır.Anabilim Dalı olarak misyonumuz dünyanın önde gelen Üroloji departmanları arasında yerimizi almak ve asistanlarımızı en güncel bilgilerle donattıktan sonra mezun etmektir.
 
Kliniğimiz, ülkemizde Çocuk Ürolojisi ve Androloji bilim dallarının kurulmasında geliştirilmesinde öncü rol oynamış ve bu iki üroloji yan dalının kurumsallaşmasını sağlamışlardır. Halen 11 profesör ve 1 doçentten oluşan eğitim kadrosu kendi içinde ilgi alanlarında derinleşerek Türk Üroloji dünyasında saygın yerlerini almışlardır. Öğretim üyeleri ilgi alanlarına göre genel üroloji, çocuk ürolojisi, üroonkoloji, üriner sistem taş hastalığı, jinekolojik üroloji, androloji, endoüroloji, nöroüroloji ve transplantasyon dallarında eğitim vermektedirler.Anabilim Dalımıza  2004 yılında EBU tarafından Asistan Eğitim Programı (Residency Training Programme) sertifikası verilmiş ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte akreditasyonu yapılan ilk klinik olmuştur. 2002 yılı Temmuz ayından beri Anabilim Dalı Başkanlığını Prof. Dr. Cavit Özsoy  yürütmektedir.


MİSYON VİZYON

Güncelleme Çalışması Yapılmakta


EĞİTİM

Güncelleme Çalışması Yapılmakta

HİZMET

Klinik hizmetleri:
Bu hizmetler İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok’ta devam etmektedir. Buna göre, 5. katta 40 yataklı servis, 1. katta öğretim üyelerinin ofisleri ve öğrenci işleri, zemin katta genel üroloji, çocuk ürolojisi ve androloji poliklinikleri ile idrar laboratuarı, bodrum 1. katta 2 adet ameliyathane ( no16 ve 17) ve bodrum 3’de ise 6 yataklı ve iki masalı endoskopi ünitesi, ürodinami ünitesi, ESWL (ekstrakorporeal şok dalga litotripsi) ünitesi, endoüroloji masası, ultrasonografi ünitesi ve androloji laboratuarı bulunmaktadır. Transplantasyon ünitesi, Özel Servis ve Endoskopi ünitesindeki yataklar da  ilave edildiğinde departmanımızın yatak sayısı 56’ya ulaşmaktadır. Kliniğimle ilgili bölümler hakkındaki detaylar şu şekildedir:

Yataklı servis:
Yataklı servis, 32 erişkin ve 8 çocuk yatağı olmak üzere toplam 40 yataktan oluşmaktadır. Serviste gün içinde 2 üroloji asistanı, 1 sorumlu hemşire, 2 servis hemşiresi ve 2 yardımcı personel görev yapmaktadır. Nöbetlerde ise hasta hizmetleri 3 asistan, 1 hemşire ve 1 yardımcı personel  ile devam ettirilmektedir. Serviste 5 adet tek kişilik oda, 6 adet iki kişilik oda, 3 adet 4 kişilik oda ve 4’er yataklı 2 adet çocuk odası yer almaktadır. Cerrahi monoblok 5. katta yer alan yataklı servis haricinde 4. katta Transplantasyon ünitesi bulunmaktadır. Canlı vericiden böbrek nakli yapılan hastalar bu bölümde takip ve tedavi edilmektedirler. Cerrahi monoblok 2 kattaki Cerrahi Özel Servis’e de istek halinde hasta takip ve tedavi edilebilmektedir.

Poliklinikler:
Üroloji Anabilim Dalı poliklinikleri Cerrahi monoblok zemin katta bulunmakta olup, toplam 4 muayene odasında faaliyet gösteren Genel Üroloji ve seksiyon polikliniklerinden oluşmaktadır. Poliklinik hizmetleri 2 sorumlu öğretim üyesi, 4-5 asistan doktor, 1 hemşire ve 1 personel tarafından devam ettirilmektedir. Üroloji polikliniğinde her yıl yaklaşık olarak 22.000 hasta değerlendirilmektedir. Ayrıca, Üroloji polikliniğinde hastalara gerekli üriner analizlerin yapılabilmesi için bir de laboratuar ve görevli biyolog bulunmaktadır.
Androloji Bilim Dalı uğraş alanları; erkek infertilitesi, erkek ve kadın cinsel fonksiyon bozukluklarıdır. Bilim dalı poliklinik hizmeti olarak yılda 10000 civarında muayene ve kontrol yapılmaktadır. Ayrıca bilim dalının yıllık 300 civarında ameliyat kapasitesi mevcuttur. Nisan 2003 tarihinde açılan yeni androloji polikliniğinin 3 ayrı muayene odasında her gün çok sayıda androloji hastası muayene olmaktadır.

Çocuk ürolojisi polikliniği:
Bölümümüz bünyesinde, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı polikliniği’nde yılda yaklaşık olarak 2000 kadar hasta değerlendirilmektedir.

Ameliyathaneler:
Üroloji anabilim dalı’na ait iki adet ameliyathane bulunmaktadır. Operasyon masaları her türlü manevraya olanak sağlayan hareketli masalar olup, lombotomi veya jinekolojik pozisyonda operasyonlar yapılabilmektedir. Ameliyathanede laparoskopik operasyonlar ve endoskopik girişimler için gerekli her türlü ekipman bulunmaktadır. Yapılan operasyonlar endovizyon cihazı ile eğitim alan kişilerce de takip edilebilmektedir. Bu cihaz görsel eğitim için son derece önemli olup, kliniğimizde asistan eğitimi için önemle kullanılmaktadır. Buna ilaveten bölümümüzün sahip olduğu operasyon mikroskobu ile her türlü mikrocerrahi girişim yapılabilmektedir.

Endoskopi ünitesi:   
Endoskopi ünitesinde gerekli müdahaleler genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Burada ayrıca küçük cerrahi girişimler için ayrı bir masa bulunmaktadır. 2008 yılı başında Endoskopi bölümündeki tüm ekipman yenilenmiş ve her türlü müdahale daha uygun ve güncel aletlerle yapılabilir hale gelmiştir.   Endoskopi ünitesinde her yıl ortalama 1500 civarında sistoskopi, URS, Üretrotomi intern, endoskopik dilatasyon, küçük TUR’lar, subüreterik injeksyonlar gibi ayaktan veya kısa süreli yatış gerektiren girişimler yapılmaktadır. Bu müdahalelerin yaklaşık 300’ü çocuklara yönelik müdahalelerdir. Endoskopik girişimde veya küçük cerrahi girişimde bulunulan hastalar 6 yataklı servisde müdahale sonrası hemşire gözetiminde kalmaktadırlar. Bu bölümde 2 üroloji asistanı, 2 hemşire ve 1 personel görev almaktadır. Endoskopi ünitesi dahilinde bulunan ultrasonografi biriminde 3.5 ve 7.5 MHz probları bulunan ultrasonografi cihazı ile her tür üriner ultrasonografi haricinde transrektal ultrasonografi de yapılabilmektedir. Transrektal probe rehberliğinde prostat biyopsileri ultrasonografi biriminde senede 500 civarında olmak kaydıyla yapılmaktadır.

Video-ürodinami ünitesi:
Mart 2003 tarihinden itibaren bölümümüze alınan  MMS marka ürodinami cihazı ve   bu cihaza monte edilmiş bulunan C kollu Siemens floroskopi ile her türlü videoürodinamik tetkik yapılmaktadır. Her yıl bu ünitede 1000’e yakın ürodinamik tetkik yapılmaktadır.

ESWL birimi:
ESWL ünitesinde “spark gap” prensibi ile çalışan PCK  ESWL cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaza ilave olarak C kollu floroskop ile kırılması planlanan taşın tam olarak lokalizasyonu yapılabilmektedir. Gerektiğinde bu cihaza ultrason probu da eklenebilmektedir. Her yıl 200 civarında taş kırma işlemi bu ünitede gerçekleşmektedir.

Androloji laboratuarı:
Androloji laboratuarında yılda 5000 civarında semen analizi ve sperm işleme uygulanmaktadır.


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

2008-2009 YILLARI ARASI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ULUSLAR ARASI YAYINLARI"] 

Üroloji Anabilim Dalı - 2008-2009 Yılları arası öğretim üyelerinin uluslar arası yayınları
(SCI and SCI-Exp.’e giren yayınlar  )1- Primary urethral plasmacytoma: a case report and literature review. Gokce O, Acar O, Tunc M, Kilicaslan I, Esen T, Ozcan F.  Kaohsiung J Med Sci. 2008 May;24(5):274-7.
2- Paratesticular metastasis of malignant melanoma: a case report. Acar O, Akinci M, Uluocak N, Akbulut F, Kilicaslan I, Gokce O, .Kaohsiung  J Med Sci. 2008 Jun;24(6):315-8.
3- Editorial Comment on: Are Antisperm Antibodies Really Associated with Proven Chronic Inflammatory and Infectious Diseases of the Male Reproductive Tract? Akman T, Kadioglu A. Eur Urol. 2008 Aug 12. [Epub ahead of print] No abstract available.
4- Is sexual dysfunction in women with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome associated with the severity of the disease? A pilot study. Onem K, Erol B, Sanli O, Kadioglu P, Yalin AS, Canik U, Cuhadaroglu C, Kadioglu A. J Sex Med. 2008 Nov;5(11):2600-9. Epub 2008 Jul 14.
5- Prevalence and risk factors for low sexual function in women: a study of 1,009 women in an outpatient clinic of a university hospital in Istanbul. Aslan E, Beji NK, Gungor I, Kadioglu A, Dikencik BK.J Sex Med. 2008 Sep;5(9):2044-52. Epub 2008 Jun 18.
6- Grading of classical testicular microlithiasis has no effect on the prevalence of associated testicular tumors. Sanli O, Kadioglu A, Atar M, Acar O, Nane I, Kadioglu A. Urol Int. 2008;80(3):310-6. Epub 2008 May 14.
7- Technetium Tc 99m sulphur colloid seminal vesicle scintigraphy: a novel approach for the   diagnosis of the ejaculatory duct obstruction.Orhan I, Duksal I, Onur R, Balci TA, Poyraz K, Firdolas F, Kadioğlu A. Urology. 2008 Apr;71(4):672-6. Epub 2008 Mar 3.
8- Editorial comment on: insight into urogynecologic features of women with interstitial cystitis/painful bladder syndrome. Kadioglu A, Sanli O. Eur Urol. 2008 Nov;54(5):1152. Epub 2008 Feb 6.
9- Posttraumatic nonischemic priapism treated with autologous blood clot embolization. Numan F, Cantasdemir M, Ozbayrak M, Sanli O, Kadioglu A, Hasanefendioglu A, Bas A. J Sex Med. 2008 Jan;5(1):173-9.
10- Quality of erections in men treated with flexible-dose sildenafil for erectile dysfunction: multicenter trial with a double-blind, randomized, placebo-controlled phase and an open-label phase. Kadioglu A, Grohmann W, Depko A, Levinson IP, Sun F, Collins S.  J Sex Med. 2008 Mar;5(3):726-34. Epub 2007 Dec 17.
11- The role of heat shock protein 70 (Hsp 70) in male infertility: is it a line of defense against sperm DNA fragmentation?  Erata GO, Koçak Toker N, Durlanik O, Kadioğlu A, Aktan G, Aykaç Toker G. Fertil Steril. 2008 Aug;90(2):322-7. Epub 2007 Sep 19.
12- Editorial comment on: Temporary Cavernosal-Cephalic Vein shunt in Low-Flow Priapism Treatment  Kadioglu A  Eur Urol. 2008 Oct 14 (Epub ahead of print)
13- Comparison of transrectal ultrasonography and transrectal ultrasonography-guided seminal vesicle aspiration in the diagnosis of the ejaculatory duct obstruction. Engin G, Cetlik M, Sanli O, Aytac O, Muradov Z, Kadioglu A. Fertil. Steril. 2008 Sep 13. (Epub ahead of print)
14- Evaluation of sexual fynction of Turkish women with breast cancer receiving systemic treatment   Can G, Oskay U, Duma Z, Aydiner A, Saip P, Disci R, Kadioglu A. Oncol Nurs Forum 2008; 35: 471-476
15- Surgical treatment of Peyronie's disease: a single center experience with 145 patients. Kadioglu A, Sanli O, Akman T, Cakan M, Erol B, Mamadov F. Eur Urol. 2008 Feb;53(2):432-439.
16- Surgical treatment of Peyronie's disease: A single center experience with 145 patients.Akman T, Sanli O, Onem K, Tefik T, Amasyali A, Kadioglu A. J Sex Med 2008;5 (suppl 2) :87
17- Positional changes in voiding dynamics of children with non-neurogenic bladder dysfunction.Uluocak N, Oktar T, Acar O, Incesu O, Ziylan O, Erkorkmaz U.Urology. 2008 Sep;72(3):530-4; discussion 534-5.
18- Tissue Resonance Interaction Method (TRIMprob) has the potential to be used alongside the recognized tests in   the screening protocols for prostate cancer.  Gokce O, Sanli O, Salmaslioglu A, Tunaci A, Ozsoy C, Ozcan F. Int J Urol. 2009 Jun;16(6):580-3. Epub 2009 May 12.
19- Is Cystatin C a Promising Parameter to Determine Postnatal Outcome of Prenatally Diagnosed Infravesical Obstruction? Acar O, Uluocak N, Ziylan O, Kalelioğlu I, Yüksel A, Ander H. J Urol. 2009 Aug 14. [Epub ahead of print]
20- Clinical and Radiological Characteristics of Patients Operated in the First Year of Life Due to Ureteropelvic Junction Obstruction: Significance of Renal Pelvis Diameter.Uluocak N, Ander H, Acar O, Amasyalı AS, Erkorkmaz U, Ziylan O. Urology. 2009 Jul 15. [Epub ahead of print]
21- Which method is the most reliable in determination of bladder capacity in children with idiopathic overactive bladder? A comparison of maximum voided volume, uroflowmetry and maximum cystometric capacity. Uluocak N, Oktar T, Ander H, Ziylan O, Acar O, Rodoplu H, Erkormaz U. J Pediatr Urol. 2009 Apr 1. [Epub ahead of print]
22-The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury.  Erol B, Koçak T, Kadioğlu A, Müslümanoğlu L, Karamehmetoğlu S, Akinci M, Arikan F. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. (Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery ) 2009 Jul;15(4):377-82.
23- Overactive Bladder Syndrome and Detrusor Overactivity: Is There a Strong Relation Between the Symptoms and Urodynamic Findings? Zorba O U, Koçak T, Önem K.Turkish Journal of Medical Sciences  Feb 39(2):267-272  2009
24- Despite the lack of association between different genotypes and the presence of prostate cancer, endothelial nitric oxide Synthase a/b (eNOS4a/b) polymorphism may be associated with advanced clinical stage and bone metastasis. Sanli O, Kucukgergin C, Gokpinar M, Tefik T, Nane I, Seckin S. Urol Oncol. 2009 Jul 2. [Epub ahead of print]
25- Dimethylarginines and inflammation markers in patients with chronic kidney disease undergoing dialysis. Oner-Iyidogan Y, Oner P, Kocak H, Gurdol F, Bekpinar S, Unlucerci Y, Caliskan Y, Cetinalp-Demircan P, Kocak T, Turkmen A. Clin Exp Med. 2009 Sep;9(3):235-41.
26- Re: Prevalence and risk factors for low sexual function in women: a study of 1,009 women in an outpatient clinic of a university hospital in Istanbul-a response. Aslan E, Beji NK, Gungor I, Kadioglu A, Dikencik BK. J Sex Med. 2009 May;6(5):1491-2.
27- Editorial Comment on: Are Infertile Men Less Healthy than Fertile Men? Results of a Prospective Case-Control Survey. Akbulut MF, Sanli O, Kadioglu A. Eur Urol. 2009 Mar 10. [Epub ahead of print]
28- Effect of infertility duration on postvaricocelectomy sperm counts and pregnancy rates. Zorba UO, Sanli OM, Tezer M, Erdemir F, Shavakhabov S, Kadioglu A. Urology. 2009 Apr;73(4):767-71.
29- Editorial Comment on: Assessing the Impact of Ischaemia Time During Partial Nephrectomy.Esen T. Eur Urol. 2009 Jul 28. [Epub ahead of print]
30- Oral tamoxifen citrate treatment is more effective in normogonadotropic patients who have follicle-stimulating hormone levels within the lower half of normal. Kadioglu TC. Int Urol Nephrol. 2009 Apr 21. [Epub ahead of print]


İLETİŞİM

Tel +90 212 414 20 00 - 31832