Deneme Erişimi :Uptodate "Advanced"

Uptodate “Advanced deneme erişiminiz 31 Aralık tarihine kadar açılmıştır. Erişim detayları aşağıda, broşür ekte bilginize sunulmaktadır.

 

*aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi erişiminizi kontrol edebilirseniz, sorun varsa hemen ilgileniriz.

  

UpToDate® Advanced™, klinik kararlara yönelik hasta odaklı bir yaklaşım sunarak, tedavi farklılıklarının azaltılmasına, ve tedavi aşamasında hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

kullanabilmekte, Pathways ve Lab Interpretation yaygın tıbbi durumlara ve tedavi farklılıkları gösteren tıbbi durumlara da hitap etmektedir.

Uptodate Advanced versiyonu aşağıdaki 2 ek özelliği içermektedir:

Pathways nedir?  : Hasta bakım standartlarıdır. Hastalığın teşhisi ve tedavisinde doktorlara rehberlik eder, hastaya göre Interaktif algoritmalar sunar.

 

Ara yüze girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi “Uptodate Pathways”  ve “Lab Interparatation” çıkması gerekiyor.

Pathways listesi : https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/pathwaysutd_advanced_brosuru.pdf

uptodate-advanced-ozet-bilgi_linkler.docx