Tıpta Uzmanlık

Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun 17/03/2009 tarihli kararı ile kurulmuştur. Yönetim Kurulu, 14/04/2009 tarihli kararları ile, Komisyon’un önerileri doğrultusunda, uzmanlık eğitiminde eş yetkilendirme stratejisini belirlemiştir.          Başkan

Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

Üyeler


      – Öğretim üyeleri          Öğretim üyeleri

 Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan KUDAT

İç Hastalıkları

Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. .Dr. Figen ESEN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Prof. Dr. Zayre ERTURAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Semra DOĞRU ABBASOĞLU

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr. Ahmet Kaya BİLGE

Kardiyoloji

Prof. Dr. Ayşin KALE

Anatomi

Prof. Dr. Nesil KELEŞ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ

Aile Hekimliği

Doç. Dr. Halil İbrahim KALELİOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum      – Tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcileri          Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temsilcileri

Dr. Onur TİRYAKİ

İç Hastalıkları

Dr. Hülya KANDEMİR

Kadın Hast. Ve Doğum

Tarih

Öğretim Üyesi

Asistan

24.May.11

1

5

8.Haz.11

1

7

YAPILANDIRILMIŞ SÜREÇ

30.Haz.11

4

65

2.Kas.11

4

67

30.May.12

8

121

14.Ağu.12

1

29

(Yabancı uyruklu tıpta uzm. öğr.)

31.Eki.12

3

70

19.Haz.13

9

61

9.Eki.13

5

122

22 Ocak 2014  Uzman / Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Ortak Topl)

5

227

9 Mayıs 2014  Yan Dal/ Tıpta Uzm.  Öğrenci Kurulu (Ortak Topl.

5

 210

26 Haziran 2014 Yan Dal/Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Çalıştayı

 11

151

16 Şubat 2015  Uzman/Yan Dal uzmanlık Öğrenci Kurulu

7

30

25.02.2015 Tıpta Uzmanlık  Öğrencisi Kurulu

17

240

29 Haziran 2015  Anabilim Dalı Asistan Temsilcileri Toplantısı

1

13

TOPLAM

71

1057

ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULLARI         

                

ANATOMİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK          aozturk65@yahoo.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Kayıhan  ŞAHİNOĞLU           kayihansahinoglu@yahoo.com

Doç. Dr. Ayşin KALE        aysinckale@yahoo.com

        

BİOFİZİK ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Rüstem NURTEN        nurtenr@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Işıl ALBENİZ         ialbeniz@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Leman YALÇINTEPE GÜNEŞTUTAR        leman@istanbul.edu.tr

        

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ        gsaruhan@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Aytül UYAR        aytul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Müge DEVRİM ÜÇOK        devrim@istanbul.edu.tr

        

        

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Bülent AHISHALI         ahishali@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Seyhun SOLAKOĞLU        seyhun@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Leyla TAPUL        leylakuntsal@yahoo.com

        

               

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Necla TOKER         tokernk@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Beyhan ÖMER        beyomer@hotmail.com

Prof. Dr.  Selda  BEKPINAR        seldabekpinar@hotmail.com

Prof. Dr. N.Sema GENÇ        nsgenc@hotmail.com

Prof. Dr. Semra DOĞRU ABBASOĞLU        sdabbasoglu@yahoo.com

        

        

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Şadi YENEN        osdyenen@doruk.net.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Betigül ÖNGEN         ongenb@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Derya AYDIN         mdaydin@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Zayre ERTURAN        zayraerturan@lycos.com

Doç. Dr. Özden BÜYÜKBABA BORAL        obboral@doruk.net.tr

        

ADLİ TIP ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Nadir ARICAN        narican@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI        sebnemkf@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. İmdat ELMAS         imdate@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Nevzat ALKAN         alkan@istanbul.edu.tr

        

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI        

        

Doç. Dr. Ayşe PALANDUZ        apalanduz@istanbul.edu.tr

        

ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. S.Salih ZOROĞLU         salihzoroglu@yahoo.com

        

Üyeler:        

Doç Dr. Behiye ALYANAK         behiyealyanak@hotmail.com

Doç Dr. Ayşe KILIÇASLAN        ayse.ka@windowslive.com

        

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Zeynep İNCE        zeynepince@superonline.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Ayper SOMER        ayfersomer@gmail.com

Prof. Dr. Zeynep Ülker TAMAY        eztamay@yahoo.com

Prof. Dr. Ayşe KILIÇ        draysekilic@gmail.com

Doç. Dr. Kemal NİŞLİ        kemalnisli@yahoo.com

  

       

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Esen ÖZKAYA (Başkan)        profeo@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Afet AKDAĞ KÖSE         akose@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. K. Didem YAZGANOĞLU        karadidem@yahoo.com

        

ENFEKSİYON HAST. ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Ö.Haluk ERAKSOY        heraksoy@gmail.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Halit ÖZSÜT        halitozsut@superonline.com

Prof. Dr. M. Oral ÖNCÜL        oraloncul@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. A.Atahan ÇAĞATAY        atayon@yahoo.com

Doç. Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ        serapsimsekyavuz@gmail.com

        

FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN        ayseya@hotmail.com

Üyeler:        

Prof. Dr. Aydan ORAL          aydanoral@yahoo.com

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL        sindel@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe KARAN        karanayse@yahoo.com

Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU        demirhan1@yahoo.com

        

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Feyza ERKAN KRAUSE         erkanfeyza@gmail.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN        zkaslan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Esen KIYAN        kiyanesen@gmail.com

        

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Selma KARABEY         skarabey@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Bedia ÖZYILDIRIM        bayhan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Günay GÜNGÖR        ggungor@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR        nurayozgulnar@gmail.com

Prof. Dr. A. Emel ÖNAL        onale@istanbul.edu.tr

         

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Melih AKTAN        maktan@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Hasan KUDAT        hkudat@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kıvanç CEFLE        ceflek@istanbul.edu.tr

        

        

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Aytaç ÖNCÜL        aytac@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Kamil ADALET        kadalet@turk.net

Prof.Dr. Zehra BUĞRA        zbugra@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU        fmercanoglu@gmail.com

Prof. Dr. Ahmet Kaya BİLGE          ahmetkayabilge@hotmail.com

        

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr.Nerses BEBEK         nersesb@yahoo.com

         

Üyeler:        

Doç. Dr. Başar BİLGİÇ        bilgicb@gmail.com

Doç. Dr. Nilüfer YEŞİLOT BARLAS        yesilot@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Elif KOCASOY ORHAN        

Doç. Dr. Hacer DURMUŞ        

        

NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Ayşe MUDUN        muduna@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Seher Nilgün ÜNAL        sehunal@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Işık ADALET        adaleti@istanbul.edu.tr

        

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Bülent ACUNAŞ         acunasb@hotmail.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Kubilay AYDIN        dr.aydink@superonline.com

Prof. Dr. Ensar YEKELER        yekelererensar@yahoo.com

Yard. Doç. Dr. Gülbiz KARTAL        

        

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Musa ALTUN        musaaltunist@yahoo.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Ethem Nezih ORAL        enoral@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Seden KÜÇÜK        halilseden@yahoo.com

        

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Raşit TÜKEL        rtukel@gmail.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. V. Alp ÜÇOK        alpucok@superonline.com

Prof. Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU        isinbaral@yahoo.com

Doç. Dr. Sibel ÇAKIR        drsibelcakir@yahoo.com

Doç. Dr. Serap OFLAZ        drserapb@yahoo.com

        

SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Bülent BAYRAKTAR        bbayraktar@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Erdem KAŞIKÇIOĞLU         ekasikcioglu@yahoo.com

Prof. Dr. Safinaz YILDIZ         safiyil@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Gökhan METİN        gmetin1@gmail.com

         

SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP  ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Şamil AKTAŞ        saktas@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Akın Savaş TOKLU        akin@toklu.net

Prof. Dr. Salih AYDIN        silverk11@yahoo.com

        

TIBBİ EKOLOJİ ve HİDROKLİMATOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. M.Zeki KARAGÜLLE         mzkgulle@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Hatice GÜRDAL           hatice.gurdal@gmail.com

 Prof. Dr. Nergis ERDOĞAN        drnergis@hotmail.com

 Prof. Dr. Arif DÖNMEZ          arifdonmez@yahoo.com

Doç. Dr. Mine KARAGÜLLE        mkgulle@istanbul.edu.tr

        

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Yağız ÜRESİN        yagiz@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR         engnur@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. A. Pınar YAMANTÜRK ÇELİK        yamanturkp@yahoo.com

        

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Seher BAŞARAN        basarans@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Şükrü ÖZTÜRK           sozturk@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Z.Oya UYGUNER        o.uyguner@istanbul.edu.tr

 Doç. Dr. Birsen KARAMAN        

        

AĞIZ, YÜZ VE ÇENE CERRAHİ  ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ         ufukemekli@yahoo.com

        

ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Ali Emre ÇAMCI         camci@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Gül K. TALU          gktalu@yahoo.com

Doç. Dr. Tülay ÖZKAN SEYHAN        tuozkan@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN         pergin@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Mukadder ORHAN SUNGUR        mukadder.orhan@gmail.com

        

BEYİN VE SİNİR CERRAHİ  ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Ali Nail İZGİ        nailizgi@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Kemal HEPGÜL        kemalhepgul@hotmail.com

Prof. Dr. Altay SENCER        altayser@gmail.com

        

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. F.Tansu SALMAN         tsalman@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:                

Prof. Dr. Erbuğ KESKİN        erbug@erbug.net

Prof. Dr. Feryal GÜN SOYSAL         gunferyal@yahoo.com

        

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Ahmet DİNÇÇAĞ        drdinccag@superonline.com

        

Üyeler:        

Doç. Dr. Neslihan CABAOĞLU        neslicab@yahoo.com

Doç. Dr. Cem İBİŞ        acemibis@hotmail.com

Uzm. Dr. Hüseyin BAKALOĞLU        drhuseyin@yahoo.com

        

GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Alper TOKER        aetoker@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Doç. Dr. Adalet DEMİR        dradalet@hotmail.com

          

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Nülifer GÖZÜM        gozum@tnn.net

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Acun GEZER        agezer@gmail.com

Doç Dr. Samuray TUNCER         sbtuncer@yahoo.com

        

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Önay YALÇIN         onaylcn@gmail.com

        

Üyeler:        

Prof. DR. Recep HAS        recephas@gmail.com

Prof. Dr. Erkut ATTAR           attar@superonline.com

Doç. Dr.Samet TOPUZ        samettopuz@yahoo.com

        

KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Enver DAYIOĞLU        enverdayioglu@yahoo.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA        nılgun.bozbuga@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ufuk ALPAGUT        ufukalpagut@yahoo.com

        

KULAK BURUN BOĞAZ HAST. ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Nesil KELEŞ        keles.nesil@gmail.com

        

Üyeler:        

Doç. Dr. Bora BAŞARAN        borabas@yahoo.com

Doç. Dr. Serkan ORHAN        ksorhan@gmail.com

        

ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK        ozturkirfan@hotmail.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Cengiz ŞEN        senc64@gmail.com

Doç. Dr. Önder İ.KILIÇOĞLU            kilicoglu@istanbul.edu.tr

        

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK  CERRAHİ ANABİLİM DALI         

Başkan :        

Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ         ufukemekli@yahoo.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Türker ÖZKAN        turker.ozkan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Tamer KOLDAŞ        tamerkoldas@gmail.com

Doç. Dr. Erdem GÜVEN        drerdemguven@hotmail.com

Doç. Dr. Samet Vasfi KUVAT        svkuvattr@yahoo.com

        

TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. Dilek YILMAZBAYHAN        bayhand@superonline.com

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Nesimi BÜYÜKBABANİ        buyuknes@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Bilge BİLGİÇ        bilge1963@gmail.com

Doç. Dr. Mine GÜLLÜOĞLU        mggullu@istanbul.edu.tr

        

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI        

Başkan :        

Prof. Dr. İsmet NANE        nane@istanbul.edu.tr

        

Üyeler:        

Prof. Dr. Ali Haluk ANDER        ander@superonline.com

Prof. Dr. Faruk ÖZCAN        fozcan@istanbul.edu.tr

Kurs Adı

Tarihleri

Katılımcı Sayısı

1) Asistan Uyum Kursu  

25 - 29 Temmuz 2011 /  26 - 30 Aralık 2011 / 2-6 Temmuz 2012 /  26-30 Kasım 2012 /24-28 Haziran 2013 / 18-22 Kasım 2013 / 16-20  Haziran 2014  / 8-12 Aralık 2014 / 15-18 Haziran 2015  /  18-21 Ocak 2016

722

2) Temel EKG Kursu

16 Nisan 2011 / 17 Aralık 2011 / 27 Mayıs 2012 / 23 Kasım 2012 / 15 Şubat 2013 /                    29 Kasım 2013 / 20 Kasım 2014 /  17 Kasım 2015 / 19 Kasım 2015

520

3) Temel Cerrahi Kursu

25 Haziran 2011 /  12-13 Nisan 2012 /  13-14 Eylül 2012 / 23-24 Mayıs 2013 /                  

147

20-21 Ocak 2014 /        25-26 Eylül 2014 21-22 Kasım 206

4) İngilizce Kursu

12 Mart - 12 Haziran 2012 / 18 Aralık 2012- 18 Mart 2013  /                                                    

48

5 Kasım 2013 21 Ocak 2014

5) Biyoistatistik Kursu

16 Eylül 2014 / 23 Eylül 2011 / 30 Eylül 2011 / 7 Ekim 2011 / 21 Ekim 2011 /

371

 09 Mart 2012 /   16 Mart 2012 / 23 Mart 2012 / 21 Eylül 2012 /  28 Eylül 2012 /                

 5 Ekim 2012 / 12 Ekim 2012 /          (Mart 2013 / 8 Mart 2013 / 15 Mart 2013 /                    

22 Mart 2013 / 29 Mart 2013 / (Ocak  2014  Perşembe –Cuma) (Şubat 2014  Perşembe Cuma)   / 29 Ocak -12 Şubat 2015

6) Araştırmada Temel İlkeler Kursu

12.Nis.13

67

7) Tıbbi Etik Kursu

29.Nis.14

83

8) Radyoloji Eğitimi Pratik Görüntüleme Kursu

13.Haz.14

69

GENEL TOPLAM

1965

İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Faaliyetlerini Görüntülemek İçin TIKLAYINIZ