Uluslararası Katılımlı Kongre Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi


Değerli Akademisyenler,

İnsan sağlığını desteklemede ve hastalıkları tedavide, suyun iyileştirici gücü tarih

boyunca bilinmekle birlikte, gittikçe daha iyi anlaşılmakta ve ilgi çekmektedir. Bu nedenle tarih boyunca su, inanışlarda, edebiyatta, folklorde, sanatta, en geniş anlamıyla kültür içerisinde sıkça sözü edilen sembol bir değer oluşturmuştur.

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi adlı Kongre, iki amaca sahiptir: Birincisi ülkemizde su kavramının kültürümüzdeki yerini daha çok görünür kılmak, su ve sağlık ile ilgili gelenekleri araştırmak, kaplıca tarihi hakkında henüz yetersiz olan araştırmaları teşvik etmek, ikincisi ise şifalı sular ve su ile tedavi hakkında kuvvetli geleneklere, önemli bir tarih ve kültürel birikime sahip Avrupa ülkelerinin bu konudaki araştırmalarını Türkiye’de tanıtmaktır. Kongre, Polonya Wroclaw Tıp Üniversitesi Hümanistik Bilimler  Departmanı Başkanı Prof. Dr. med. habil. Bozena Plonka Syroka’nın Türkiye ile alanındaki bilimsel ilişkilerin gelişmesi fikri ile 2010 yılında başlatılmıştır. Aynı konuda Polonya ve Türkiye’de düzenlenen kongreler olarak, karşılıklı katılımla sürmektedir. Kongrenin Onursal Başkanları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Karagülle ve Polonya Wroclaw Tıp Üniversitesi Hümanistik Bilimler Departmanı Başkanı  Prof. Dr. habil. Bozena Plonka Syroka’dır.

Seçilen konu üzerinden bir dizi şeklinde devam eden kongrelerin ilki,  2012 yılında Bursa’da, 2016 yılında ise Istanbul’da ülkemizden katılımların yanı sıra, başta Polonya olmak üzere Almanya, İngiltere, İtalya’dan bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiş, bildiri metinlerinin yer aldığı kongre kitapları yayınlanmıştır.

Bu kongre dizisi, dünyada tıp eğitimi içinde özellikle önemli bulunmaya başlanan Humanities (birey ve toplum olarak insana dair olanlar) kavramı üzerinden yapılandırılmıştır. Medical Humanities, birey ve toplumu anlamaya ve açıklamaya dair bilgi üreten bütün disiplinlere uzanır. Bunlar içinde Psikoloji, Pedagoji, Tarih, Filolojiler, Sosyoloji, Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Tiyatro, Güzel Sanatlar, Antropoloji ve İlahiyat bulunur. Çünkü insanı ve hasta insanı anlayabilmek, ancak tarihsel, kültürel, sanatsal vb. alan bilgileri ile beslenmekle mükemmele yönelebilir. 

Bu disiplinlere mensup siz değerli bilim insanlarını, multidisipliner bir etkinlik olarak üçüncüsünü 9-12 Haziran 2019 tarihlerinde Istanbul’da İstanbul Üniversitesi çatısı altında İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ’nde  gerçekleştireceğimiz ve bildirilerin en kısa zamanda bir kitapta toplanacağı bu kongreye bir sözlü sunumla katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla


Başkanlar

Prof. Dr. Arın Namal    

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner   

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Leh   Dil ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bşk.


Not: Kayıt ücreti alınmayacaktır.
Yaklaşan Etkinlikler

Uluslararası Katılımlı Kongre Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi

Konum