İstanbul Tıp Fakültesi TUS, YDUS, Öğretim Üyesi ve Görevlileri Atamaları İçin Gerekli Belgeler

DİKKAT : 

Başvurular saat 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 15:00 arasında kabul edilmektedir. Son başvuru tarihi 25 ekim 2018 mesai bitimine kadardır. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta yolu ile başvuru kabul edilememektedir. Fakülteye gelmeden önce başvuru formunun doldurulması zorunludur.


BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 


İstanbul Tıp Fakültesi TUS, YDUS, Öğretim Üyesi ve Görevlileri Atamaları İçin Gerekli Belgeler (YÖK Kadrosu için)

5 Adet Yerleştirme Sonuç Belgesi

3 Adet Diploma fotokopisi ve e- devlet yök sayfasından mezun belgesi (e-devlet yöksis’den alınacak mezuniyet belgesi tek başına yeterli değildir. yöksis sistemi içerisinden mezun bilgisi kaydı bulunmayanlar için diploma fotokopisi Noter Tasdikli olması gerekmektedir. )

3 Adet Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

2 Adet Terhis veya Tescil Belgesi ( e- devlet den çıktı veya Ask. Şb. Başk.)

2 Adet e-devlet, nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan alınacak ikametgâh belgesi

2 Adet Savcılıktan veya e-devlet.gov.tr’ den iyi hal belgesi

20 adet vesikalık fotoğraf (2 adet mektup zarfı)

1 adet sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır)

Not: Ortaöğretimde hazırlık okumuş ise “Belgesi”

Hizmet Cetveli (Kamudan istifa ederek ayrılanlar getirecek.)

DİKKAT! Nakil atanacaklar güvenlik soruşturması formu doldurmayacaktır.

Atama işlemlerinin hızlı sonuçlanabilmesi için Bakanlıkta sözleşmeli çalışanlar, sözleşmelerini fesh ederek kadroya dönüş işlemini yaptırmalıdırlar. 

Fakülteye gelmeden önce başvuru formunun doldurulması zorunludur.

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

***GÜVENLIK SORUSTURMASI FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ***

Sadece Açıktan Atanacaklar dolduracaktır. (İlk defa atanacak, İstifa eden ve müstafi olanlar), İlgili formu dijital ortamda bir kopyasını kaydederek mail ve flash bellekte saklayınız.YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ATAMA BELGELERİ

2  Adet Dilekçe

5 Adet Yerleştirme Sonuç Belgesi

3 Adet Diploma ve Denklik Belgesi Fotokopisi (Yurt dışından mezun olanların diploması Noter Tasdikli Türkçeye Tercüme edilmiş olmalıdır.)

3 Adet Taahhütname (Noterden öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağının belgelenmesi gerekir.)

3 Adet İkametgâh Tezkeresi

3 Adet TÖMER’den Sertifika (Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösterir.)

20 Adet Vesikalık fotoğraf (2 adet mektup zarfı)

1 adet sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır)

3 Adet Geçerli Pasaport Fotokopisi

Fakülteye gelmeden önce başvuru formunun doldurulması zorunludur.

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ. BAKANLIK ADINA İHTİSAS YAPMAYA HAK KAZANANLARIN GETİRMESİ GEREKEN BELGELERİ

5 Adet Yerleştirme Sonuç Belgesi

3 Adet Diploma fotokopisi ve e- devlet yök sayfasından mezun belgesi (e-devlet yöksis’den alınacak mezuniyet belgesi tek başına yeterli değildir. yöksis sistemi içerisinden mezun bilgisi kaydı bulunmayanlar için diploma fotokopisi Noter Tasdikli olması gerekmektedir. )

3 Adet Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

2 Adet e-devlet, nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan alınacak ikametgâh belgesi

2 Adet Savcılıktan veya e-devlet.gov.tr’ den iyi hal belgesi

10 adet vesikalık fotoğraf (2 adet mektup zarfı)

1 adet sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır)

BAKANLIK ADINA KAZANANLAR BAŞVURULARINI SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURACAKLARDIR. YUKARIDA İSTENEN BELGELER FAKÜLTEMİZDEKİ GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLARI TARİHTE GETİRECEKLERDİR.

Fakülteye gelmeden önce başvuru formunun doldurulması zorunludur.

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ.