Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Evrensel standartlara sahip nitelikli hekimler ve bilim insanları yetiştiren, ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten, kaliteli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevleri etkin şekilde koordine eden öncü bir kurum olmak.


VİZYONUMUZ

Tarihsel birikiminin gücü ile tıp eğitiminde, bilimsel araştırmalarda ve sağlık hizmeti sunumunda öncü, sağlık politikalarında belirleyici, uluslararası tanınır ve saygın kurum kimliğini geliştirerek sürdürmek.

 

İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterlik ve Yetkinlikleri

I. Bilgi: Temel bilimler, klinik bilimler ve davranış bilimlerini ve birbirleri ile ilişkilerini içeren üst düzeyde, güncel ve kapsamlı bilgi ile donanımlı olmak

II. Mesleki Beceriler:

1.    Koruyucu hekimlik: Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak
2.    Klinik beceriler: Uygun tanı ve tedavi yaklaşımı yapabilmek için en iyi düzeyde muayene, girişim vb becerilerle donanımlı olmak
3.    İletişim becerileri: Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile empati kurarak etkili iletişim sağlayabilmek
4.    Bilgiye ulaşabilmek
5.    Zihinsel beceriler: Bilgiyi analiz edebilmek ve sentez yapabilmek

III. Tutum, davranış ve mesleki özellikler

1.    Etik ilkelere duyarlılık
2.    Ekip anlayışı içinde çalışabilmek, ekibi yönlendirecek bilgi ve beceri ile donanımlı olmak
3.    Toplumun sağlık sorunlarını tanımak ve çözüm arayabilmek
4.    Sürekli eğitim ilkesini benimsemiş olmak
5.    Koruyucu hekimlik ilkelerini  benimsemek ve uygulamak
6.    Araştırmacı, kuşkucu ve sorgulayıcı bir yaklaşım sahibi olmak
7.    Pozitif bilimsel düşünce ve kanıta dayalı tıp yaklaşımını benimsemek
8.    Kriz yönetimi yapabilmek
9.    Türkçe’yi doğru kullanma konusunda duyarlı olmalı
10.    Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere duyarlılıkları olmak
11.    Yeni gelişmeleri izleyecek çok iyi düzeyde ve konuşacak kadar iyi düzeyde İngilizce bilmek
12.    Tıbbi kayıt tutma konusunda duyarlı olmak ve kayıt tutmak
13.    Ülkenin sağlık politikalarını bilmek/izlemek
14.    Çevre bilinci taşımak


İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Müfredatının Temel ilkeleri:

•    Öncelikli sağlık sorunları zemininde planlanan
•    Toplum odaklı
•    Öğrenci merkezli
•    Farklı öğretim yöntemleri ile zenginleştirilmiş
•    Seçmeli derslerle zenginleştirilmiş
•    Mesleki uygulamaları sistematik olarak veren
•    Bağımsız çalışmaya önem veren
•    Bilgi beceri ve tutumu nesnel yöntemlerle ölçen ve değerlendiren
•    Geri bildirimlerle sürekli değerlendirilen
•    Bilgisayar ve teknoloji destekli eğitim
İstanbul Tıp Fakültesi Amaç ve Hedefleri

 

Eğitim alanında

 • Uluslararası alanda rekabet edebilen, ulusal ve uluslararası alanda üst sıralarda tercih edilen,
 • Çağdaş teknolojik eğitim alt yapısını kullanan ve güçlendirilmiş dijital /sanal olanaklara sahip,
 • Öğrenenleri giderek daha fazla merkeze alan ve bireysel öğrenme gereksinimlerine göre zengin seçenekler sunan,
 • Ulusal ve uluslararası gereksinimlere göre güncellenen bir müfredatla mezunlarına hekimliğin gerektirdiği çağdaş bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı hedefleyen,
 • Çağdaş ve nesnel ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanarak yeterli ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirdiğini güvence altına alan,
 • Tüm bu süreçlerde her açıdan şeffaflığı sağlayan bir kurum olmaktır.

 

Araştırma alanında

 • Uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapıldığı,
 • Nanoteknoloji ve genetik tedaviler gibi ürün geliştirilebilen alanlara öncelik veren,
 • Araştırma alanında çoklu mali kaynak kullanan,
 • Temel bilim ve klinik bilim araştırmalarında etik ilkelerle çalışma yapmayı güvence altına alan bir kurum olmaktır.

 

Hizmet alanında

 • Hizmet verenler için güncel ve geleceğin gerektirdiği destek sistemlerini sunan,
 • Hizmet alanlar için etik değerlere dayanan ve hastanın çıkarlarını daima en önde tutan,
 • Hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ekonomik kaynak yaratan, teknik altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirip geleceğin koşullarına uyarlayan bir kurum olmaktır.